12 Mar 2020
      

 

 Pamatojoties uz rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3. punktu “Pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020.gada 13.marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.”, ar  13. martu Tukuma 2. vidusskolā tiek pārtraukts mācību process klātienē. 

Plašāka informācija:  MK 12.03.2020. rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

 

10 Mar 2020
      

   2020. gada 03. martā Tukuma 2. vidusskolas 11. a un 11. b klases skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās Mūzikas namā “Daile”, Rīgā un noskatījās mūzikas teātra izrādi “Pavasaris”. Izrādi ir radījusi teātra trupa KVADRIFRONS, iedvesmojoties no vācu dzejnieka un dramaturga Franka Vēdekinda uzrakstītās lugas Pavasara atmoda.

26 Feb 2020
      
  • 2020. gada 10. martā no plkst. 8.00 sāksies pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs
    Tukuma 2. vidusskolā, Spartaka ielā 2a. 
  • Ja Tukuma 2. vidusskolā jau kādā klasē mācās brālis vai māsa, tad jau no 2020. gada 2. marta
    var pieteikt bērnu mācībām 1. klasē.

   Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2020. gada 10. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties skolā un uzrādot vecāka vai aizbildņa identitāti apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2020. gada 10.martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas.

Skolas administrācija

21 Feb 2020
      

Tukuma 2.vidusskolas pedagogu individuālo sarunu laiks

ar skolēnu vecākiemš.g. 4.-6.martā

  • Individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas administrāciju un atbalsta personālu (līdz 3.martam nepieciešama pieteikšanās elektroniski Mykoob.lv, rakstot vēstuli konkrētajam pedagogam un precizējot datumu un laiku).

19 Feb 2020
      

   Tukuma 2. vidusskolas 9.b un 9.c klases skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2020. gada 11. februārī apmeklēja Ķemeru Nacionālo parku, lai piedalītos izglītojošā spēlē “Izlūku gaitās” un caur personīgo pieredzi un dalību lomu spēlē interaktīvi izglītojošā veidā iepazītu latviešu strēlnieku gaitas un cīņas Ķemeru purvos, īpaši uzsverot latviešu strēlnieku – izlūku darbību.