21 Feb 2022
      

   Vai jūs zināt, kas ir Mīlestības svētki jeb Valentīndiena? Kāpēc to atzīmē ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā un mūsu skolā? 
To visu Tukuma 2. vidusskolas skolēni ar viktorīnas palīdzību noskaidroja Valentīndienas nedēļā.
Kopīgiem spēkiem  mazāko klašu skolēni salika Valnetīndienas puzli, vārdu jūklī meklēja apslēptos vārdus, kā arī aizpildīja klases Valentīndienas burku ar saviem vārdiem par to, kas, viņuprāt, ir mīlestība .

5.-12. klašu skolēni, literatūras skolotāju rosināti, nedēļas garumā varēja doties "aklajā randiņā" ar dzejniekiem, iepazīt viņu dzejas rindas, papildināt  dažādās krāsās telpā radošumam un izaugsmei piedāvātās apsveikuma atklātnītes saviem sirdsāķīšiem. Meklējot atbildi uz jautājumu:"Kas ir mīlestība?", tika  izveidota 29 min gara īsfilma.

Skolēni ar interesi un aizrautību piedalījās šajās nodarbībās, par ko liecina viņu rakstītais, piemēram, “Mums patika šī nodarbība”, Vai varam vēl kaut kad šādas nodarbības?”, “Paldies, ka izdomājāt šādu nodarbību”, “Viss bija labi, viss patika. Kopumā VISS SUPER”. 

Īra Rimoviča