20 Jan 2021
      

   Š.g. 15. janvārī 11. un 12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes karjeras izglītības vebināros “Jaunietis darba tirgū”, kas tika organizēti sadarbībā ar Prakse.lv.

   Nodarbībā skolēni tika iepazīstināti ar dažām karjeras izvēles atziņām un ieteikumiem, kurus ņemt vērā, izvēloties savu nākotnes profesiju. Jauniešiem tika prezentēta vietne Prakse.lv, demonstrējot tās piedāvātās iespējas, piemēram, sadaļās “Virtuālā prakse”, “Izglītība” un “Raksti”. Vērtējot “Rakstu” saturu, skolēni kā noderīgāko novērtējuši publikācijas par karjeras, t.sk. studiju izvēli, kā arī par CV veidošanu un padomus darba intervijai.

19 Jan 2021
      

   Šogad janvāris ir Barikāžu laika atceres mēnesis. Ir pagājuši 30 gadi, kad 1991. gadā Latvijas neatkarības atbalstītāji nevardarbīgā veidā aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Mūsu skolas skolēnu, pedagogu un sabiedrības pārstāvju sadarbība 1991.gada Barikāžu notikumu izzināšanā un piemiņas norišu organizēšanā notiek ilgstošā laika posmā. Skolas vēstures izpētes pulciņš apkopoja materiālus un iesniedza tos Valsts izglītības satura centra  (VISC) organizētajam konkursam “Barikādēm-30” – izglītības iestāžu labā prakse 1991.gada Barikāžu  notikumu izzināšanā un atceres norišu organizēšanā.

12 Jan 2021
      

   Šajā mācību gadā mūsu skolā ir sākusi darboties Tukuma 2.vidusskolas Award vienība – tā ir interešu izglītības programma jauniešu pašizaugsmei, kura programmas īstenošanas rezultātā dod viņiem iespēju saņemt Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu jeb The Duke of Edinburg International Award.

    The Duke of Edinburg International Award ir programma, kas darbojas jau vairāk nekā 140 pasaules valstīs. Tā ir uz jauniešu pašizaugsmi, pašdisciplīnu un savu iekšējo izaicinājumu sasniegšanu vērsta neformālās izglītības pieeja, kas palīdz katram jaunietim apjaust savas intereses, noteikt prioritātes, izvērtēt savas zināšanas un prasmes un sasniegt savus izvirzītos mērķus. Award programmas būtība ir jaunieša sacensība pašam ar sevi – jaunieši paši sev izvirza mērķus 3 dažādās jomās: prasmes, fiziskā sagatavotība un brīvprātīgais darbs, kuru sasniegšanai dots konkrēts laiks, savukārt sasniedzot šos mērķus, jāpaveic vēl ceturtais uzdevums – piedzīvojumu ceļojums. Izpildot visus četrus kritērijus, jaunieši tiek apbalvoti ar Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu bronzas, sudraba vai zelta līmenī.

12 Jan 2021
      

   2020./2021. mācību gada I semestrī pamatskolas skolēni aktīvi mācījās veidot uzņēmumus,  izmantojot Junior Achievement Latvia piedāvātās darba lapas un uzdevumus. Skolēni apguva, kā veidot produkta cenas aprēķinu, izvērtēt konkurences iespējas, pilnveidot idejas ar inovatīviem risinājumiem, kā arī veidot reklāmas plakātus.

   6. klašu skolēni ir izveidojuši sešus skolēnu mācību uzņēmumus, bet līdz pilnai uzņēmuma dibināšanai atlicis pavisam maz. Kādai firmai vēl jāaprēķina pašizmaksa un darba alga, lai varētu reģistrēt uzņēmumu.

   Ir firmas, kam darbinieki gaida vecāku vai JAL apstiprinājumu.  Galvenais, ka skolēni paši veic šo reģistrāciju un izvērtē nepieciešamību veidot uzņēmumā pienākumu sadali, reklamēšanās iespējas.

12 Jan 2021
      

   Vides pulciņā 2020./2021. gadā skolēni strādāja Ekoskolas programmas datu apstrādē par tēmu “Ūdens”, kur analizēja ūdens patēriņa paradumus ģimenēs.  Lai varētu sadarboties ar citām Ekoskolām un gūt pieredzi no skolēniem citās skolā, tika izveidota viktorīna, kas tiks izmantota otrajā pusgadā.

   8. klašu skolēni iepazinās ar Latvijas valsts mežu piedāvāto nolikumu par  drošu un zaļu atpūtu un darbu mežā digitālajā ceļvedī “Laižam mežā!” Tad sāka veidot  āra mācību spēles par šo tēmu un nosūtija spēles ideju un noteikumu aprakstu, lai piedalītos konkursā “Meža olimpiāde”.