07 Mar 2019
      

  Š. g. 6. martā mūsu skolas 7. un 12. klašu skolēniem karjeras attīstības atbalsta nodarbībās “Tava izvēle: gribu – varu – vajag” tika veicināta izpratne par aktuāliem karjeras jautājumiem mērķu sasniegšanā un karjeras attīstībā, ņemot vērā savas spējas, īpašības, vajadzības.        

  Sarunās ar nodarbības vadītāju 7.klašu skolēni runāja par aktuālām karjeras vajadzībām un problēmām pusaudžu vecumā. Nodarbībā, akcentējot pašizziņas jautājumus, skolēniem tiek palīdzēts izprast sevi – savas spējas, prasmes, īpašības, intereses, vajadzības u.c. šajā karjeras attīstības posmā būtiskus aspektus, sasaistot tos ar nākotnes vajadzībām. Nodarbību vadītāja paplašināja skolēnu redzesloku un zināšanas par profesiju daudzveidību, par mūsdienās jaunajām profesijām, kuras tikai nesen ienākušas darba tirgū. Jēgpilni mijoties teorētiskām un praktiskām aktivitātēm, tiek veicināta izpratne par nākotnes plāniem un iespējām, kā veiksmīgāk izplānot nākotnes aktivitātes. Par skolēnu ieinteresētību liecināja skolēnu aktīva līdzdarbošanās un pozitīvās atsauksmes pēc nodarbības.

04 Mar 2019
      
Trešdien, 6.martā 
  • Plkst. 16.00 – 18.30 individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas administrāciju un atbalsta personālu (līdz 4.martam elektroniska pieteikšanās mykoob vidē).
  • Plkst. 18.30 -19.10 interaktīvas nodarbības "Iekāp skolēna kurpēs!", kurās vecākiem tiks dota iespēja piedalīties mācību stundās, “kļūstot par skolēniem”, lai labāk izprastu mūsdienu mācīšanās procesu.

Elektorniska pieteikšanās izvēlētajām nodarbībām: https://ej.uz/t2v-anketa 

Gaidīsim ikvienu no jums!
28 Feb 2019
      

Š.g. 5.martā, otrdien, plkst.18.00 20.kabinetā (2.stāvā) 

Praktiska nodarbība vecākiem “Kā palīdzēt bērnam saprast, kāpēc jāmācās?”

  Nav noslēpums, ka viena no dzīves prasmēm, ko jebkurš vecāks vēlas redzēt savā bērnā, ir motivācijas mācīties un virzība uz mērķi. Šajā nodarbībā noskaidrosim, no kā sastāv motivācija mācīties, kas ir jāņem vērā, runājot ar bērnu, kā veidot sarunas šablonu, ar kura palīdzību vecāki var palīdzēt bērnam atrast mērķi. Tās gaitā vecāki iegūs izpratni par to, balstoties uz ko, jau šodien ir iespējams palīdzēt bērnam saskatīt "ceļa rādītājus" viņa nākotnes profesijai un karjeras izvēlei, kā arī būs iespēja apgūt sarunas šablonu, kas palīdzēs bērnam atrast savus "ceļa rādītājus".

Šajā nodarbībā jūs uzzināsiet:

26 Feb 2019
      

 

 

Š. g. 20. februārī mūsu skolas 8. klašu skolēni karjeras attīstības atbalsta nodarbībās “Sasniedz savu mērķi!” paplašināja savu redzesloku un izpratni par personisko un karjeras mērķu izvirzīšanu un sasniegšanas iespējām.        

  Sarunā ar nodarbības vadītāju skolēni mācījās izprast, kas ir un kas nav mērķi, kā tos definēt, kādi ir kritēriji, lai varētu teikt, ka tas ir mērķis, nevis sapnis. Izrādās, ka nav nemaz tik viegli – izvirzot mērķi tā, lai tas atbildētu uz jautājumiem: kas? cik? kad? kur?. To skolēni vingrinājās, veicot praktiskus uzdevumus, izvirzot mērķi un paredzot soļus, kā to sasniegt.

21 Feb 2019
      

   2019. gada 19. februārī iniciatīvas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros Tukuma 2. vidusskolas 1. un 2.klašu skolēniem bija iespēja klātienē piedzīvot aktiera, vīru kopas “Vilki” vadītāja, multiinstrumentālista Edgara Lipora monoizrādi „Koklītes ceļojums”.

   Izrādes galvenā varone bija Mazā Koklīte, kura dzīvoja kopā ar savu tēti Lielo Kokli, un, kā jau maziņai un zinātkārai radībai, tai bija daudz jautājumu par apkārtējo pasauli. Tie nekad nebeidzās, jo radās jauni un jauni: “Kāpēc puķes aug uz augšu? Kāpēc saule ir dzeltena? Kāpēc sniegs ir balts?” Lai to visu noskaidrotu, Mazā Koklīte kopā ar pirmklasniekiem un otrklasniekiem devās pasaulē rast atbildes uz neskaitāmajiem jautājumiem, rosinot viņus domāt par likumsakarībām dabā. Ceļojumā Mazā Koklīte piedzīvoja aizraujošus notikumus un satika arī jaunus draugus.        

   Edgars Lipors izrādē pasakas formā iepazīstināja skatītājus ar dažādiem mūzikas instrumentiem – kokli, bungām, dūkām, mandolīnu, ermoņiku u.c., kuriem ir savs izskats un individuāls skanējums. Tas veicināja skolēnu interesi par mūziku, mudinot ieklausīties melodijā, skaņu pasaulē, un radīja skolēniem priekšstatu par mūziku kā Latvijas kultūras sastāvdaļu.