27 Okt 2023
      

    Š.g. 16. oktobrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros nodarbībā “Apavu stāsti” bija gaidīti Tukuma 2. vidusskolas 10. klašu skolēni, tie, kurus interesē apavi – ne tikai kā ikdienas nepieciešamība, bet arī kā saistošs vēstures izpētes objekts.
    Nodarbības laikā stāsti, kas skolēniem sniedza zināšanas, izpratni par Latvijas vēstures laikmetiem, kultūrvēsturi un vēsturisko mantojumu, mijās ar praktisku darbošanos,  saliedējot klases kolektīvu.  Āra dzīves apmācības centra “Pelēkais Vilks” vadītāji skolēnus arī iesaistīja sarunā, tā mudinot  ikvienu klātesošo domāt līdzi un meklēt atbildes, iepazīstinot  ar būtiskākajiem aspektiem labas, atbalstošas komandas veidošanā un tās nozīmīgumu mērķa sasniegšanā. Skolēni uzzināja katras  konkrētas personas  atbildību  varonības  stāsta veidošanā. 

Paldies āra dzīves apmācības centra “Pelēkais Vilks” vadītājiem!

Tukuma 2. vidusskolas skolotājas Inga Kokina un Ilze Bulaha