27 Mai 2021
      

  Mācību gada izskaņā - 2021. gada 27. maijā Tukuma 2. vidusskolas 7. un 9. klašu skolēnus projekta “Latvijas Skolas somas” ietvaros grupa “Santehniķi” aicināja uz digitāli muzikālu sarunu "Kā no nekā radīt mūziku". Šī nodarbība uz mūzikas izpildījumu un jaunrades procesu aicina palūkoties radoši.

  Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar savdabīgu mūzikas instrumentu – trubafons, tā sastāvdaļām un skanējumu, gan ar dueta dalībnieku pieredzi. Tika atskaņoti daudzveidīgi skaņdarbi no pasaules klasikas līdz mūsdienu hītiem. Varēja saklausīt melodiju no filmas “Karību jūras pirāti”, latviešu tautasdziesmas “Sudmaliņas”, “Seši mazi bundzinieki” un slavenās rokgrupas AC/DC skaņdarbu.

19 Mai 2021
      

   Šodien, 19.maijā, 10.-12.klašu skolēniem bija iespēja tiešsaistē tikties ar mūsu skolas absolventu Artūru Potjomkinu, kurš šobrīd ir Biznesa augstskolas “Turība” 2. kursa students, aktīvi darbojas studējošo pašpārvaldē, kā arī jau otro mēnesi strādā šajā iestādē par reklāmas speciālistu.

   Nodarbība sākās ar Artūra stāstījumu par augstskolu, par studiju iespējām tajās un starptautisko sadarbību, par brīvā laika pavadīšanas piedāvājumiem un dažādām aktivitātēm, par bonusiem un atlaidēm, kuras iegūst jaunieši, kuri aktīvi līdzdarbojas studiju dzīves norisēs, ir atvērti un komunikabli, pierādot sevi jomās, kurās nepieciešama sadarbība un līdzdalība. Otrajā nodarbības daļā skolēni uzdeva jautājumus un brīvi diskutēja ar Artūru gan par to, kā viņš kļuvis par “Turības” studentu, gan par to, kā atšķiras studiju laiks no mācībām skolā. Bija patīkami sadzirdēt, ka aktivitātes skolā (skolas avīzes veidošana, pasākumu vadīšana, piedalīšanās konkursos u.c. klases un skolas pasākumos) Artūram noderējušas arī šobrīd, studējot un vienlaikus veidojot savu karjeru.

18 Mai 2021
      

  Neskatoties uz to, ka 2. semestrī mācību process notiek attālināti, 2021. gada 26. aprīlī, 10. un 12. maijā 1. – 4. klašu skolēni piedalījās tiešsaistes nodarbībā “No trokšņa līdz skaņdarbam” kopā ar Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķiem. Skolēni mūzikas stundās iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas pielietoja praktiski, radot tautasdziesmai pavadījumu ar dažādiem sadzīvē izmantojamiem priekšmetiem. Viņi iepazinās ar profesionāliem mūziķiem un simfoniskā orķestra instrumentiem, to  skanējumu.

17 Mai 2021
      

   Šis laiks iezīmē pārmaiņas ikvienā ikdienas norisē skolā – stundās, pulciņu nodarbībās, pasākumu organizēšanā. Taču visā šajā mainīgajā pasaulē ir kas nemainīgs – tradīcijas. Viena no šādām tradīcijām, kura gadu gaitā ir izlolota un nupat iegājusi citādā attīstības pakāpē, ir Mātes dienai un Ģimenes dienai veltītie pasākumi.

10 Mai 2021
      

 

 

   

   Tikko apsveiktas māmiņas Mātes dienā, un nu tuvojas Ģimenes diena.
   Lai iepriecinātu ikvienu ģimeni, mūsu skolas interešu izglītības pulciņu skolēni un skolotāji ir sagatavojuši dažādus sveicienus. Katru dienu uzdāvināsim jums mazu prieka brīdi: dziesmu, deju, muzikālu priekšnesumu, kā arī iespēju apskatīt rotas un vizuālās mākslas darbus.
   Ieskatieties mūsu veikumā, ka parāda bērnu un skolotāju radošumu! Sagaidīsim Ģimenes dienu attālināti, bet kopā!