26 Feb 2020
      
  • 2020. gada 10. martā no plkst. 8.00 sāksies pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs
    Tukuma 2. vidusskolā, Spartaka ielā 2a. 
  • Ja Tukuma 2. vidusskolā jau kādā klasē mācās brālis vai māsa, tad jau no 2020. gada 2. marta
    var pieteikt bērnu mācībām 1. klasē.

   Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2020. gada 10. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties skolā un uzrādot vecāka vai aizbildņa identitāti apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2020. gada 10.martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas.

Skolas administrācija

21 Feb 2020
      

Tukuma 2.vidusskolas pedagogu individuālo sarunu laiks

ar skolēnu vecākiemš.g. 4.-6.martā

  • Individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas administrāciju un atbalsta personālu (līdz 3.martam nepieciešama pieteikšanās elektroniski Mykoob.lv, rakstot vēstuli konkrētajam pedagogam un precizējot datumu un laiku).

19 Feb 2020
      

   Tukuma 2. vidusskolas 9.b un 9.c klases skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2020. gada 11. februārī apmeklēja Ķemeru Nacionālo parku, lai piedalītos izglītojošā spēlē “Izlūku gaitās” un caur personīgo pieredzi un dalību lomu spēlē interaktīvi izglītojošā veidā iepazītu latviešu strēlnieku gaitas un cīņas Ķemeru purvos, īpaši uzsverot latviešu strēlnieku – izlūku darbību.

17 Feb 2020
      

Gaidām nākamā mācību gada pirmklasniekus un

viņu vecākus uz Tukuma 2.vidusskolas 

ATVĒRTO DURVJU DIENU

pirmdien, 2. martā, plkst. 18.00

Tukuma pilsētas Kultūras namā, Lielā ielā 1

 

  •  Informēsim, kur mācīsies 1.klašu skolēni 2020./2021.m.g.
  • Iepazīstināsim ar telpām, kurās mācīsies 1.klašu skolēni.
  • Iepazīstināsim ar skolas interešu izglītības programmām.
07 Feb 2020
      

  Nu jau piekto reizi Tukumā tiek organizēta Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu skolēniem, lai sekmētu viņu karjeras izvēli pēc 9. un 12.klases beigšanas. Šo pasākumu sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi organizē novada pedagogi karjeras konsultanti.

Iepriekšējos gados šis pasākums notika mūsu Tukuma 2.vidusskolas ēkā, bet nu skolas renovācijas un apjoma dēļ tas ir jau izaudzis līdz tam, ka šogad tas notika  divās dienās: 23.janvārī kopā pulcējās 10.-12.klašu skolēni, lai uzzinātu par karjeras iespējām pēc vidusskolas beigšanas, bet 6.februārī novada 9.klašu skolēni tikās ar dažādām izglītības iestādēm, kurās tiek īstenota profesionālā izglītība, kura piemērota pamatskolas beidzējiem.