12 Jūn 2019
      

2018./ 2019. mācību gada 9. un 12. klašu izlaidumi Tukuma 2. vidusskolā:

 

 

 • 9. klašu izlaidums š.g. 13. jūnijā plkst. 17.00.

 • Skolas beigšanas pasākums 12. klasēm š.g.
  15. jūnijā plkst. 14.00.

 

 

 

05 Jūn 2019
      

Tukuma 2. vidusskolā ir iespējams apgūt 3  izglītības programmas:

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (KODS 31011011)

Raksturojošie mācību priekšmeti: latviešu valoda, angļu valoda, ētika, filozofija, psiholoģija (programmu pilnībā skatīt šeit)

 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 31013011)

Raksturojošie mācību priekšmeti: matemātika, fizika, programmēšanas pamati, (programmu pilnībā skatīt šeit)

Skola piedāvā

 • apgūt daudzveidīgas interešu izglītības programmas;
 • iegūt autovadītāja apliecību.

Uzņemšana 10. klasē no 17.jūnija.

Saistībā ar skolas renovācijas uzsākšanu, lūdzam dokumentus iesniegt līdz 21. jūnijam.

Iestājoties jāiesniedz šādi dokumenti (jāuzrāda oriģināli):

 • apliecības par pamata izglītību kopija, uzrādot orģinālu;
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot orģinālu;
 • skolēna medicīniskā karte (Nr.026/u);
 • vecāka iesniegums (pieejams t2v.lv).

Iesniedzot dokumentus jāuzrāda skolēna dzimšanas apliecība.

Uzziņas 63124383 (kanceleja)

05 Jūn 2019
      

  Projekta dienas ietvaros š.g.  30.maijā   8.klašu skolēni karjeras attīstības atbalsta nodarbībās iepazinās  ar daudzveidīgajām karjeras iespējām IT nozarē.

  Nodarbības sākumā skolēni uzzināja par  IT nozares tendencēm, programmētāja darba pienākumiem un nepieciešamajām zināšanām. Īpaši tika aplūkots šīs jomas profesiju  pieprasījums darba tirgū. Diskusijas laikā ar nodarbības vadītāju Kasparu skolēni varēja pārliecināties par savu priekšstatu patiesumu saistībā ar IT nozares speciālistu darba ikdienu.

03 Jūn 2019
      

   Lai sniegtu mūsu skolēniem iespēju radoši darboties mākslas nodarbībās – gan veiksmīgi strādāt klasē, gan doties gleznot arī ārpus skolas – dabā, Tukuma 2. vidusskolas vecāku biedrība sarūpējusi skolai 30 gleznošanas molbertus. Uzklausot vizuālās mākslas skolotājas Sņežanas Tišleres padomus, kādiem jābūt molbertiem – viegliem, nelieliem, ar regulējamu augstumu –, lai bērniem būtu ērti tos ņemt līdzi dodoties zīmēt ārā, divi atsaucīgi mūsu skolēnu tēti izgatavoja molbertus, kas ir piemēroti tieši vizuālās mākslas stundām skolā. 

   28. maijā īpašā pasākumā, kas notika ar vecāku biedrības aktīvu līdzdalību, iemēģinājām jaunos molbertus radošā mākslas plenērā ar košās mākslinieces Elitas Patmalnieces piedalīšanos. 6.a klases skolēni, zīmēšanas pulciņa dalībnieki un citi skolas radošie bērni kopā ar mākslinieci radīja brīnišķīgus, košus un radošus darbus par tēmu “Es un skola”. Māksliniece ne tikai iedvesmoja bērnus izmantot košas krāsas un pievērsās katram darbam individuāli, sniedzot savas idejas, ieteikumus un atbalstu, bet arī mudināja skolēnus paskatīties uz ikdienišķo mazliet citādāk, radot neparastus un drosmīgus darbus, kur ideja par skolu mums atklājas jaunā, vēl neredzētā veidā.

03 Jūn 2019
      

   Vēl pirms došanās vasaras brīvlaikā projektu nedēļas ietvaros š. g. 29. maijā mūsu skolas 7. klašu skolēniem karjeras attīstības atbalsta nodarbībās “Izmēģini un iepazīsti profesiju!” bija iespēja iepazīties ar radošu mākslas jomas profesiju, kas ir nozīmīga vietējā kopienā, tas ir, ar profesiju – keramiķis.

   Nodarbības laikā skolēni uzzināja par šīs profesijas pārstāvja uzņēmējdarbības iespējām un galaprodukta – keramikas izstrādājumu – realizāciju un iespējamo peļņu.  Skolēni tika iepazīstināti ar keramiķa profesiju un tajā nepieciešamajām prasmēm, kā arī veicamajiem pienākumiem. Prezentācijas un sarunu laikā skolēniem bija iespēja gūt informāciju par iespējām apgūt šo profesiju: pirmkārt, to var darīt pie kāda meistara – skolotāja, kurš iemāca amata pamatus un noslēpumus, otrkārt, ir iespēja mācīties Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā (keramikas izstrādājumu dizains), Latvijas Mākslas akadēmijā (Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Keramikas apakšnozarē), kā arī Rīgas Tehniskās universitātes nozarēs, kurās pēta māla īpašības, kā materiālmācību, treškārt,  katram pašam katru dienu jāiemācās kaut kas klāt, lai pilnveidotu savu meistarību un kļūtu konkurētspējīgs darba tirgū.