21 Mar 2022
      

  Ja nu kaut kas apvieno cilvēkus pāri valstu robežām, tie ir sapņi, ilgas, literatūra, īpaši- dzeja. Mēs varam sapņot un ilgoties pēc bezgala daudzām lietām, un šīs emocijas ir universālas. Tās palīdz katram izteikt sevi tik neparastā veidā kā “dzejas oratoram”, publiskās runas lietpratējam.

  Šī gada 8. martā telpā radošumam un izaugsmei pulcējās 13 jaunieši no 1. līdz 12. klasei: Hanna Meldere, Markss Grimma, Madars Lācis, Marats Grundšteins, Atis Bindemanis, Mārcis Volkovs, Tīna Knostenberga, Anastasija Skvorcova, Emīlija Skrazlovska, Arita Berga, Karīna Sarva, Elīze Roze – Vītola.

  Katrs dalībnieks runāja vienu dzejas darbu un ar savu priekšnesumu ikvienam klausītājam ļāva kaut nedaudz uzspēlēt uz tām stīgām, kas ir katrā no mums, sajust paša dzīvi, ikdienu, lietas, kas ir aktuālas šobrīd katram no mums.

  Žūrijā piedalījās: Īra Rimoviča, Egita Antone, Dana Gaile, Kristīne Upmane,  Ingrīda Freimane, Saiva Jansone, Liene Kokina, Anita Ķimene, Ilze Bulaha. Skolotājas novērtēja skatuves runas kultūru un to, kā runātājs spēj savu vēstījumu dzejā likt redzēt, dzirdēt un saprast katram klātesošajam. Madars Lācis ar savu priekšnesumu uzreiz un neapstrīdami kļuva par žūrijas favorītu.

  Paldies visiem, visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājām par kopīgo darbu, gatavojoties konkursam. Turēsim īkšķus par veiksmi un izdošanos 8 dalībniekiem - Hannai Melderei, Madaram Lācim, Maratam Grundšteinam, Atim Bindemanim, Mārcim Volkovam, Aritai Bergai, Karīnai Sarvai, Elīzei Rozei-Vītolai - 2. kārtā, jau novada Skatuves runas konkursā. Lepojamies un īpašu veiksmi vēlam mūsu vidusskolniecēm, lai šoreiz izdodas lielajai žūrijai saskatīt mūsu talantus … Neatkarīgi no rezultāta, jūs mums esat labākās, drosmīgākās, … viss… viss…

Skolotājas Īra Rimoviča un Egita Antone