22 Nov 2019
      

  Jau kopš 2019. gada sākuma Tukuma 2. vidusskolas skolēni un skolotāji piedalās Erasmus+ projektā “Intercultural education for mutual acceptance and solidarity” (Starpkultūru izglītība savstarpējai pieņemšanai un solidaritātei), kurā iesaistījušās arī mūsu partnerskolas no Nīderlandes un Horvātijas. Novembrī jau otro reizi viesojāmies Horvātijas pilsētā Vukovarā – šoreiz mobilitātē devās 8.c klases skolēnu komanda kopā ar skolotājām Kristiānu Ritenbergu un Artu Locāni-Āboliņu.

  Par pieredzi projektā stāsta skolēni Patrīcija, Esmeralda, Loreta, Keta, Guntis un Matīss:

  Apmaiņas braucienā uz Horvātiju devāmies laikā no 2019. gada 3. līdz 9.novembrim. Ceļš bija garš un nogurdinošs, bet mūs laimīgi sagaidīja ģimenes ar atplestām rokām.

11 Nov 2019
      
 
 
  Valsts svētku pasākumi Tukuma 2.vidusskolā notiek visu novembri, rosinot skolēnus domāt par Latviju agrāk un mūsdienās. Galvenie pasākumi visām klašu grupām plānoti 11., 12., 15., 19. novembrī. 
  Klases stundās visa mēneša laikā skolotāji ar skolēniem pārrunā vārdu "varonība" un "brīvība" nozīmi vēsturiski un šodienas kontekstā.
  Lai gaišām domām piepildīts šis svētku laiks!
 
 

 

 

 

08 Nov 2019
      

    Š.g. 1.novembrī ar Aizsardzības ministrijas pasākumu “Kā mēs sargājam Latviju?” Tukuma 2.vidusskolā aizsākām valsts svētku mēnesi.

   Aizsardzības ministrija ikgadēji sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem organizē lekcijas Latvijas vidusskolās. Tā ir īpaši veidota lekcija, kuras mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par aizsardzības nozari un tās aktualitātēm, Latvijas dalību NATO, kolektīvo aizsardzību un citiem aizsardzības nozares jautājumiem, veidojot dialogu ar skolēniem par viņus interesējošiem jautājumiem.

05 Nov 2019
      

  28.10.2019. ES darbības projekta “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   ietvaros Tukuma 2. vidusskolā  viesojās “Karjeras komanda”, lai  5.a, 5.b, 5.c un 6.a klases skolēni  varētu piedalīties  interaktīvi izglītojošā aktivitātē “Profesiju pasaule mūsdienās”.

  “Karjeras komanda” jeb K-komanda  kopā ar skolēniem spēlēja karjeras spēles – profesiju šarādes. Jaunieši skolēniem atraktīvā veidā atklāja prasmes, kuras būtu nepieciešamas dažādu viņu nosaukto profesiju pārstāvjiem: pavāram, tālbraucējam šoferim, futbolistam u.c. Skolēni varēja piemēroties dažādām situācijām un mācījās noskaidrot savas intereses un iespējas, lai apgūtu savu “sapņu” profesiju. Improvizācijas teātra aktieri attēloja dažādu profesiju pārstāvjus un skolēniem bija jāuzmin, kas tās ir par profesijām, kā arī pašiem jāraksturo profesijai raksturīgās prasmes.

05 Nov 2019