18 Mai 2021
      

  Neskatoties uz to, ka 2. semestrī mācību process notiek attālināti, 2021. gada 26. aprīlī, 10. un 12. maijā 1. – 4. klašu skolēni piedalījās tiešsaistes nodarbībā “No trokšņa līdz skaņdarbam” kopā ar Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķiem. Skolēni mūzikas stundās iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas pielietoja praktiski, radot tautasdziesmai pavadījumu ar dažādiem sadzīvē izmantojamiem priekšmetiem. Viņi iepazinās ar profesionāliem mūziķiem un simfoniskā orķestra instrumentiem, to  skanējumu.

  Nodarbības sākumā skolēni tika iepazīstināti ar starptautiski atzīto arhitektūras pērli – Liepājas koncertzāli “Lielais dzintars”, tās arhitektoniskajām īpatnībām. Izglītojošās aktivitātes turpinājumā viņi saņēma vēstuli no Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķiem, kurā tika dots īpašs uzdevums – izveidot muzikālo ritma pavadījumu koncerta noslēguma skaņdarbam. Aktīvi darbojoties, skolēni uzdevumu izpildīja un nodarbības noslēgumā  to realizēja kopā ar orķestra mūziķiem.

  Skolēni atzina, ka uzminēt dziesmu ar “Mēma šova” aktivitāti, bija aizraujoši. 1. – 3. klašu skolēniem tā bija latviešu tautasdziesma “Kur tu teci, gailīti mans?”, bet

  4. klašu skolēniem – “Bēdu manu lielu bēdu”. Šīs dziesmas tika arī parādītas dažādu mākslinieku izpildījumā – kora un džeza grupas dziedājumā, Raimonda Paula virtuozajā klavierspēlē un pūtēju orķestra priekšnesumā.

  Ļoti aktīvi skolēni kļuva, kad tika dota iespēja nosaukt simfoniskā orķestra mūzikas instrumentus, atpazīt tos pēc attēliem un sagrupēt.

  Izvērtējot nodarbību, secinām, ka tā tika veidota, balstoties uz kompetenču izglītības projektā aktualizētajiem Ganjē deviņiem stundas mācību noteikumiem saistībā ar trīsdaļīgo nodarbības plānošanu - aktualizāciju, apjēgšanu  un refleksiju.

  Paldies vadītājai par saturiski bagātu, aizraujošu, interesantu un aktivitātēm piepildītu nodarbību!

 

Kopā ar skolēniem bija mūzikas skolotāja Rudīte Peipa un klašu audzinātājas

Nodarbības ekrānuzņēmumi