27 Nov 2019
      

  2019.gada 27.novembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma 2.vidusskolā 12. klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta nodarbība “Iepazīsti sevi!”, kurās tika veicināta skolēnu izpratne par savu personības tipu un iespējamo profesionālo virzienu, izvēloties savu karjeru.

  Sarunā ar nodarbības vadītāju skolēni runāja par to, kāpēc būtiski ir zināt savas personības tipu, lai veiksmīgāk izvēlētos sev piemērotāko profesionālo virzienu.

25 Nov 2019
      

 1919. gadā 22. novembrī 9. Rēzeknes pulks atbrīvoja Tukumu no bermontiešiem. Pieminot šo brīdi, Tukuma muzejs novada skolu 9.-12. klašu skolēnu komandām organizēja pasākumu “Orientējies Tukuma laikā un telpā. 1919.” Pasākuma mērķis bija rosināt dalībniekus iepazīties ar Latvijas neatkarības kara notikumiem Tukumā 1919. gadā, vēsturisko personu stāstiem un lepoties ar tiem. Pasākuma notika kā orientēšanās sacensības, kuru laikā dalībniekiem bija jāveic aptuveni 5 km gara distance, kurā bija noteiktā laikā veicami 10 kontrolpunkti ar uzdevumiem par vēsturiskajiem 1919.gada notikumiem Tukumā.

22 Nov 2019
      

  Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2019. gada 12. novembrī Tukuma 2. vidusskolā viesojās vīru kopa “Vilki” ar divām koncertlekcijām “Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām” 1. - 4. klašu skolēniem un 5. – 12. klašu skolēniem.

  Vīru kopas “Vilki” dalībnieki ir dažādu profesiju pārstāvji, kuriem tuva ir karavīra dzīvesziņa. Viņi bija tērpušies apģērbā, kas izgatavots, pētot arheoloģiskajos izrakumos Latvijā atrastos 10. - 13.gs. tērpu fragmentus un etnogrāfiskos materiālus. Vīri demonstrēja arī senā karavīra zobenu, kura asmenī kādreiz tika iekalta katra karavīra devīze.

22 Nov 2019
      

  Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2019. gada 4.novembrī Tukuma 2. vidusskolas 10.a un 12. klašu skolēniem bija iespēja apgūt publiskās uzstāšanās mākslas pamatprincipus, piedaloties radošajās darbnīcās “Mana runa pārliecina”.

  Pieredzējis pasākumu vadītājs un improvizators Krišjānis Berķis, balstoties uz improvizācijas teātrī un publiskās runas meistarklasēs pārbaudītiem uzdevumiem, caur smiekliem un jokiem iepazīstināja ar stratēģijām, kā pārvarēt bailes, kā ieinteresēt publiku un noturēt uzmanību, kā veidot saturu un paust viedokli.

22 Nov 2019
      

  Jau kopš 2019. gada sākuma Tukuma 2. vidusskolas skolēni un skolotāji piedalās Erasmus+ projektā “Intercultural education for mutual acceptance and solidarity” (Starpkultūru izglītība savstarpējai pieņemšanai un solidaritātei), kurā iesaistījušās arī mūsu partnerskolas no Nīderlandes un Horvātijas. Novembrī jau otro reizi viesojāmies Horvātijas pilsētā Vukovarā – šoreiz mobilitātē devās 8.c klases skolēnu komanda kopā ar skolotājām Kristiānu Ritenbergu un Artu Locāni-Āboliņu.

  Par pieredzi projektā stāsta skolēni Patrīcija, Esmeralda, Loreta, Keta, Guntis un Matīss:

  Apmaiņas braucienā uz Horvātiju devāmies laikā no 2019. gada 3. līdz 9.novembrim. Ceļš bija garš un nogurdinošs, bet mūs laimīgi sagaidīja ģimenes ar atplestām rokām.