25 Mai 2015
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Mai 2015
      

 

 

  Tukuma novada Domē notiks novada izglītības iestāžu skolēnu un pedagogu apbalvošana par sasniegumiem valsts un reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un skolēnu izcilām sekmēm mācībās, absolvējot 9., 12.klasi  2014./2015.m.g.

No Tukuma 2. vidusskolas uz pasākumu uzaicināti  27 skolēni un 16 pedagogi!

 

 

 

 

 

14 Mai 2015
      

Pēdējās mācību stundas zvana svētki

2015.gada 15.maijā

  • 9.30 – tiek atvestas 12.klašu audzinātājas (pie skolas ieejas)
  • 9.50 – 10.50 – nodarbības 9., 12.klašu skolēniem (zāle, muzejs, kabineti)
  • 11.00 – pasākums 9., 12.klašu skolēniem un skolotājiem (zāle)
    • 11.40 – pēdējā klases stunda 9., 12.klašu skolēniem 

Lai jums veicas eksāmenos! Arī tajā lielajā eksāmenā, kas saucas “dzīve”!

12 Mai 2015
      

Tukuma 2.vidusskolas Mātes un Ģimenes dienas pasākums

2015.gada 13.maijā skolas zālē, 3.stāvā

08 Mai 2015
      

 

 

 

Mūsu skolā viesojās LTV-1 raidījuma “Vides fakti” veidotāji. Par atkritumu šķirošanas ieradumiem ģimenēs, skolā, pilsētā tika filmēti un intervēti 6.-12.klašu skolēni un vides izglītības pulciņa skolotāja Vēsma Kaņepe.

Raidījums, kurā būs skatāmi sižeti par Tukumu, būs skatāms LTV-1 kanālā sestdien, 9.maijā, plkst.19.00. Raidījums skatāms arī tiešsaistē www.videsfakti.lv.