16 Sep 2022
      

   2022./2023. mācību gadā Tukuma 2. vidusskola piedāvā skolēniem 15 interešu izglītības programmas, lai drošā vidē jēgpilni pavadītu brīvo laiku, attīstot prasmes mūzikas, sporta, mākslas, tehniskās jaunrades u.c. interešu izglītības jomās. Interešu izglītības programmu piedāvājums orientēts gan uz skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi, gan kolektīvo un sadarbības prasmju attīstīšanu, kā arī karjeras vadības prasmju apguvi.

 Interešu izglītības nodarbību grafiks publiskots skolas mājas lapā www.t2v.lv. (Skatīt šeit!) un saziņas iespējas ar interešu izglītības skolotājiem – sarakste E-klases pastā.

 Ja skolēns vēlas iesaistīties kādā no interešu izglītības pulciņiem, tad:

1. skolēns vai viņa vecāki sazinās (sarakste E-klases pastā) ar pulciņa skolotāju vai klases audzinātāju par iesnieguma veidlapas saņemšanu;

2. vecāki aizpilda iesniegumu, skolēns to nogādā pulciņa skolotājam vai klases audzinātājam; 3. skolēni un vecāki iepazīstas ar skolas mājas lapā www.t2v.lv pieejamo nodarbību grafiku un sadarbības nosacījumiem;

4. skolēni regulāri apmeklē visas nodarbību grafikā paredzētās nodarbības;

5. ja kāda iemesla dēļ skolēns pulciņu tomēr nevar apmeklēt, vecāki pēc sazināšanās ar pulciņa skolotāju raksta iesniegumu, lai skolēnu no šī pulciņa atskaitītu.

 

 

Uz sadarbību!

Direktora vietniece audzināšanas jomā Ilze Bulaha