01 Jūn 2021
      

 

Izvēloties mācīties Tukuma 2. vidusskolā, katram skolēnam jāizveido savs vispārējās vidējās izglītības programmas individuālais plāns:

  1. jāapgūst skolas noteiktie obligātie pamatkursi;
  2. jāizvēlas 3 padziļinātie kursi;
  3. iespēja izvēlēties specializētos kursus.

  Lai to veiksmīgāk izdarītu, skolēnam jāzina, ko vēlas darīt pēc 12.klases beigšanas.

  Šai izvēlei ir visciešākā saistība ar eksāmenu izvēli un karjeras nodomiem pēc vidusskolas beigšanas, ņemot vērā, ka:

  1. katram no skolas piedāvātajiem 4 virzieniem ir ieteicamie padziļinātie kursi, kas nosaka iespējamo profesionālo ievirzi;
  2. būtiski ir izprast savas intereses, stiprās puses un resursus, kas nosaka 3 padziļināto kursu, kā arī specializēto kursu izvēli(informatīvais materiāls).

Vispārējās vidējās izglītības PROGRAMMA  2020./2021.m.g. (pdf)

31 Mai 2021
      

  Vai jūs ticat brīnumiem? Mēs, Tukuma 2. vidusskolas 5. abc un 6. b klases skolēni, ticam, jo pēc burvju mākslinieces Daces Pecolli meistarklases, katrs protam uzburt trīs lidojošas sardelītes.

27 Mai 2021
      

  Mācību gada izskaņā - 2021. gada 27. maijā Tukuma 2. vidusskolas 7. un 9. klašu skolēnus projekta “Latvijas Skolas somas” ietvaros grupa “Santehniķi” aicināja uz digitāli muzikālu sarunu "Kā no nekā radīt mūziku". Šī nodarbība uz mūzikas izpildījumu un jaunrades procesu aicina palūkoties radoši.

  Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar savdabīgu mūzikas instrumentu – trubafons, tā sastāvdaļām un skanējumu, gan ar dueta dalībnieku pieredzi. Tika atskaņoti daudzveidīgi skaņdarbi no pasaules klasikas līdz mūsdienu hītiem. Varēja saklausīt melodiju no filmas “Karību jūras pirāti”, latviešu tautasdziesmas “Sudmaliņas”, “Seši mazi bundzinieki” un slavenās rokgrupas AC/DC skaņdarbu.

19 Mai 2021
      

   Šodien, 19.maijā, 10.-12.klašu skolēniem bija iespēja tiešsaistē tikties ar mūsu skolas absolventu Artūru Potjomkinu, kurš šobrīd ir Biznesa augstskolas “Turība” 2. kursa students, aktīvi darbojas studējošo pašpārvaldē, kā arī jau otro mēnesi strādā šajā iestādē par reklāmas speciālistu.

   Nodarbība sākās ar Artūra stāstījumu par augstskolu, par studiju iespējām tajās un starptautisko sadarbību, par brīvā laika pavadīšanas piedāvājumiem un dažādām aktivitātēm, par bonusiem un atlaidēm, kuras iegūst jaunieši, kuri aktīvi līdzdarbojas studiju dzīves norisēs, ir atvērti un komunikabli, pierādot sevi jomās, kurās nepieciešama sadarbība un līdzdalība. Otrajā nodarbības daļā skolēni uzdeva jautājumus un brīvi diskutēja ar Artūru gan par to, kā viņš kļuvis par “Turības” studentu, gan par to, kā atšķiras studiju laiks no mācībām skolā. Bija patīkami sadzirdēt, ka aktivitātes skolā (skolas avīzes veidošana, pasākumu vadīšana, piedalīšanās konkursos u.c. klases un skolas pasākumos) Artūram noderējušas arī šobrīd, studējot un vienlaikus veidojot savu karjeru.

18 Mai 2021
      

  Neskatoties uz to, ka 2. semestrī mācību process notiek attālināti, 2021. gada 26. aprīlī, 10. un 12. maijā 1. – 4. klašu skolēni piedalījās tiešsaistes nodarbībā “No trokšņa līdz skaņdarbam” kopā ar Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķiem. Skolēni mūzikas stundās iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas pielietoja praktiski, radot tautasdziesmai pavadījumu ar dažādiem sadzīvē izmantojamiem priekšmetiem. Viņi iepazinās ar profesionāliem mūziķiem un simfoniskā orķestra instrumentiem, to  skanējumu.