17 Mai 2021
      

   Šis laiks iezīmē pārmaiņas ikvienā ikdienas norisē skolā – stundās, pulciņu nodarbībās, pasākumu organizēšanā. Taču visā šajā mainīgajā pasaulē ir kas nemainīgs – tradīcijas. Viena no šādām tradīcijām, kura gadu gaitā ir izlolota un nupat iegājusi citādā attīstības pakāpē, ir Mātes dienai un Ģimenes dienai veltītie pasākumi.

   Skolas vēstures pulciņš ir izveidojis retrospekciju, kurā varam redzēt, kā tika atzīmētas šīs dienas laika posmā no 2014.gada līdz 2019.gadam. Mainās skolēni, viņi izaug, pabeidz skolu, aiziet… Mainās skolotāji… Mainās dziesmas, dejas, zīmējumi, rokdarbi u.c. sveicieni, kurus savu skolotāju vadībā dažādu klašu skolēni gatavojuši saviem vecākiem. Bet nemainās dalībnieku līdzdalības prieks un gandarījums par kopīgi paveikto.

   Pagājušajā gadā un šogad esam meklējuši citādas formas, lai saglabātu šo tradīciju arī attālināto mācību laikā. 2020.gadā veidojām

   Savukārt šogad svētkus svinējām veselu nedēļu – no Mātes dienas līdz Ģimenes dienai. Katru dienu kāds no skolas kolektīviem bija sagatavojis kādu sveicienu, kas tika publicēti skolas mājas lapā: https://t2v.lv/599-gaidam-gimenes-dienu-kopa

   Kā attīstīsim šo tradīciju turpmāk – tas jau būs ikviena mūsu ziņā!

  Šobrīd varat ieskatīties un sameklēt sevi vai savus bērnus iepriekšējo gadu retrospekcijā. Lai jauka atmiņu stunda!