15 Mar 2021
      

   Š.g. 12.martā 10.klašu skolēni piedalījās Banku augstskolas tiešsaistes lekcijā par FinTech, lai izprastu šī jēdziena būtību un saskatītu savas iespējas nākotnes karjeras perspektīvā. 10.klasēm šī bija kā integrēta karjeras izglītības, latviešu valodas un vēstures un sociālo zinātņu (ekonomikas) stunda.

  Banku augstskolas lektors Andris Fomins izskaidroja FinTech – tehnoloģiskās inovācijas finanšu darījumos. Šis ir jauns risinājums, jauns biznesa modelis vai alternatīva pakalpojumiem, kas jau pastāv finanšu nozarēs. No FinTech virzieniem visattīstītākais ir aizdošana (savstarpējo aizdevumu platforma) un dažādi finanšu darījumi.

12 Mar 2021
      

   2021.gada 4.martā noslēdzies 24. Latvijas skolu Ziemas festivāls, kurš šogad pirmo reizi notika virtuāli. 

   Šogad festivālā piedalījās 1668 skolēni no 106 skolām. Jāsaka, ka šāds sacensību formāts un sacensību norise esošajos apstākļos bija liels izaicinājums, gan sacensību organizatoriem, gan dalībniekiem, gan komandu pārstāvjiem un sporta skolotājiem. Tomēr jācer, ka liels prieks un gandarījums par paveikto ir visiem.

08 Mar 2021
      

   Š.g. 3.martā mūsu skolas 12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes integrētajā nodarbībā “Iekāp notāra kurpēs!”. Nodarbību vadīja moderators Magnuss Eriņš. Tajā piedalījās zvērināta notāre Anta Maldupe-Krūmiņa un zvērināta notāra palīgs Harijs Rubenis, pārrunājot dažādus notāra darba ikdienā būtiskus jautājumus, kā arī atklājot profesijas ceļu “No skolēna līdz zvērinātam notāram”. Savukārt noslēgumā jauniešus uzrunāja Valsts prezidents Egils Levits un Tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Šī nodarbība mūsu skolā tika organizēta kā integrētā politikas un tiesību, ekonomikas un karjeras izglītības stunda sadarbībā ar programmu "Dzīvei gatavs" un Latvijas Zvērinātu notāru padomi.

05 Mar 2021
      

   Ne tikai klātienes, bet arī attālinātajā mācību procesā skolotāji savā darbā cenšas izmantot aizvien jaunas iespējas, meklē inovatīvas pieejas un dažādus ārpusskolas piedāvātos pasākumus. Pavisam nesen LNB (Latvijas Nacionālā bibliotēka) savā piedāvājuma klāstā iekļāva iespēju pieteikties dažādām viņu organizētām tiešsaistes nodarbībām. Mūsu skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja D.Gaile, sazinoties ar LNB pārstāvi, noorganizēja “Kaligrāfijas” nodarbību 5. c klasei, kuru vadīja muzejpedagogs Zane Siliņa. Savukārt 12.b klasei bija iespēja piedalīties muzejpedagoģes Anitas Smelteres nodarbībā “Cenzūra. Jēdziens un interpretācijas”.

03 Mar 2021
      

                Visu februāri mūsu skolas 8.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēni katras darbdienas pēcpusdienā piedalījās karjeras mēneša “Pieslēdzies savai karjerai!” tiešsaistes nodarbībās. Tā kā izstāde “Skola”, kura katru gadu notiek Ķīpsalā, nenotiek, tad skolēniem šajā pasākumā bija iespēja izvērtēt dažādus karjeras piedāvājumus, lai jēgpilnāk izvēlētos, ko darīt pēc 9. vai 12.klases beigšanas.

            Pasākumā karjeras iespējas prezentēja 40 sadarbības partneri no dažādām augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, kā arī citi karjeras pakalpojumu sniedzēji – Profolio.lv, Prakse.lv, Nacionālie Bruņotie Spēki (NBS). Skolēni atbilstoši savām interesēm varēja pieteikties uz 50 karjeras nodarbībām: prezentācijām, vebināriem, tematiskajām lekcijām, meistarklasēm, viktorīnām u.tml. aktivitātēm.