12 Jan 2021
      

   Vides pulciņā 2020./2021. gadā skolēni strādāja Ekoskolas programmas datu apstrādē par tēmu “Ūdens”, kur analizēja ūdens patēriņa paradumus ģimenēs.  Lai varētu sadarboties ar citām Ekoskolām un gūt pieredzi no skolēniem citās skolā, tika izveidota viktorīna, kas tiks izmantota otrajā pusgadā.

   8. klašu skolēni iepazinās ar Latvijas valsts mežu piedāvāto nolikumu par  drošu un zaļu atpūtu un darbu mežā digitālajā ceļvedī “Laižam mežā!” Tad sāka veidot  āra mācību spēles par šo tēmu un nosūtija spēles ideju un noteikumu aprakstu, lai piedalītos konkursā “Meža olimpiāde”.

18 Dec 2020
      

  Aicinot vecākus kopā ar saviem bērniem sarūpēt mīļas un noderīgas dāvaniņas tiem, kuriem citu sveicēju, iespējams, nebūs, vēlējāmies vienlaikus modināt līdzjūtību, atvērt savas sirdis labestībai un savstarpējo vajadzību izpratnei.

  Tāpēc esam izveidojuši kopēju pateicību visām ģimenēm un ikkatram individuāli, kuri šajā laikā atvēra savas sirdis labdarībai. Pateicības saraksts skatāms =>ŠEIT.

 

18 Dec 2020
      

  Pirmkārt, apsveicu visus ar Veselības mēneša ietvaros veiktajām aktivitātēm, mēs visi to paveicām, un tas ir nozīmīgs ieguldījums mūsu veselībā un pašsajūtā. Saprotams, ka ar to jau nekas nebeidzas, aicinu visus aktīvi turpināt kustēties arī bez izaicinājuma un nosacītās “sacensības”. 😊

  Tad nu aplūkosim, kā veicās šo 32 izaicinājuma dienu laikā.

  Iepriekšējās nedēļās intriga bija par to, vai kādam izdosies apturēt skriešanas disciplīnas līderi Arti Rudzīti, tad atbilde ir stabils “nē!”, viņš, kā pēc fizikas likumiem, ar inerces palīdzību turpina dominēt, un skriešanā pieveicis jau 320 km, pārsvars par tuvāko sekotāju sasniedzis ir 120 km. Kā jau tas pienākas - sporta skolotājs taču. Lai arī, startējot ārpus konkurences, sacensību gars tomēr dominē. 

 Skolotāju konkurencē pārliecinoši līderpozīciju visa izaicinājuma laikā ieņem 🥇 Linda Reinholde ar 156,2 km, otrajā vietā apaļus 100,0 km sasniegusi 🥈 Santa Šteinerte, un 3.vietu ieņem 🥉 Nataliya Kroshkina ar 87,2 km.

14 Dec 2020
      

 

  Decembris iezīmē ziemas saulgriežu laiku, kad ar dažādos veidos tuvinām gaismu. 
Senākos laikos ziemas saulgriežu vakarā tika vilkts un dedzināts bluķis, veicot dažādus rituālus, kā arī tika iets ķekatās, uzjautrinot citus. Mūsdienās šis laiks saistās ar gaismiņu iedegšanu it visur: mājās, skolā, pilsētā. 
    Mūsu skolas 5.klašu meitenes kopā ar skolotāju Daci Pelci ziemas saulgriežu laiku sagaida, darinot latviešu rakstu zīmes. Mājturības stundās tapuši dažādi izšuvumi: Saules zīme, Auseklītis, Māras zīme, stilizēts Austras koks u.c. No meiteņu rokdarbiem izveidota virtuālā izstāde, kuru var apskatīt  ==>ŠEIT.
    21.decembrī, kad sāksies astronomiskā ziema, lai ikvienu no mums silda apkārtējo sirds siltums un mīlestība! Mierīgu šo svētku gaidīšanas laiku!

 

 

30 Nov 2020
      

     Attālināto mācību laikā vidusskolas klasēm notika vairāki tiešsaistes pasākumi. Tos organizēja dažādas augstākās izglītības iestādes un organizācijas. Tematiskais loks aptvēra plašus un skolas ikdienā ne ļoti bieži risinātus karjeras izvēles aspektus: jaunuzņēmumu veidošana, dzimumu līdztiesības jautājumi darba tirgū, darba meklēšana un darba līguma slēgšana u.tml.