25 Sep 2023
      

   No 12. līdz 22. septembrim programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Tukuma 2. vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni izglītojošās nodarbībās Tukuma Mākslas muzejā iepazina novadnieka gleznotāja Anša Artuma daiļradi, skatot un analizējot gleznas mākslinieka 115 gadu atceres izstādē. Mākslinieks Ansis Artums ir atspoguļojis dabas daudzveidību tās smalkākajās niansēs. Elegantie krāsu toņi atklāj gadalaiku noskaņas. Tukuma apkārtne un Slocenes upes līkumotie krasti ievīti agros pavasara palos vai greznā ziedu plaukumā. Sniegotās ziemas mākslinieks gleznojis retāk. Savukārt rudens ainavas skolēnu  uzmanību saistīja ar košo un silto krāsu gammu. Pētot mākslinieka daiļradi skolēni iepazinās interesantu novadnieka personību un viņa biogrāfija. Baudīja fantastisko iespēja vērot mākslinieku un viņa gleznot prieku senās kinolentas kadros. 

Nodarbību laikā, veicot individuālus uzdevumus un strādājot grupās ar rotaļu elementiem, ar radošo aktivitāšu palīdzību tika padziļināta izpratne par glezniecības būtību. 
Nodarbības muzejā attīstīja kultūras kompetences: iespēju mākslas vidē apgūt mākslas terminus, jēdzienus un izteiksmes līdzekļus, iepazīt mākslas veidus, žanrus, tehnikas no oriģināldarbiem. Iepazīstināja skolēnus ar Latvijas mākslas mantojuma daudzveidību un nozīmi.

   Iegūtās zināšanas un prasmes skolēni varēs pielietot vizuālās mākslas stundās, lai analizējot mākslinieku darbus un tajos lietotos izteiksmes līdzekļus, radītu idejas savu darbu veidošanai, lai varētu sarunāties par iespaidiem mākslas darbu izpētē, komentētu savas domas, izjūtas un emocijas.

   Paldies par izzinošām nodarbībām un bagātu ieskatu mākslas pasaulē Tukuma Mākslas muzejā!  Paldies par aizrautīgu nodarbību vadīšanu Tukuma Mākslas muzeja vadītājai Inesei Klestrovai!

Skolotāja Sņežana Tišlere