30 Apr 2021
      

Rosinām mūsu skolas ģimenes doties brīvdienu piedzīvojumā
“Mūsu ģimene - mūsu Latvijā”! 

KĀ VARAT IESAISTĪTIES?

  • Izej Latvijas kontūru!

Maršruts: pa T2V piedāvāto maršrutu Tukumā, izejot Latvijas kontūru.  Var izmantot:Tukuma karti ar tajā iezīmēto Latvijas kontūru (skatīt pielikumā), ieslēdzot aplikāciju viedtālrunī un reģistrējot savu maršrutu (piemēram, MapMyRun, Strava vai citas)

  • Izliec Latvijas kontūru VAI tekstu: Mēs mīlam Latviju!

 Lielums un materiāli – pēc izvēles. Atceries: Latvija ir skaista savā daudzveidībā! Veidot vari dažādiem dabas materiāliem, smiltīs uz sienas (savā īpašumā) u.tml. Esi radošs!

26 Apr 2021
      

   Aprīlī Tukuma 2.vidusskolas un Tumes pamatskolas vecākiem bija iespēja piedalīties divās karjeras attīstības atbalsta nodarbībās ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

   Š.g. 23.aprīļa vakarā skolēnu vecāki piedalījās nodarbībā Kā, iepazīstot bērnu, palīdzēt viņam izvēlēties savu karjeru?, kuru vadīja personības izaugsmes trenere Dace Briede-Zālīte. Gandarījums, ka vecāku interese bija samērā augsta, jo kopumā tiešsaistei bija pieslēgušies 49 dalībnieki.

15 Apr 2021
      

   Š.g. 13. aprīlī 10. – 12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībā, kurā viņi varēja iepazīties ar karjeras iespējām Nacionālo Bruņoto spēku Speciālo uzdevumu vienībā.

   Šī tiešsaistes tikšanās paplašināja skolēnu redzējumu ne tikai par karavīra profesijas daudzveidību, bet arī radīja priekšstatu par prasmēm un īpašībām, kuras nepieciešamas šo profesiju pārstāvjiem. Netiešā veidā, klausoties prezentāciju, skolēni varēja izvērtēt savu piemērotību šai darba videi un veicamajiem pienākumiem, savām spējām izpildīt vienu vai citu dienesta pienākumu un kaujas uzdevumu.

14 Apr 2021
      

   Kā palīdzēt savam bērnam, izvēlēties viņam piemērotāko profesiju? Tas ir jautājums, kurš uztrauc ikviena skolēna vecākus. Jo īpaši tas aktuāls kļūst pavasarī, kad skolēni gatavojas beigt 9. vai 12.klasi un kad arī citu klašu skolēnu vecāki apjauš – arī mans bērns taču drīz beigs skolu – ko es kā tētis vai mamma varu viņam palīdzēt?

   Lai atbildētu uz šiem un citiem jautājumiem š.g. 9.aprīlī Tukuma 2.vidusskolas un Tumes pamatskolas vecākiem bija iespēja piedalīties nodarbībā “Vecāku atbalsts skolēna karjeras izvēles procesā”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

14 Apr 2021
      

   Š.g. 8.aprīlī mūsu skolas 12.klašu skolēniem bija iespēja virtuāli paciemoties dzejnieka Imanta Ziedoņa mājā “Dzirnakmeņi”. Tā bija tiešsaistes nodarbība, kuru organizēja “Ziedoņa klase” un kura tika finansēta programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros.

   Nodarbības laikā skolēni padziļināja zināšanas literatūrā un kulturoloģijā, kā arī uzzināja faktus, kas varētu noderēt Latvijas vēstures apguvē.

   Nodarbībai skolēniem bija rūpīgi jāsagatavojas – jāveic “Ziedoņa klases” uzdotais mājas darbs. Kas tad bija jādara un kāpēc? Lai šo nodarbību piedzīvotu, skolēni pirms tās tika aicināti iepazīties ar Imanta Ziedoņa vasarnīcu “Dzirnakmeņi”, kur pašlaik atrodas dzejnieka muzejs, noskatoties 2015. gadā izveidoto dokumentālo filmu “Imants Ziedonis. “Dzirnakmeņi”.”, kas vēsta par Imanta Ziedoņa vasaras māju Murjāņos, par dzejnieka attiecībām ar dabu, izlaušanos un ceļu. Tajā atainots viņa «epifānijas ar niedru jumtu» celtniecības stāsts, notikumi “Dzirnakmeņos”, ko rīkoja viņš pats, kā arī dabas un jaunrades mijiedarbība Murjāņos.