08 Nov 2019
      

    Š.g. 1.novembrī ar Aizsardzības ministrijas pasākumu “Kā mēs sargājam Latviju?” Tukuma 2.vidusskolā aizsākām valsts svētku mēnesi.

   Aizsardzības ministrija ikgadēji sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem organizē lekcijas Latvijas vidusskolās. Tā ir īpaši veidota lekcija, kuras mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par aizsardzības nozari un tās aktualitātēm, Latvijas dalību NATO, kolektīvo aizsardzību un citiem aizsardzības nozares jautājumiem, veidojot dialogu ar skolēniem par viņus interesējošiem jautājumiem.

05 Nov 2019
      

  28.10.2019. ES darbības projekta “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   ietvaros Tukuma 2. vidusskolā  viesojās “Karjeras komanda”, lai  5.a, 5.b, 5.c un 6.a klases skolēni  varētu piedalīties  interaktīvi izglītojošā aktivitātē “Profesiju pasaule mūsdienās”.

  “Karjeras komanda” jeb K-komanda  kopā ar skolēniem spēlēja karjeras spēles – profesiju šarādes. Jaunieši skolēniem atraktīvā veidā atklāja prasmes, kuras būtu nepieciešamas dažādu viņu nosaukto profesiju pārstāvjiem: pavāram, tālbraucējam šoferim, futbolistam u.c. Skolēni varēja piemēroties dažādām situācijām un mācījās noskaidrot savas intereses un iespējas, lai apgūtu savu “sapņu” profesiju. Improvizācijas teātra aktieri attēloja dažādu profesiju pārstāvjus un skolēniem bija jāuzmin, kas tās ir par profesijām, kā arī pašiem jāraksturo profesijai raksturīgās prasmes.

05 Nov 2019
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Okt 2019
      

  2019.gada 15. un 16.oktobrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma 2.vidusskolā 7. un 8. klašu skolēni līdzdarbojās karjeras attīstības atbalsta nodarbībās “Sasniedz savu mērķi”, kurās tika veicināta izpratne par aktuāliem karjeras jautājumiem mērķu sasniegšanā un karjeras attīstībā, ņemot vērā savas spējas, īpašības un vajadzības.

  Diskusijā ar nodarbības vadītāju skolēni runāja par šajā vecumposmā aktuālām karjeras vajadzībām.

28 Okt 2019
      

  Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2019. gada 18. oktobrī Tukuma 2. vidusskolas 4.a un 4.c klases skolēni viesojās Jaunpils pilī, lai iepazītu kultūrvēsturisko objektu – Jaunpils pili un radītu priekšstatu par viduslaiku arhitektūru, kultūru un cilvēku sadzīvi.

  Pasākuma otrajā daļā skolēni apmeklēja Amatu māju, kurā iepazina senā amata aušanas prasmes.  

  Muzejpedagoģiskās nodarbības laikā katrs skolēns uzvilka mazā mūciņa tērpu, lai iejustos viduslaiku tēlos. Skolēni Mūka un kalpones vadībā pils pagalmā iepazina tās celtniecības noslēpumus un arhitektūru.