31 Dec 2021
      

  2019. gada Tukuma novada domes Iepirkumu komisija izvērtēja Tukuma 2. vidusskolas pārbūves konkursa pretendentu pieteikumus un par Tukuma 2. vidusskolas būvnieku tika izraudzīts  SIA «Bildberg». 2020.gada sākumā tika noslēgts līgums un pārbūve varēja sākties.

  2022. gada 5. janvārī, pēc divu gadu mācīšanās septiņās novada izglītības iestādēs, mūsu skolēni varēs atsākt mācības renovētajā skolas ēkā. Atklājot skolu, skolas direktore izteica pateicību visu septiņu skolu vadības komandām, kuru ēkās pārbūves laikā mācījās mūsu skolas skolēni. Pēc renovācijas mūsu skola ir kļuvusi daudz lielāka un tagad visi varēsim mācīties vienā ēkā, jo līdz renovācijai skola bija sadalīta divās ēkās – mācības notika gan Raudas ielas 16 ēkā, gan arī Spartaka ielā 2A.

  Svinīgajā skolas atklāšanas pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, izpilddirektors Ivars Liepiņš, bijušais Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs, Izglītības pārvaldes, Tukuma novada domes Attīstības nodaļas, SIA «Bildberg» un SIA“Rīgas Krēslu fabrika” pārstāvji.

  Tukuma 2. vidusskolas  vīzija ir “Mācīt un mācīties radoši, prasmīgi un ieinteresēti modernizētā un atvērtā skolas vidē” – beidzot skolas kolektīvam ir iespējas īstenot visas ieceres mūsdienīgā vidē.

Uz tikšanos 5. janvārī!

Uz attēlu galeriju

22 Dec 2021
      

Kas tur rībina

Pa istabiņu?

Ķekatas dancin

Sav kumeliņu

  Šoreiz tie nebija ķekatu bērni, bet gan mūsu skolas sesto un divpadsmito klašu skolēni, kuri, gaidot Ziemassvētkus,  projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros, piedalījās muzikālajā nodarbībā "Ritma un skaņu pasaulē" un kopā ar perkusiju pavēlniekiem  Maiju Sējāni - Īli un Nilu Īli rībināja gan džambas, gan vargānus, gan bongo, gan marakasus.

21 Dec 2021
      

  Šo pirmdien balts sniegputenis apņēma visu Tukumu un īpašs ideju putenis virmoja Tukku Magi pagalmā, kur Tukuma 2.vidusskolas 11.klašu skolēni prezentēja izstrādātās idejas pamanīto problēmu risināšanai pilsētvidē.

  Pirms mēneša jaunieši tika iepazīstināti ar bijušās Tukuma Fermentu rūpnīcas vēsturi, pagalmu, ēkām un līdz šim paveikto Tukku Magi idejas iedzīvināšanā, lai sajustu, kā šī teritorija varētu attīstīties viņu skatījumā, kas būtu nepieciešams, lai šo vietu, kas būtībā ir neapgūta un tajā pašā laikā atrodas pilsētas centrā, piepildītu ar jēgpilnu saturu, kas risinātu pamanītos izaicinājumus –  alternatīvas kultūrvietas, pašizpausmes, aizraujošas atpūtas, saistošas un interaktīvas kultūrizglītības, sociāli atbildīga dzīvesveida veicināšanas un  radošā kvartāla meklējumus. Jāpiebilst, ka decembra sākumā biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) kampaņas “Mērķē attīstībā!” ietvaros jauniešus iepazīstināja ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanu un ikkatra indivīda ietekmi virzībā uz tiem, kas savukārt mudināja jauniešus izpausties caur savu skatu prizmu.

01 Dec 2021
      

  Katru gadu Eiropā notiek Globālās izglītības nedēļa ar dažādiem starptautiskiem pasākumiem, kuru moto - “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā!” (It’s our world. Let’s take action!). Arī mūsu skolas skolēni iesaistījās projektā, lai iegūtu zināšanas par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) un Latvijas attīstības sadarbības politiku, kuras galvenais mērķis ir padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas.

25 Nov 2021
      

  2021. gada novembrī un decembrī biedrība “Pasaules Kultūru telpa Tukumā” sadarbībā ar Tukuma 2. vidusskolas 11. klašu audzēkņiem rīko ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanai un izpratnes veicināšanai veltītu darbnīcu, kas norisinās biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) organizētās kampaņas “Mērķē attīstībā!” ietvarā.