07 Sep 2021
      

  Šajā mācību gadā Tukuma 2. vidusskola skolēniem piedāvās 17 interešu izglītības programmas un apakšprogrammas, t.i., vienas programmas dalījumu pa vecumposmiem vai priekšzināšanu grupām, kā arī ņemot vērā iespējamo pieprasījumu un maksimālo atļauto skolēnu skaitu vienā grupā. Šī gada pulciņu piedāvājums ir veidots, gan vadoties no vecāku anketēšanas, izvērtējot savu bērnu intereses un vajadzības, gan arī ņemot vērā skolas resursus un iespējas. 
  Apzināmies, ka skolēniem ir vēl daudz un dažādu interešu, tāpēc šajās jomās aicinām pilnveidoties citās mūsu pilsētas izglītības iestādēs, kuras īsteno ļoti daudzveidīgas programmas, kuras saistītas arī ar vecāku aptaujā minēto. Tāpēc ieskatieties Tukuma Mūzikas skolas, Tukuma Sporta skolas, Tukuma Mākslas skolas, Tukuma Deju skolas piedāvājumos! Iesakām izmantot arī dažādu nevalstisko organizāciju piedāvājumus, kuri aptver visdažādākās skolēnu intereses un vajadzības.

  Epidemioloģisko ierobežojumu dēļ skolēnu skaits jauktu klašu grupās ir neliels, tāpēc lūdzam izpratni un aicinām gaidīt skolotāja uzaicinājumu, ja uzreiz kāds no skolēniem nav uzņemts vēlamajā pulciņā. Skolēnu intereses ir mainīgas, tāpēc, iespējams, pēc laika pulciņa skolotājs var aicināt līdzdarboties to skolēnu, kurš sākotnēji grupā nav ticis ieskaitīts.
Informācija par interešu izglītības programmām, skolotājiem un saziņas iespējām ar viņiem pieejama: ŠEIT
  Interešu izglītības nodarbību grafiks vēl tiek precizēts un nākamajā nedēļā tiks publiskots.
Kā pieteikties kādā no pulciņiem?

  1. Skolēns vai viņa vecāki sazinās ar pulciņa skolotāju vai klases audzinātāju, lai saņemtu iesnieguma veidlapu.
  2. Vecāki aizpilda iesniegumu, skolēns to nogādā pulciņa skolotājam vai klases audzinātājam.
  3. Skolēni un vecāki iepazīstas ar nodarbību grafiku (pieejams no 13.septembra skolas mājaslapā www.t2v.lv) un sadarbības nosacījumiem (sazinoties ar pulciņa skolotāju).

 

Priecājamies par skolēnu daudzveidīgajām interesēm un aktivitāti. Uz sadarbību un savstarpēju sapratni!
Direktora vietniece Evita Korna-Opincāne