18 Aug 2021
      

Klašu izvietojums 2021./2022. mācību gadā

 Tā kā vēl divus mēnešu turpinās Tukuma 2.vidusskolas ēkas renovācijas darbi, tad septembrī un oktobrī darbu plānojam sešu dažādu skolu ēkās.

  • 1.klases mācīsies Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskolas telpās
  • 2.klases mācīsies Tukuma 3.pamatskolas telpās
  • 3.klases mācīsies Tukuma 2.pamatskolas telpās
  • 4.klases mācīsies Tukuma Raiņa ģimnāzijas telpās
  • 5.-8.klases mācīsies Tukuma 2.vidusskolas ēkā, Spartaka ielā 2a
  • 9.-12.klases mācīsies Tukuma 2.vidusskolas ēkā, Zemītes ielā 5/1

Zinību dienas norises vietas un laiki klašu grupām tiks precizētas līdz 30.augustam.

Klašu audzinātājas 2021./2022. mācību gadā

Par dažādiem jautājumiem varat sazināties ar klašu audzinātājām.

1.a – Liene Kokina

1.b – Gunita Rosicka

1.c – Anita Ķimene

2.a – Inese Gasparoviča

2.b – Daiga Plūksna

2.c – Velga Grīnvalde

3.a – Elīna Skvorcova

3.b – Anita Zeltiņa

3.c – Lolita Muča

4.a – Linda Jēgere

4.b – Lilija Lācekle

4.c – Ilze Bulaha

5.a – Inese Ķirķe

5.b – Agnese Hildebrante

5.c – Saiva Jansone

6.a – Linda Reinholde

6.b – Kristīne Upmane

6.c – Dana Gaile

7.a – Vēsma Kaņepe

7.b – Īra Rimoviča

7.c – Aira Šmite

8.a – Zita Štrausa

8.b – Sanda Eglīte

8.c – Egita Antone

9.a – Arta Locāne-Āboliņa

9.b – Ilze Grigore

9.c – Krista Mašinska

10.a – Ingrīda Freimane

10.b – Ērika Bogataja

11.a – Natālija Kroškina

11.b – Anda Upeniece

12.a – Kristīne Gereiša

12.b – Inga Kokina

 

Skolēni, kuri mainījuši skolu un šovasar iestājušies Tukuma 2.vidusskolā, informāciju par ieskaitīšanu konkrētā klasē var precizēt lietvedībā (63124383) vai pie direktores.