25 Nov 2021
      

  2021. gada novembrī un decembrī biedrība “Pasaules Kultūru telpa Tukumā” sadarbībā ar Tukuma 2. vidusskolas 11. klašu audzēkņiem rīko ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanai un izpratnes veicināšanai veltītu darbnīcu, kas norisinās biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) organizētās kampaņas “Mērķē attīstībā!” ietvarā.

   Kampaņas centrā ir cilvēks – pārmaiņu līderis savā organizācijā, kopienā, valstī un pasaulē. Katrs no mums ir šis cilvēks. Katram no mums ir iespēja rīkoties, lai veicinātu IAM ieviešanu, ko 193 valstis, un tajā skaitā arī Latvija, ir apņēmušās ieviest, lai mazinātu nabadzību, nevienlīdzību un sekmētu sabiedrības labklājību un planētas ilgtspēju. Mūsu katra gudra rīcība ir ieguldījums vietējās kopienas, valsts un planētas ilgtspējā. Tas, kurp mēs mērķējam savu rīcību, ietekmē mūs lokāli un arī visu planētu.

   IAM darbnīca ir vairāku pasākumu kopums, kas ved uz rīcību - risināt kādu problēmu vietējā kopienā. Ejot cauri trīs posmiem – Ieraugi! Atrodi!  Maini! –  iedzīvotāji, organizācijas un pašvaldības tiek  rosinātas  ieraudzīt   savā kopienā   esošās   problēmas,  un kopā ar sadarbības partneriem meklēt to risinājumus.

   Līdz 2021. gada decembra nogalei IAM darbnīcas potenciāli norisināsies  30 vietās Latvijā, tai skaitā, Tukumā, TUKKU MAGI.

   Pasākums tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”; Eiropas Savienības un Eiropas Padomes kopprojekta un Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu.

Aicinām – mērķē attīstībā!

Vairāk informācijas par kampaņu: https://lapas.lv/lv/aif/iesaisties-kampana-merke-attistiba/

Biedrības „Pasaules Kultūru telpa Tukumā” informācija medijiem

Detalizēta informācija par IAM darbnīcu Tukumā

Piektdiena, 26. novembris. Iepazīšanās un projekta uzsākšana.

9.00 – 11.30 Tukuma 2.vidusskolas skolēni apmeklē TUKKU MAGI. Apskati vada biedrības valdes locekle Zane Siliņa.

13.00 – 15.00  8. ikgadējā globālās attīstības konference “Tepat Ārā : globālā kompetencē balstīta rīcība”. Piedalās Tukku Magi radošās grupas un Tukuma 2.vidusskolas pārstāvji.

Piektdiena, 3.decembris. On-line LAPAS.LV vieslektora/-es saruna ar Tukuma 2.vidusskolas skolēniem par ilgtspējas tēmām un attīstības sadarbību.

No 17 IAM mērķiem uzmanību īpaši koncentrēsim uz nr.11 „Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas”:  padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas.

Atslēgas vārdi: mājokļi, grausti, transporta sistēma, urbanizācija, kultūras un dabas mantojums, dabas katastrofu ietekmes mazināšana, urbanizācijas nelabvēlīgo seku mazināšana, zaļo un sabiedrisko zonu pieejamība.

Piektdiena, 17.decembris/20.decembris. Projekta noslēgums.

Tukuma 2.vidusskolas skolēni iesniedz biedrībai “Pasaules Kultūru telpa Tukumā” un Tukuma novada pašvaldības pārstāvjiem projekta rezumē - secinājumus un risinājumus TUKKU MAGI attīstībai.

Uzziņai

No 15. līdz 21. novembrim katru gadu Eiropā notiek Globālās izglītības nedēļa ar dažādiem starptautiskiem pasākumiem, kuru moto “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā!” (It’s our world. Let’s take action!). Mēs pievēršam īpašu uzmanību izpratnei par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību. Latvijā minēto pasākumu astoņus gadus koordinē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS).

 

2021. gada nogalē Latvijā norisinās LAPAS un Nacionālās Starpnozaru koalīcijas Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai organizēta informatīva kampaņa “Mērķē attīstībā!” izpratnes un rīcības par IAM ieviešanu aktivizēšanai. Kampaņas ietvarā notiek 30 lokāli pasākumi Latvijas reģionos, kā arī aktivitātes LAPAS sociālajos medijos. Globālās izglītības nedēļas un kampaņas "Mērķē attīstībā" ietvarā 26. novembrī biedrība aicina uz globālās izglītības konferenci "TEPAT ĀRĀ: globālā kompetencē balstīta rīcība". Šī gada konference īpašu uzmanību pievērš globālās kompetences lomai nevienlīdzības mazināšanā, sabiedrības noturības veidošanā un klimata taisnīguma nodrošināšanā. Reģistrēšanās konferencei šeit:

https://lapas.lv/wp-content/uploads/2021/11/Programma_26.11._%C4%ABsa_11.11.2021..pdf

 

Konferenci rīko Latvijas Platforma attīstības sadarbībai sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, LR Ārlietu ministriju, LR Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centru, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultāti, Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultāti un Starpnozaru koalīciju Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai.

 

Biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS.LV) dibināta 2004. gada 12. augustā. Tā apvieno organizācijas, kas darbojas vai plāno uzsākt darbību attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. LAPAS mērķis: nodrošināt Latvijas nevalstiskajām organizācijām (NVO) labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai nacionālajā un starptautiskajā līmenī. www.lapas.lv

Informācija: Judīte Dobele