29 Sep 2023
      

 

 Jaunā mācību gada otrajā nedēļā, 15. septembrī, programmas “Latvijas Skolas soma ietvaros” Tukuma 2. vidusskolas 8.a klases skolēni devās uz lauku sētu “Bisnieki” - rakstnieka Ernesta Birznieka - Upīša “Pastariņa muzeju”, kur iepazina gan tautas rakstnieka spilgtākos stāstus, gan 19. gadsimta lauku bērnu, puišu un meitu darbus, darbarīkus un arī rotaļas. 
   Katrs skolēns varēja izmēģināt graudu maļamās smagās akmens dzirnavas. Kamēr viens mala, pārējie skandēja dziesmas. Interesanti darbi jauniešus gaidīja virtuvē: katrs pielika savu roku, lai sakultu sviestu no īsta lauku krējuma un sagatavotu ganu maizītes cepšanai.

25 Sep 2023
      

   No 12. līdz 22. septembrim programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Tukuma 2. vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni izglītojošās nodarbībās Tukuma Mākslas muzejā iepazina novadnieka gleznotāja Anša Artuma daiļradi, skatot un analizējot gleznas mākslinieka 115 gadu atceres izstādē. Mākslinieks Ansis Artums ir atspoguļojis dabas daudzveidību tās smalkākajās niansēs. Elegantie krāsu toņi atklāj gadalaiku noskaņas. Tukuma apkārtne un Slocenes upes līkumotie krasti ievīti agros pavasara palos vai greznā ziedu plaukumā. Sniegotās ziemas mākslinieks gleznojis retāk. Savukārt rudens ainavas skolēnu  uzmanību saistīja ar košo un silto krāsu gammu. Pētot mākslinieka daiļradi skolēni iepazinās interesantu novadnieka personību un viņa biogrāfija. Baudīja fantastisko iespēja vērot mākslinieku un viņa gleznot prieku senās kinolentas kadros. 

04 Sep 2023
      
   Atkal Jaunais gads! Skola tā ir vieta, kur to var piedzīvot divreiz gadā - pirmajā janvārī un pirmajā septembrī. Šogad pirmajā skolas dienā skolēni tikās uz kopīgo svētku pasākumu kopā ar Vienradzi un Mazo raganiņu, lai pēc tam ar klases audzinātājiem pulcētos uz pirmo klases stundu. 
Jaunajā 2023./2024. mācību gadā novēlam, lai ikvienam izdodas piepildīt savus zinību sapņus! 
25 Aug 2023
      

1.septembris - ZINĪBU DIENA

Tukuma 2. vidusskolā

 

✏️ plkst.10.00 svinīgais pasākums pie skolas galvenās ieejas.
✏️ plkst.10.40 pirmā klases stunda.


☔ Lietus gadījumā uz svētku pasākumu Lielajā zālē aicināti 1. un 12.klašu skolēni, vecāki un skolotāji, kuri nav klašu audzinātāji. 
☔ 2.-11.klasēm - klases stunda plkst.10.00. 
☔ Klases stunda 1. un 12.klasēm - pēc svētku pasākuma.

 

24 Aug 2023
      

Ļ.cien.  5. - 12. klašu skolēnu vecāki!

Ja vēlaties, lai jūsu bērns Tukuma 2.vidusskolā varētu izmantot pašvaldības līdzfinansējumu pusdienām 2023./2024.mācību gadā, lūdzu, aizpildiet pielikumā pievienoto veidlapu. 

Līdzfinansējumu ir iespēja saņemt:

  • daudzbērnu ģimeņu bērniem,
  • aizbildnībā esošiem bērniem,
  • bērniem, kuriem ir celiakija,
  • bērniem, kuriem piešķirta invaliditāte (līdz šim līdzfinansējums ir 81%).

Līdzfinansējumu var saņemt arī