17 Feb 2020
      

Gaidām nākamā mācību gada pirmklasniekus un

viņu vecākus uz Tukuma 2.vidusskolas 

ATVĒRTO DURVJU DIENU

pirmdien, 2. martā, plkst. 18.00

Tukuma pilsētas Kultūras namā, Lielā ielā 1

 

  •  Informēsim, kur mācīsies 1.klašu skolēni 2020./2021.m.g.
  • Iepazīstināsim ar telpām, kurās mācīsies 1.klašu skolēni.
  • Iepazīstināsim ar skolas interešu izglītības programmām.
07 Feb 2020
      

  Nu jau piekto reizi Tukumā tiek organizēta Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu skolēniem, lai sekmētu viņu karjeras izvēli pēc 9. un 12.klases beigšanas. Šo pasākumu sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi organizē novada pedagogi karjeras konsultanti.

Iepriekšējos gados šis pasākums notika mūsu Tukuma 2.vidusskolas ēkā, bet nu skolas renovācijas un apjoma dēļ tas ir jau izaudzis līdz tam, ka šogad tas notika  divās dienās: 23.janvārī kopā pulcējās 10.-12.klašu skolēni, lai uzzinātu par karjeras iespējām pēc vidusskolas beigšanas, bet 6.februārī novada 9.klašu skolēni tikās ar dažādām izglītības iestādēm, kurās tiek īstenota profesionālā izglītība, kura piemērota pamatskolas beidzējiem.

28 Jan 2020
      

  27. janvārī visā pasaulē tika atzīmēta ANO Starptautiskā holokausta upuru piemiņas diena. Pirms 75 gadiem, 1945. gada 27. janvārī, tika atbrīvota Aušvicas - Birkenavas koncentrācijas nometne. kur holokausta laikā gāzes kamerās tika iznīcināti ieslodzītie, lielākoties  ebreji,

  Par godu šai dienai dažādās valstīs notika piemiņas pasākumi, arī Latvijā.

  9. b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju A.Upenieci un vēstures skolotāju S.Prancāni piedalījās piemiņas pasākumā Biķernieku memoriālā, kur Otrā pasaules kara laikā Biķernieku mežā tika nogalināti un apbedīti masu kapos apmēram 46,5 tūkstoši cilvēku.

28 Jan 2020
      

   2020.gada 22.janvārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai veicinātu 1.-2.klašu skolēnu karjeras izvēli, radot priekšstatu, kā kopā var sadarboties gan inženierzinātņu, gan mākslas jomas un citu nozaru speciālisti.

  Nodarbības gaitā skolēni, cenšoties atrast atbildes uz dažādiem jautājumiem, uzzināja, kas ir modelis, kā tie top, kāda veida modeļi tiek veidoti. Skolēniem tika stāstīts par to, ka ar modeļu izveidi, programmēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē.

24 Jan 2020
      

  Š.g. 23.janvārī nu jau piekto reizi notika Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu 10.-12.klašu skolēniem. Pasākums līdz šim notika Tukuma 2.vidusskolā, bet nu apjoma dēļ tas ir jau izaudzis līdz tam, ka šogad tas notika Tukuma pilsētas kultūras namā, kā arī prezentācijas tika organizētas arī Tukuma Ledus halles, Tukuma bibliotēkas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas un Tukuma Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra zālēs. Pasākumu apmeklēja aptuveni 200 skolēnu no Tukuma 2.vidusskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Zemgales vidusskolas, Engures vidusskolas un Jaunpils vidusskolas.