15 Feb 2021
      

  • 2021. gada 10. martā no plkst. 8.00 sāksies pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs Tukuma 2. vidusskolā, Spartaka ielā 2a. 
  • Ja Tukuma 2. vidusskolā jau kādā klasē mācās brālis vai māsa, tad jau no 2021. gada 1. marta var pieteikt bērnu mācībām 1. klasē.

   Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2021. gada 10. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties skolā un uzrādot vecāka vai aizbildņa identitāti apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2021. gada 10.martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas. Lejuplādēt iesniegumu => pdf  vai doc

Skolas administrācija

13 Feb 2021
      

   Šajā mācību gadā Tukuma 2.vidusskolas jauniešiem ir lieliska iespēja apgūt fotomākslas pamatus interešu izglītības pulciņā “Mūsdienu fotogrāfija. Radīt un rādīt”. To vada skolas absolvente, kura Liepājas Universitātē studē dizainu un fotomākslu, Sabīne Unda Zeidenberga

   10.-12.klašu jauniešu radītās fotogrāfijas rudens melanholijas laikā apskatāmas virtuālā izstādē “Ieraudzīt citādāk” skolas mājas lapas galerijā.

   Ko jaunieši ir gribējuši pateikt savos mākslas darbos? Tas vislabāk izprotams, izlasot šos radošo atziņu zibšņus.

   Ikdienas skrējienā apstāties uz pāris sekundēm, lai lietas un vietas ieraudzītu citādāk. Atvēlēt pāris minūtes, lai skatītos saulrietā, kas debesīs pie horizonta iededz ugunskuru. Atgriezties pagātnē, ķerot mirkļus ar vienreizējām filmiņkamerām, kas rada īpašu noskaņu mūsdienu digitālajā laikmetā. Iemācīties saskatīt pat vissīkākās detaļas, jo dažreiz maģiskais slēpjas tepat aiz stūra.  

Radīt un rādīt.

Sabīne Unda Zeidenberga,

fotogrāfe, interešu izglītības skolotāja

12 Feb 2021
      

   Noslēdzies Valsts Izglītības satura centra konkurss “Barikādēm – 30”, kurā piedalījās arī mūsu skolas vēstures un interešu izglītības skolotāja Skaidrīte Prancāne.

    Skolotāja kopā ar skolas vēstures pulciņu apzināja, kādas aktivitātes mūsu skolā šajā laikā bijušas, lai mūsdienu skolēniem rastos priekšstats un izpratne par tā laika notikumiem. Izveidotā retrospekcija apkopo Tukuma 2.vidusskolas pieredzi ne tikai skolas un pilsētas, bet Latvijas vēsturisko notikumu kontekstā.

02 Feb 2021
      

   Tukuma 2. vidusskolā 11. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference notika 2020.gada 17. decembrī. Šajā pasākumā savus darbu prezentēja 46 skolēni, aizstāvot 45 darbus 13 zinātņu nozarēs. Konference notika attālināti, dalībniekiem pieslēdzoties vienotajai skolas mācību videi Microsoft Teams. Darbus vadīja, recenzēja un vērtēja 17 skolas skolotāji.

   Piedaloties konferencē, skolēni apguva dažādas jaunas prasmes, kuras viņiem noderēs turpmakajās mācību, studiju un darba gaitās. Gatavojoties konferencei, katrs skolēns izveidoja audiovizuālu prezentāciju, kura prezentēšanas laikā bija jākopīgo, lai pārējie to varētu skatīt. Tā ir jauna digitālā prasme, kuru apguva ikviens mūsu skolas skolēns. Tāpat arī tikai pilnveidotas uzstāšanās un publiskās runas prasmes attālinātā vidē - tiešsaistē.

28 Jan 2021
      

   Visiem 10.klašu skolēniem, kā arī 9., 11.-12.klašu interesentu grupai 2021.gada 27.janvārī bija iespēja piedalīties programmas “Dzīvei gatavs” tiešsaistes karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ekskursija IT karjerā”. Nodarbību vadīja uzņēmuma Accenture Latvia SAP konsultantu specializācijas vadītāja Ilze Tiltiņa, kura, iepazīstinot ar sevi minēja, ka viņas ceļš IT jomā ir nejaušs veiksmes stāsts.