31 Dec 2021
      

  2019. gada Tukuma novada domes Iepirkumu komisija izvērtēja Tukuma 2. vidusskolas pārbūves konkursa pretendentu pieteikumus un par Tukuma 2. vidusskolas būvnieku tika izraudzīts  SIA «Bildberg». 2020.gada sākumā tika noslēgts līgums un pārbūve varēja sākties.

  2022. gada 5. janvārī, pēc divu gadu mācīšanās septiņās novada izglītības iestādēs, mūsu skolēni varēs atsākt mācības renovētajā skolas ēkā. Atklājot skolu, skolas direktore izteica pateicību visu septiņu skolu vadības komandām, kuru ēkās pārbūves laikā mācījās mūsu skolas skolēni. Pēc renovācijas mūsu skola ir kļuvusi daudz lielāka un tagad visi varēsim mācīties vienā ēkā, jo līdz renovācijai skola bija sadalīta divās ēkās – mācības notika gan Raudas ielas 16 ēkā, gan arī Spartaka ielā 2A.

  Svinīgajā skolas atklāšanas pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, izpilddirektors Ivars Liepiņš, bijušais Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs, Izglītības pārvaldes, Tukuma novada domes Attīstības nodaļas, SIA «Bildberg» un SIA“Rīgas Krēslu fabrika” pārstāvji.

  Tukuma 2. vidusskolas  vīzija ir “Mācīt un mācīties radoši, prasmīgi un ieinteresēti modernizētā un atvērtā skolas vidē” – beidzot skolas kolektīvam ir iespējas īstenot visas ieceres mūsdienīgā vidē.

Uz tikšanos 5. janvārī!

Uz attēlu galeriju