28 Okt 2019
      

  Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2019. gada 18. oktobrī Tukuma 2. vidusskolas 4.a un 4.c klases skolēni viesojās Jaunpils pilī, lai iepazītu kultūrvēsturisko objektu – Jaunpils pili un radītu priekšstatu par viduslaiku arhitektūru, kultūru un cilvēku sadzīvi.

  Pasākuma otrajā daļā skolēni apmeklēja Amatu māju, kurā iepazina senā amata aušanas prasmes.  

  Muzejpedagoģiskās nodarbības laikā katrs skolēns uzvilka mazā mūciņa tērpu, lai iejustos viduslaiku tēlos. Skolēni Mūka un kalpones vadībā pils pagalmā iepazina tās celtniecības noslēpumus un arhitektūru.

28 Okt 2019
      

  Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2019. gada 18.oktobrī Tukuma 2. vidusskolas 1. – 3. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties muzikālu izrādi “Nezinītis un Zinīte”, kas rosināja skatītājus izvērtēt un mācīties uzvedības kultūru un radīja apjausmu par pieklājīgu uzvedību ģimenē un sabiedrībā.

  Izrādē darbojās Nezinītis, Zinīte un pērtiķis. Nezinītim bija ļoti nekārtīga istaba, un puiša slinkums vienmēr atturēja to sakārtot. Viņš bija izgudrojis pats savu spēli no makaroniem, kuru nosauca par “Piukšķiem”. Zēns tos šāva ar pirkstiem pa visu istabu. Zinīte dusmojās uz Nezinīti, ka viņam bija ļoti nekārtīga istaba. Nezinītis prasīja, lai viņa palīdz to sakārtot, bet draudzene atteicās, jo jau daudzas reizes bija to kārtojusi. Nezinītis sauca bērnus palīgā sakārtot savu istabu, un to darīja Nils un Gerda.

28 Okt 2019
      

  14. oktobrī Tukuma 2. vidusskolas 11. klašu skolēni valsts programmas ,, Latvijas skolas soma” ietvaros piedalījās  izglītojošā nodarbībā - izstādē un interaktīvā izlaušanās spēlē “Bēgļu gaitās”, kuru izveidojis muzejs “Latvieši pasaulē” sadarbībā ar Free Riga. 

  Jaunieši iejutās bēgļu lomā Otrā pasaules kara beigās 1944. gada oktobrī. Atrisinot dažādus izlaušanās spēles uzdevumus trīs telpās, bija jāsagādā izbraukšanas atļaujas no Rīgas, lai paspētu uz kuģi kādā no Kurzemes ostām. Savukārt, izstādē bija iespēja aplūkot 15 priekšmetus, kurus latvieši, Otrā pasaules kara noslēgumā dodoties prom no Latvijas, ņēma līdzi bēgļu gaitās.

28 Okt 2019
      

  Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2019. gada 11. oktobrī Tukuma 2. vidusskolas 3.a un 3.b klases skolēni viesojās Jaunpils pilī un apmeklēja Amatu māju. Skolēniem bija iespēja iepazīt pils viduslaiku arhitektūru un vēsturi. Skolēni tika iepazīstināti ar latviešu kultūrvēsturisko mantojumu, seno amatu prasmju saglabāšanu cauri gadsimtiem, demonstrējot aušanas prasmes un rādot to pielietojumu mūsdienās.

  Katrs skolēns kļuva par  pilntiesīgu viduslaiku skolas skolēnu un uzvilka mazā „mūciņa” tērpu. Skolēni ekskursijas laikā iejutās viduslaiku tēlos, kur Mūka un kalpones vadībā apguva pils celtniecības noslēpumus, arhitektūras detaļu simboliku, galma manieres, sirdsdāmu tikumus un bruņinieku ieroču valdīšanas māku.

28 Okt 2019
      

 

2019. gada 11. oktobrī Tukuma 2. vidusskolas 5.a un 8.a klases skolēni viesojās Imanta Ziedoņa bibliotēkas ziemas rezidencē, lai iepazītu I. Ziedoņa personību un daiļradi.

  Aktivitātes ierosināšanas daļā, skolēni atbildēja uz jautājumiem, kas bija balstīti uz I. Ziedoņa grāmatu “Blēņas un pasakas”. Komandas risināja dažādus uzdevumus, kas saistīti ar pasakām  “Suns, Funs un vējš”, “Pasaka par pogu”, “Kroko un dils”. Jau ievada aktivitātē bērniem bija jāprot sadarboties, lai izvēlētos vienu no trim dotajām atbildēm.