12 Feb 2021
      

   Noslēdzies Valsts Izglītības satura centra konkurss “Barikādēm – 30”, kurā piedalījās arī mūsu skolas vēstures un interešu izglītības skolotāja Skaidrīte Prancāne.

    Skolotāja kopā ar skolas vēstures pulciņu apzināja, kādas aktivitātes mūsu skolā šajā laikā bijušas, lai mūsdienu skolēniem rastos priekšstats un izpratne par tā laika notikumiem. Izveidotā retrospekcija apkopo Tukuma 2.vidusskolas pieredzi ne tikai skolas un pilsētas, bet Latvijas vēsturisko notikumu kontekstā.

02 Feb 2021
      

   Tukuma 2. vidusskolā 11. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference notika 2020.gada 17. decembrī. Šajā pasākumā savus darbu prezentēja 46 skolēni, aizstāvot 45 darbus 13 zinātņu nozarēs. Konference notika attālināti, dalībniekiem pieslēdzoties vienotajai skolas mācību videi Microsoft Teams. Darbus vadīja, recenzēja un vērtēja 17 skolas skolotāji.

   Piedaloties konferencē, skolēni apguva dažādas jaunas prasmes, kuras viņiem noderēs turpmakajās mācību, studiju un darba gaitās. Gatavojoties konferencei, katrs skolēns izveidoja audiovizuālu prezentāciju, kura prezentēšanas laikā bija jākopīgo, lai pārējie to varētu skatīt. Tā ir jauna digitālā prasme, kuru apguva ikviens mūsu skolas skolēns. Tāpat arī tikai pilnveidotas uzstāšanās un publiskās runas prasmes attālinātā vidē - tiešsaistē.

28 Jan 2021
      

   Visiem 10.klašu skolēniem, kā arī 9., 11.-12.klašu interesentu grupai 2021.gada 27.janvārī bija iespēja piedalīties programmas “Dzīvei gatavs” tiešsaistes karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ekskursija IT karjerā”. Nodarbību vadīja uzņēmuma Accenture Latvia SAP konsultantu specializācijas vadītāja Ilze Tiltiņa, kura, iepazīstinot ar sevi minēja, ka viņas ceļš IT jomā ir nejaušs veiksmes stāsts.

28 Jan 2021
      

 

 

 

   Lai cilvēks spētu pienācīgi funkcionēt, tam ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes. Pasaules Veselības organizācija fiziskās aktivitātes definē kā jebkura veida ķermeņa kustības, ko rada skeleta muskuļi, un kuru laikā tiek patērēta enerģija. Tie nav tikai smagi treniņi sporta zālē ar svara stieņiem un sviedriem salijušu pieri. Fiziskās aktivitātes var ietvert jebkuras darbības, kas saistītas ar ķermeņa kustību.

 

 

20 Jan 2021
      

   Š.g. 15. janvārī 11. un 12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes karjeras izglītības vebināros “Jaunietis darba tirgū”, kas tika organizēti sadarbībā ar Prakse.lv.

   Nodarbībā skolēni tika iepazīstināti ar dažām karjeras izvēles atziņām un ieteikumiem, kurus ņemt vērā, izvēloties savu nākotnes profesiju. Jauniešiem tika prezentēta vietne Prakse.lv, demonstrējot tās piedāvātās iespējas, piemēram, sadaļās “Virtuālā prakse”, “Izglītība” un “Raksti”. Vērtējot “Rakstu” saturu, skolēni kā noderīgāko novērtējuši publikācijas par karjeras, t.sk. studiju izvēli, kā arī par CV veidošanu un padomus darba intervijai.