25 Mai 2020
      

 

Izvēloties mācīties Tukuma 2. vidusskolā, katram skolēnam jāizveido savs vispārējās vidējās izglītības programmas individuālais plāns:

  1. jāapgūst skolas noteiktie obligātie pamatkursi;
  2. jāizvēlas 3 padziļinātie kursi;
  3. iespēja izvēlēties specializētos kursus.

  Lai to veiksmīgāk izdarītu, skolēnam jāzina, ko vēlas darīt pēc 12.klases beigšanas.

  Šai izvēlei ir visciešākā saistība ar eksāmenu izvēli un karjeras nodomiem pēc vidusskolas beigšanas, ņemot vērā, ka:

  1. katram no skolas piedāvātajiem 4 virzieniem ir ieteicamie padziļinātie kursi, kas nosaka iespējamo profesionālo ievirzi;
  2. būtiski ir izprast savas intereses, stiprās puses un resursus, kas nosaka 3 padziļināto kursu, kā arī specializēto kursu izvēli(informatīvais materiāls pdf).

Vispārējās vidējās izglītības PROGRAMMA  2020./2021.m.g. (pdf)

15 Mai 2020
      

   15.maijs - Ģimenes diena. Ik gadu ziedošā un saulainā maija pēcpusdienā pulcējāmies skolas zālē, lai svētku pasākumā atskatītos uz gada laikā paveikto un lai sveiktu un pateiktu paldies mūsu ģimenēm. 

   Šogad Tukuma 2.vidusskolas interešu izglītības skolotāji kopā ar skolēniem ir sagatavojuši attālinātu sveicienu Ģimenes dienā. Tas izveidots videokoncerta veidā un nu ir skatāms ikvienā mājā. Ceram, ka tas sagādās patīkamus mirkļus šajā neparastajā laikā, kad it kā esam, bet tomēr neesam kopā.

  Lai ģimeniski mīļa šī diena! Paldies, ka esat kopā ar mums! Paldies par atbalstu, izpratni un sirdssiltumu, ko dāvājat! 

Tukuma 2.vidusskolas vadības komanda un interešu izglītības skolotāji

 

15 Mai 2020
      

14 Mai 2020
      

  15.maijā mūsu skolas 12.klašu skolēniem plānoti Pēdējās mācību stundas svētki. Tajā paredzētas dažādas attālinātas aktivitātes, kuru laikā skolēni kopā ar savām klašu audzinātājām tiešsaistē atskatīsies uz savu kopā pavadīto laiku Tukuma 2.vidusskolā.

  11.klašu skolēni un audzinātājas gatavo uzdevumus, kuros būs jāatmin savi skolotāji pēc viņu bērnības laika fotogrāfijām, jāsaprot, uz kuru no klases biedriem varētu attiekties kāds no sagatavotajiem izteicieniem, un jāiepazīst savi klases biedri iecerēto nākotnes profesiju tērpos. Savukārt skolotāji saviem skolēniem ir sagatavojuši ceļazīmes laikam no pēdējā zvana dienas līdz pirmā eksāmena dienai – tās ir atziņas, ieteikumi un vēlējumi katrai dienai. Tie tiek gatavoti videoformātā, lai skolēniem tos šajā laikā būtu iespējams katru rītu atkārtot.

 Kā jau šādos svētkos ierasts, tiek gatavots arī muzikāls sveiciens un tiešsaistes sarunas ar skolēniem, lai saprastu, kā katram klājas šajā neparastajā laikā un lai cits citam uzdotu jautājumu: “Kā Tev iet? Kā Tev labi iet? Kā tu jūties, draugs?”

 Lasot R.Hāka “Dzīves ceļazīmes”, redzam, ka 15.maijā katrs sev var uzdot jautājmu: Kāds lēmums man būs jāpieņem šodien? “Katrs lēmums PAR kaut ko vienlaikus ir lēmums PRET kaut ko.” (R.Hāks)  Lai kaut ko iegūtu, no kaut kā cita ir jāatsakās. Un šis lēmums ir katra paša ziņā. Lai izdodas pieņemt pārdomātus un nesasteigtus lēmumus!

29 Apr 2020
      

   Šogad Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu atzīmēsim attālināti. Nebūs svētku koncertu un svinīgo uzrunu, bet būs citas aktivitātes, kurās skolēniem, vecākiem un skolotājiem aktualizēsim notikumu, kurš pirms 30 gadiem saviļņoja visu Latviju. 

   Kādi notikumi ģimenē iezīmējuši šo laiku pirms 30 gadiem? Kā katrs izprotam šos svētkus šodien? Kādas ģimenes tradīcijas izveidojušās, atzīmējot 4.maija svētkus? Kā radīt 4.maija svētku noskaņu ģimenē šajā neparastajā laikā? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atbildes meklēs gan skolēni patstāvīgi, gan kopā ar savām ģimenēm dažādās aktivitātēs, kurās ir rosinājuši iesaistīties mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji, kā arī interešu izglītības pedagogi. 

   Plašāk par Tukuma 2.vidusskolas aktivitātēm, atzīmējot Latvijas Neatkarības deklarācijas atjaunošanas 30.gadadienu, pieejamas šeit >>>

Titulfoto autors Ronalds Datavs, 1.c klase