17 Apr 2023
      

   Š.g. 14. aprīlī notika ikgadējais Tukuma novada skolēnu skatuves runas konkurss. Tajā piedalījās arī 5 mūsu skolas skolēni: Elizabete Rēķe (2.a kl.), Ance Vismanta (2.a kl.), Marats Grundšteins (2.c kl.), Atis Bindemanis (6.c kl.) un Lāsma Ķimene (10.a kl.). Katrs dalībnieks uzstājās ar diviem tekstiem, runājot gan dzeju, gan prozu. Dalībniekus klausījās pieredzes bagāta un kompetenta žūrija – režisori un pedagogi Dace Liepniece un Jānis Kaijaks. Žūrijas komisija vērtēja jauno skatuves runas meistaru domas atklāsmi un kontaktu ar klausītāju, runas dikciju un artikulāciju. Svarīgs vērtēšanas kritērijs bija arī repertuāra atbilstība runātāja vecumam un personībai.

Apsveicam ar panākumiem:

  • 2. - 3. klašu grupā Maratu Grundšteinu par augstākās pakāpes iegūšanu, Elizabeti Rēķi un Anci Vismantu par 1. pakāpes iegūšanu;
  • 4. - 6. klašu grupā Ati Bindemani par 1. pakāpes iegūšanu;
  • 10. - 12. klašu grupā Lāsmu Ķimeni par 1. pakāpes iegūšanu.

Paldies skolotājām Lienei Kokinai, Anitai Ķimenei, Īrai Rimovičai un Ingrīdai Freimanei par skolēnu sagatavošanu konkursam.

Veiksmi  Maratam Grundšteinam  konkursa valsts kārtā!