02 Sep 2019
      

Kas piedalās?

 • 1. – 12. klašu skolēni. Katra klase ierodas savā noformējumā.

Kad, kur un cikos notiek?

 • 2019.gada 3.septembrī

23 Aug 2019
      

Es rudeni gaidu

Un rītus zeltaini sārtos,

Kad vasara, prom ejot, apstāsies dārza vārtos

Un silti izlies pār pļavām pēdējo smaidu.

Es rudeni gaidu.  (I.Ziedonis)

 

 

 

2019./2020. mācību gadā 

Tukuma 2.vidusskola skolēnus gaida

2.septembrī

Tikšanās ar klašu audzinātājiem plkst. 9.00

28 Jūn 2019
      

Izbaudīsim vasaru un atpūtušies tiksimies augustā! 

 

Skolēnu dokumentu pieņemšana no 12.augusta

Tukuma 2.vidusskolas ēkā Spartaka ielā 2a (sākumskolas telpās).

 
 
 
 
 
Tukuma 2. vidusskolas administrācija
12 Jūn 2019
      

2018./ 2019. mācību gada 9. un 12. klašu izlaidumi Tukuma 2. vidusskolā:

 

 

 • 9. klašu izlaidums š.g. 13. jūnijā plkst. 17.00.

 • Skolas beigšanas pasākums 12. klasēm š.g.
  15. jūnijā plkst. 14.00.

 

 

 

05 Jūn 2019
      

Tukuma 2. vidusskolā ir iespējams apgūt 3  izglītības programmas:

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (KODS 31011011)

Raksturojošie mācību priekšmeti: latviešu valoda, angļu valoda, ētika, filozofija, psiholoģija (programmu pilnībā skatīt šeit)

 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 31013011)

Raksturojošie mācību priekšmeti: matemātika, fizika, programmēšanas pamati, (programmu pilnībā skatīt šeit)

Skola piedāvā

 • apgūt daudzveidīgas interešu izglītības programmas;
 • iegūt autovadītāja apliecību.

Uzņemšana 10. klasē no 17.jūnija.

Saistībā ar skolas renovācijas uzsākšanu, lūdzam dokumentus iesniegt līdz 21. jūnijam.

Iestājoties jāiesniedz šādi dokumenti (jāuzrāda oriģināli):

 • apliecības par pamata izglītību kopija, uzrādot orģinālu;
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot orģinālu;
 • skolēna medicīniskā karte (Nr.026/u);
 • vecāka iesniegums (pieejams t2v.lv).

Iesniedzot dokumentus jāuzrāda skolēna dzimšanas apliecība.

Uzziņas 63124383 (kanceleja)