09 Okt 2014
      

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa

DROŠĪBAS DIENA 2014

trešdien, 15.oktobrī

Nodarbību tēmas:

07 Okt 2014
      

Skolas un klašu vecāku sapulces

 • Otrdiena, 14.oktobris, plkst.18.00 mazās skolas zālē  – 1.klašu vecāku sanāksme
 • Otrdiena, 14.oktobris, plkst.18.30 konferenču zālē – 9. un 12.klašu vecāku sanāksme
 • Trešdiena, 15.oktobris, plkst.18.00 konferenču zālē – 2. - 4.klašu vecāku sanāksme
 • Trešdiena, 15.oktobris, plkst.18.30 lielās skolas 20.kab. – 10.-11.klašu vecāku sanāksme
 • Ceturtdiena, 16.oktobris, plkst.18.00 konferenču zālē – 5.-6.klašu vecāku sanāksme
 • Ceturtdiena, 16.oktobris, plkst.18.00 lielās skolas 20.kab. – 7.-8.klašu vecāku sanāksme

Pēc skolas vecāku sanāksmes plānotas klašu vecāku sapulces (informācija skolēnu dienasgrāmatās).

Skolas vecāku kopsapulce – skolas padomes veidošana – plānota 27.novembrī.

24 Sep 2014
      

«Skola ir kā ceļš, pa kuru ejam un

par kuru vēlāk atmiņas mūsu sirdīs paliek…»

(Linda Varna, 2007.gada absolvente)

           

 

 

 

 

 

 

Tukuma 2.vidusskolas

 absolventi

un

gan bijušie, gan esošie skolas darbinieki

    tiek gaidīti  45 izlaidumu salidojumā

 š.g. 25.oktobrī plkst.18.00

skolas aktu zālē

Skolas muzeja atklāšana plkst.17.00

Dalības maksa – 5 eiro (skolas aktu zāles skatuves atjaunošanai)

Saviesīgā daļa – pie galdiņiem.

Vakara gaitā – balle (aktu zālē), diskotēka (sporta zālē)

23 Sep 2014
      

Tukuma 2.vidusskolas skolēnu domes vēlēšanas 

2014./2015.m.g. notiek

no 23.septembra līdz 26.septembrim

 

 

Vēlēšanām izvirzīto kandidātu saraksts:

 • Edvards Mazprecnieks, 6.b
 • Anna Marija Torstere, 7.a
 • Paula Mihailova, 8.c
 • Megija Neilande, 8.c
 • Kristiāna Katkovska, 11.a
 • Toms Olands, 12.b
 • Kitija Skromane, 12.b

Ikviens, kurš vēlas darboties skolēnu domē, sarakstā var minēt arī savu vārdu, uzvārdu un klasi, kā arī klase var vienoties un nobalsot par kādu skolēnu no klases vai skolas, kurš varētu pārstāvēt skolēnu intereses skolēnu domē.

Balsošana notiek klasēs, to vada klases audzinātāja.

Lai izdodas ievēlēt tos skolēnus, kuri spēj skolasbiedru ikdienu padarīt interesantāku un kuri spēj uzņemties atbildību par uzticēto pienākumu izpildi!

Tuvāka informācija pie skolotājas A.Gleizupas vai E.Kornas

10 Sep 2014
      

Atceroties Baltijas ceļa 25.gadadienu, pēc Valsts Izglītības satura centra aicinājuma tiek rīkots pasākumu cikls Tukuma skolām “Tukuma ceļš Baltijas valstu vienotībai”, lai sekmētu skolēnu izpratni par notikumiem, kas risinājušies 3.atmodas laikā, vienojot vairāk nekā miljons Baltijas valstu iedzīvotājus.

Š.g.11.septembrī plkst.13.00 – 5.-12.klašu skolēni kopā ar pedagogiem tiek aicināti sadoties rokās Tukuma pilsētas ielās, veidojot simbolisku vienotības ķēdi. Plkst.13.30 – dalībnieki tiek aicināti pulcēties Brīvības laukumā uz vienojošu pasākumu, lai kopīgi nodziedātu J.Norviļa dziesmu “Daugav’s abas malas” ar Raiņa vārdiem, tādējādi ieskandinot arī Dzejas dienu aktivitātes. Pēc tam plkst.14.00 – Tukuma muzeja Pils tornī interesentiem plānota tikšanās ar Baltijas ceļa dalībniekiem, ieklausoties viņu atmiņu stāstos.