18 Mar 2020
      

  Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 2020.gada 17.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim vecāka iesniegumu bērna reģistrācijai 1.klasē lūdzam nosūtīt pa pastu uz adresi, Spartaka iela 2.a, Tukums, LV-3101 vai nosūtīt elektroniski uz Tukuma 2.vidusskolas e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Elektroniski iesniegtie dokumenti derīgi bez elektroniskā paraksta.

14 Mar 2020
      

Svešvalodu centralizēto eksāmenu 12.klasēm norise pārcelta uz 2020.gada maiju

   Ņemot vērā veiktos Ministru kabineta grozījumus 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informējam, ka centralizēto svešvalodas eksāmenu norise 12.klasēm ir pārcelta uz 2020.gada maiju.

Šobrīd plānots, ka eksāmenu norise tiks organizēta laika posmā no 2020.gada 12.maija līdz 2020.gada 15.maijam

  • angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020.gada 12.maijā,  mutvārdu daļa – 12., 13. un 14.maijā;
  • krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020.gada 14.maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15.maijā.

Plašāka informācija: https://visc.gov.lv/aktualitates/info_20200314.shtml

 

 

12 Mar 2020
      

 

 Pamatojoties uz rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3. punktu “Pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020.gada 13.marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.”, ar  13. martu Tukuma 2. vidusskolā tiek pārtraukts mācību process klātienē. 

Plašāka informācija:  MK 12.03.2020. rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

 

10 Mar 2020
      

   2020. gada 03. martā Tukuma 2. vidusskolas 11. a un 11. b klases skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās Mūzikas namā “Daile”, Rīgā un noskatījās mūzikas teātra izrādi “Pavasaris”. Izrādi ir radījusi teātra trupa KVADRIFRONS, iedvesmojoties no vācu dzejnieka un dramaturga Franka Vēdekinda uzrakstītās lugas Pavasara atmoda.

26 Feb 2020
      
  • 2020. gada 10. martā no plkst. 8.00 sāksies pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs
    Tukuma 2. vidusskolā, Spartaka ielā 2a. 
  • Ja Tukuma 2. vidusskolā jau kādā klasē mācās brālis vai māsa, tad jau no 2020. gada 2. marta
    var pieteikt bērnu mācībām 1. klasē.

   Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2020. gada 10. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties skolā un uzrādot vecāka vai aizbildņa identitāti apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2020. gada 10.martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas.

Skolas administrācija