30 Aug 2022
      

  No 2022. gada 25. augusta līdz 24. septembrim, turpinoties būvdarbiem Kurzemes ielā, tiks ierobežota transporta satiksme Raudas ielā.

  Pievienotajā shēmā ar zaļu krāsu norādīta iespējamā kustība gājējiem. Lai pa Kurzemes ielu nokļūtu pie krustojuma, nepieciešams nogriezties pa labi iebrauktuvē pie Tukuma 2 vidusskolas un veikt kustību gar skolu, jo gājēju ietves posms no iebrauktuves līdz krustojumam, gājējiem būs slēgts. Tāpat gājējiem nebūs iespējams veikt kustību no restorāna “Hesburger” līdz pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa “.

  Transporta kustība būs iespējama pa Kurzemes ielu abos virzienos, bet satiksmei būs slēgts Raudas ielas posms, atļauta kustība tikai sabiedriskajam transportam.

  Satiksmei slēgta būs iebrauktuve Kurzemes ielā pie 2 vidusskolas. Iebrauktuve pie 2 vidusskolas Raudas ielā būs slēgta satiksmei, atļauta kustība tikai skolas personāla un preču piegādes transportam.

  Sākoties jaunajam mācību gadam, lūgums ņemt vērā ka iepriekšējā mācību gadā izmantotā apļveida transporta kustība nebūs iespējama un skolēnus pie skolas pievest nevarēs.  Automašīnas lūgums novietot tuvākajās autostāvvietās un tālāk doties kājām.

  Aicinām iedzīvotājus būt iecietīgiem un saprotošiem! Pabeidzot Kurzemes ielas posma 3.kārtas darbus, tiks sakārtota Kurzemes iela visā tās garumā.

  Krustojumā pie Tukuma 2. vidusskolas pagrieziens uz Raudas ielu tiks slēgts satiksmei. Lai apbrauktu slēgto posmu, aicinām izmantot Spartaka, Asteru vai Tulpju ielu. Veicot slēgtā posma apbraukšanu, aicinām sekot līdzi satiksmes regulēšanai uzstādītajām zīmēm.

  Raudas ielas posmu nepieciešams slēgt visā brauktuves platumā, lai sekmīgi turpinātos Kurzemes ielas pārbūves būvdarbi un varētu izbūvēt apakšzemes inženierkomunikācijas (ūdensvadu, lietus ūdens kanalizāciju, nodrošināt esošo elektrības un vājstrāvas tīklu aizsardzību, veikt papildus kabeļu cauruļu izbūvi un nomainīt luksoforu Kurzemes ielas un Raudas ielas krustojumā). Tāpat tiks atjaunota ceļa brauktuve un gājēju ietves.

  Detalizēta informācija par atļauto kustību apskatāma pievienotajās satiksmes shēmās:

Shēma Nr. 1

Shēma Nr. 2

 

Būvdarbus veic SIA “CTB”, būvuzraudzību – SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzība – SIA “3C”. Darbus plānots pabeigt 2022.gada beigās.