10 Jūl 2020
      

 

 

 

Izbaudīsim vasaru un atpūtušies tiksimies augustā! 

 

Skolēnu uzņemšana visās klasēs turpināsies  3. augustā

Tukuma 2. vidusskolas ēkā Spartaka ielā 2a.

 
 
 
 
 
Tukuma 2. vidusskolas administrācija
09 Jūn 2020
      

 

   Tukuma 2.vidusskolas 9.klašu skolēni apliecības par pamatizglītības ieguvi  saņems 2020.gada 13.jūnijā svinīgā pasākumā skolas ēkas Zemītes ielā 5/1 zālē:

 • 11.00 - 9.a klase (klases audzinātāja Nataliya Kroshkina),
 • 12.00 - 9.b klase (klases audzinātāja Anda Upeniece),
 • 13.00 - 9.c klase (klases audzinātāja Kristīne Upmane).

 

   Valstī noteikto ierobežojumu dēļ apsveicējus lūdzam gaidīt ārpusē pie skolas ieejas.

   Automašīnas lūdzam novietot pie CSDD ēkas vai  stāvlaukumā aiz skolas, jo tās priekšā - uz kāpnēm notiks absolventu fotografēšanās.

   Aicinām radīt svētkus saviem bērniem, pēc svinīgā pasākuma skolā pavadot laiku kopā ģimenes lokā.

 

Tukuma 2.vidusskolas administrācija

29 Mai 2020
      

Uzņemšana 10. klasē no 15. jūnija Spartaka ielā 2a. 

 • Laikā no š.g. 1. jūnija līdz 15.jūnijam iespējamas individuālās karjeras konsultācijas par piemērotākā vidējās izglītības virziena izvēli.
 • Pieteikties konsultācijām, aizpildot šo veidlapu: https://forms.gle/QtBgCVhQnfoVWQy67

Iestājoties jāiesniedz šādi dokumenti (jāuzrāda oriģināli):

 • apliecības par pamata izglītību kopija, uzrādot oriģinālu;
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
 • ģimenes ārsta aizpildīta skolēna medicīniskā karte (Nr.026/u);
 • vecāka iesniegums (lejupielādēt).

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda skolēna dzimšanas apliecība.

Uzziņas 63124383 (kanceleja)

29 Mai 2020
      

 Uzsākot 2020./2021. mācību gadu Tukuma 2.vidusskolas 10.klasē, piedāvājam topošajiem vidusskolēniem iespēju mācīties atbilstoši savām interesēm, nākotnes mērķiem un iecerēm. Lai vairāk uzzinātu par jauno vispārējās vidējās izglītības piedāvājumu Tukuma 2.vidusskolā un lai labāk to izprastu, iesakām noskatīties mūsu videoprezentāciju: 

25 Mai 2020
      

 

Izvēloties mācīties Tukuma 2. vidusskolā, katram skolēnam jāizveido savs vispārējās vidējās izglītības programmas individuālais plāns:

 1. jāapgūst skolas noteiktie obligātie pamatkursi;
 2. jāizvēlas 3 padziļinātie kursi;
 3. iespēja izvēlēties specializētos kursus.

  Lai to veiksmīgāk izdarītu, skolēnam jāzina, ko vēlas darīt pēc 12.klases beigšanas.

  Šai izvēlei ir visciešākā saistība ar eksāmenu izvēli un karjeras nodomiem pēc vidusskolas beigšanas, ņemot vērā, ka:

 1. katram no skolas piedāvātajiem 4 virzieniem ir ieteicamie padziļinātie kursi, kas nosaka iespējamo profesionālo ievirzi;
 2. būtiski ir izprast savas intereses, stiprās puses un resursus, kas nosaka 3 padziļināto kursu, kā arī specializēto kursu izvēli(informatīvais materiāls pdf).

Vispārējās vidējās izglītības PROGRAMMA  2020./2021.m.g. (pdf)