19 Mai 2021
      

   Šodien, 19.maijā, 10.-12.klašu skolēniem bija iespēja tiešsaistē tikties ar mūsu skolas absolventu Artūru Potjomkinu, kurš šobrīd ir Biznesa augstskolas “Turība” 2. kursa students, aktīvi darbojas studējošo pašpārvaldē, kā arī jau otro mēnesi strādā šajā iestādē par reklāmas speciālistu.

   Nodarbība sākās ar Artūra stāstījumu par augstskolu, par studiju iespējām tajās un starptautisko sadarbību, par brīvā laika pavadīšanas piedāvājumiem un dažādām aktivitātēm, par bonusiem un atlaidēm, kuras iegūst jaunieši, kuri aktīvi līdzdarbojas studiju dzīves norisēs, ir atvērti un komunikabli, pierādot sevi jomās, kurās nepieciešama sadarbība un līdzdalība. Otrajā nodarbības daļā skolēni uzdeva jautājumus un brīvi diskutēja ar Artūru gan par to, kā viņš kļuvis par “Turības” studentu, gan par to, kā atšķiras studiju laiks no mācībām skolā. Bija patīkami sadzirdēt, ka aktivitātes skolā (skolas avīzes veidošana, pasākumu vadīšana, piedalīšanās konkursos u.c. klases un skolas pasākumos) Artūram noderējušas arī šobrīd, studējot un vienlaikus veidojot savu karjeru.

18 Mai 2021
      

  Neskatoties uz to, ka 2. semestrī mācību process notiek attālināti, 2021. gada 26. aprīlī, 10. un 12. maijā 1. – 4. klašu skolēni piedalījās tiešsaistes nodarbībā “No trokšņa līdz skaņdarbam” kopā ar Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķiem. Skolēni mūzikas stundās iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas pielietoja praktiski, radot tautasdziesmai pavadījumu ar dažādiem sadzīvē izmantojamiem priekšmetiem. Viņi iepazinās ar profesionāliem mūziķiem un simfoniskā orķestra instrumentiem, to  skanējumu.

17 Mai 2021
      

   Šis laiks iezīmē pārmaiņas ikvienā ikdienas norisē skolā – stundās, pulciņu nodarbībās, pasākumu organizēšanā. Taču visā šajā mainīgajā pasaulē ir kas nemainīgs – tradīcijas. Viena no šādām tradīcijām, kura gadu gaitā ir izlolota un nupat iegājusi citādā attīstības pakāpē, ir Mātes dienai un Ģimenes dienai veltītie pasākumi.

10 Mai 2021
      

 

 

   

   Tikko apsveiktas māmiņas Mātes dienā, un nu tuvojas Ģimenes diena.
   Lai iepriecinātu ikvienu ģimeni, mūsu skolas interešu izglītības pulciņu skolēni un skolotāji ir sagatavojuši dažādus sveicienus. Katru dienu uzdāvināsim jums mazu prieka brīdi: dziesmu, deju, muzikālu priekšnesumu, kā arī iespēju apskatīt rotas un vizuālās mākslas darbus.
   Ieskatieties mūsu veikumā, ka parāda bērnu un skolotāju radošumu! Sagaidīsim Ģimenes dienu attālināti, bet kopā!

 

05 Mai 2021
      

   Tukuma 2.viduskolas skolēni, skolotāji un skolas darbinieki ar lielu azartu piedalījās veselīga dzīvesveida izaicinājumā “Soļo pretī pavasarim”. Izaicinājuma būtība vienkārša, mēneša laikā – no 23. marta līdz 23.aprīlim bija jāveic kāda no fiziskajām aktivitātēm (soļošana vai skriešana) aplikācijā Map My Run.

   Rezultāti tika apkopoti vairākās grupās: aktīvākā skolniece; aktīvākais skolēns, aktīvākie skolotāji, kā arī aktīvākā klase.

  Rezultāti tika publicēti katru nedēļu, lai uzturētu intrigu un motivētu būt vēl aktīvākiem, lai nākamajā nedēļā jau apsteigtu kādu sāncensi vai pievienotu vēl kādu kilometru klases kopvērtējumam.