19 Mai 2021
      

   Šodien, 19.maijā, 10.-12.klašu skolēniem bija iespēja tiešsaistē tikties ar mūsu skolas absolventu Artūru Potjomkinu, kurš šobrīd ir Biznesa augstskolas “Turība” 2. kursa students, aktīvi darbojas studējošo pašpārvaldē, kā arī jau otro mēnesi strādā šajā iestādē par reklāmas speciālistu.

   Nodarbība sākās ar Artūra stāstījumu par augstskolu, par studiju iespējām tajās un starptautisko sadarbību, par brīvā laika pavadīšanas piedāvājumiem un dažādām aktivitātēm, par bonusiem un atlaidēm, kuras iegūst jaunieši, kuri aktīvi līdzdarbojas studiju dzīves norisēs, ir atvērti un komunikabli, pierādot sevi jomās, kurās nepieciešama sadarbība un līdzdalība. Otrajā nodarbības daļā skolēni uzdeva jautājumus un brīvi diskutēja ar Artūru gan par to, kā viņš kļuvis par “Turības” studentu, gan par to, kā atšķiras studiju laiks no mācībām skolā. Bija patīkami sadzirdēt, ka aktivitātes skolā (skolas avīzes veidošana, pasākumu vadīšana, piedalīšanās konkursos u.c. klases un skolas pasākumos) Artūram noderējušas arī šobrīd, studējot un vienlaikus veidojot savu karjeru.

   Noslēgumā gan mutiski, gan rakstiski jauniešu teica paldies par dzirdēto, atzīstot, ka bija labi, interesanti, izglītojoši un noderīgi. Vairākos jauniešos raisījušās pārdomas par to, ka varētu izvēlēties “Turību”, citus ieinteresēja basketbola klubs un iesaistīšanās tajā. Skolēni atzina, ka informācija bija bagātīga un ka visu ļoti labi varēja saprast. Cerams, ka šī nodarbība paplašināja jauniešu redzējumu par vēl vienu no augstskolām un tajā pieejamām studiju programmām, kuru varētu izvēlēties, beidzot 12.klasi.

   Paldies Artūram par piedāvāto iespēju uzzināt par augstskolu “Turība” no studenta, mūsu absolventa, skatu punkta un par patiesumu, kuru sadzirdējām sarunas laikā! Tas radīja daudz dzīvāku un patiesāku priekšstatu par studentu dzīvi augstskolā un pārliecināja, ka šīs augstskolas vērtības – Brīvība. Uzņēmība. Kompetence – pilnībā saskan ar prezentācijas laikā dzirdēto un redzēto.

Ekrānbildes no nodarbības prezentācijas