03 Sep 2015
      

 

Iespēja piedalīties skolas ārpusstundu nodarbībās –

 interešu izglītības programmās un

fakultatīva nodarbībās.

Pieteikties pie nodarbību vadītājiem.

28 Aug 2015
      

Lielā puķe, kurp tu soļo,
Bērnu vezdama pie rokas?
Lielā puķe, paļaujamies
Mēs uz tavu prātu:
Līdzi bērnā ieaudzināt
Augstu godaprātu!

(Ināra Druva)

 

 

 

2015./2016. mācību gadu uzsāksim

otrdien, 1.septembrī!

9.40 - pulcēšanās savās klasēs (pēc saraksta), tad došanās uz svinīgo pasākumu pie skolas.

9.50 – 1. un 12.klašu skolēnu gājiens no mazās skolas, pulcēšanās svinīgajam pasākumam pie skolas (vai zālē, ja līst lietus)

10.00 – svinīgais pasākums pie skolas (vai zālē 1. un 12.kl., ja līst lietus)

10.40 - klases stundas pie savas klases audzinātājas (pēc saraksta)

 

Lai jaunajā mācību gadā izdodas iedzīvināt skolas vērtības:

LĪDZATBILDĪBA. SADARBĪBA. IZAUGSME.

Kabinetu sadalījums klases stundai

30 Jūn 2015
      

Zied vasara, un sapņi dzīvo,

Smaržo siena vāli, upe trauc.

Domas šodien tā kā gulbji lido –

Neļauj apstāties, bet sapņot sauc.

 

 

 

 

 

Skola atvērta apmeklētājiem no 10. augusta.

Skolēnu uzņemšana skolā atsāksies 10. augustā.

04 Jūn 2015
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 Jūn 2015
      

Tukuma 2. vidusskola

uzņem audzēkņus 2015./2016. m.g. 1. - 12. klasē

Uzņemšana 10. klasē

  • 15. jūnijā plkst.9.00 - 12.00
  • 16.jūnijā plkst.9.00 – 15.00

Skola piedāvā apgūt 2 vispārējās vidējās izglītības programmas

  •  vispārizglītojošā virziena programma 
  • profesionālā (komerczinību) virziena programma