21 Feb 2022
      

   Vai jūs zināt, kas ir Mīlestības svētki jeb Valentīndiena? Kāpēc to atzīmē ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā un mūsu skolā? 
To visu Tukuma 2. vidusskolas skolēni ar viktorīnas palīdzību noskaidroja Valentīndienas nedēļā.
Kopīgiem spēkiem  mazāko klašu skolēni salika Valnetīndienas puzli, vārdu jūklī meklēja apslēptos vārdus, kā arī aizpildīja klases Valentīndienas burku ar saviem vārdiem par to, kas, viņuprāt, ir mīlestība .

5.-12. klašu skolēni, literatūras skolotāju rosināti, nedēļas garumā varēja doties "aklajā randiņā" ar dzejniekiem, iepazīt viņu dzejas rindas, papildināt  dažādās krāsās telpā radošumam un izaugsmei piedāvātās apsveikuma atklātnītes saviem sirdsāķīšiem. Meklējot atbildi uz jautājumu:"Kas ir mīlestība?", tika  izveidota 29 min gara īsfilma.

17 Feb 2022
      

  • No 2022. gada 10. marta plkst. 8.00 līdz 10. aprīļa plkst. 17.00 sāksies pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs Tukuma 2. vidusskolā, Raudas ielā 16. 
  • Ja Tukuma 2. vidusskolā jau kādā klasē mācās brālis vai māsa vai strādā kāds no vecākiem, tad jau no 2022. gada 1. marta līdz 9.martam var pieteikt bērnu mācībām 1. klasē. Šī priekšrocība netiek piemērota pēc 2022. gada 9. marta.

    Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2022. gada 10. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties skolā un uzrādot vecāka un bērna identitāti apliecinošus dokumentus, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2022. gada 10.martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas.

            Aicinām izmantot iespēju iesniegumus bērnu uzņemšanai 1.klasē iesniegt elektroniski.

Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra noteikumi Nr. 1. (prot. Nr. 1,15 §) “Par izglītojamo uzņemšanu Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē”.

 Skatīt noteikumus

Bērna pieteikšana un uzņemšana 1. klasē

31 Dec 2021
      

  2019. gada Tukuma novada domes Iepirkumu komisija izvērtēja Tukuma 2. vidusskolas pārbūves konkursa pretendentu pieteikumus un par Tukuma 2. vidusskolas būvnieku tika izraudzīts  SIA «Bildberg». 2020.gada sākumā tika noslēgts līgums un pārbūve varēja sākties.

  2022. gada 5. janvārī, pēc divu gadu mācīšanās septiņās novada izglītības iestādēs, mūsu skolēni varēs atsākt mācības renovētajā skolas ēkā. Atklājot skolu, skolas direktore izteica pateicību visu septiņu skolu vadības komandām, kuru ēkās pārbūves laikā mācījās mūsu skolas skolēni. Pēc renovācijas mūsu skola ir kļuvusi daudz lielāka un tagad visi varēsim mācīties vienā ēkā, jo līdz renovācijai skola bija sadalīta divās ēkās – mācības notika gan Raudas ielas 16 ēkā, gan arī Spartaka ielā 2A.

  Svinīgajā skolas atklāšanas pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, izpilddirektors Ivars Liepiņš, bijušais Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs, Izglītības pārvaldes, Tukuma novada domes Attīstības nodaļas, SIA «Bildberg» un SIA“Rīgas Krēslu fabrika” pārstāvji.

  Tukuma 2. vidusskolas  vīzija ir “Mācīt un mācīties radoši, prasmīgi un ieinteresēti modernizētā un atvērtā skolas vidē” – beidzot skolas kolektīvam ir iespējas īstenot visas ieceres mūsdienīgā vidē.

Uz tikšanos 5. janvārī!

Uz attēlu galeriju

22 Dec 2021
      

Kas tur rībina

Pa istabiņu?

Ķekatas dancin

Sav kumeliņu

  Šoreiz tie nebija ķekatu bērni, bet gan mūsu skolas sesto un divpadsmito klašu skolēni, kuri, gaidot Ziemassvētkus,  projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros, piedalījās muzikālajā nodarbībā "Ritma un skaņu pasaulē" un kopā ar perkusiju pavēlniekiem  Maiju Sējāni - Īli un Nilu Īli rībināja gan džambas, gan vargānus, gan bongo, gan marakasus.

21 Dec 2021
      

  Šo pirmdien balts sniegputenis apņēma visu Tukumu un īpašs ideju putenis virmoja Tukku Magi pagalmā, kur Tukuma 2.vidusskolas 11.klašu skolēni prezentēja izstrādātās idejas pamanīto problēmu risināšanai pilsētvidē.

  Pirms mēneša jaunieši tika iepazīstināti ar bijušās Tukuma Fermentu rūpnīcas vēsturi, pagalmu, ēkām un līdz šim paveikto Tukku Magi idejas iedzīvināšanā, lai sajustu, kā šī teritorija varētu attīstīties viņu skatījumā, kas būtu nepieciešams, lai šo vietu, kas būtībā ir neapgūta un tajā pašā laikā atrodas pilsētas centrā, piepildītu ar jēgpilnu saturu, kas risinātu pamanītos izaicinājumus –  alternatīvas kultūrvietas, pašizpausmes, aizraujošas atpūtas, saistošas un interaktīvas kultūrizglītības, sociāli atbildīga dzīvesveida veicināšanas un  radošā kvartāla meklējumus. Jāpiebilst, ka decembra sākumā biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) kampaņas “Mērķē attīstībā!” ietvaros jauniešus iepazīstināja ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanu un ikkatra indivīda ietekmi virzībā uz tiem, kas savukārt mudināja jauniešus izpausties caur savu skatu prizmu.