28 Okt 2019
      

 

2019. gada 11. oktobrī Tukuma 2. vidusskolas 5.a un 8.a klases skolēni viesojās Imanta Ziedoņa bibliotēkas ziemas rezidencē, lai iepazītu I. Ziedoņa personību un daiļradi.

  Aktivitātes ierosināšanas daļā, skolēni atbildēja uz jautājumiem, kas bija balstīti uz I. Ziedoņa grāmatu “Blēņas un pasakas”. Komandas risināja dažādus uzdevumus, kas saistīti ar pasakām  “Suns, Funs un vējš”, “Pasaka par pogu”, “Kroko un dils”. Jau ievada aktivitātē bērniem bija jāprot sadarboties, lai izvēlētos vienu no trim dotajām atbildēm.

14 Okt 2019
      

   Tukuma 2. vidusskolas 9.a un 9.b klases skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutu Olainē, lai 2019. gada 11. oktobrī piedalītos nodarbībā “Ceļojums laikā, 1919. gads”.

   Nodarbība notika teritorijā, kuras apkārtnē Pirmā pasaules kara laikā atradusies krievu armijas aizsardzības līnija. Skolēni šajā objektā varēja apskatīt jaunuzceltu autentisko blindāžu (krievu armijas aizsardzības būvi), kura izbūvēta tās oriģinālajā atrašanās vietā, šaujamtorņa fragmentu un piemiņas vietu Brīvības cīņu un Pirmā pasaules kara varoņiem.  Skolēni gida vadībā nostiprināja zināšanas  par šo laika posmu un tā notikumiem. Daloties komandās, skolēni iejutās divu lielvaru, Latvijas armijas un Bermonta karaspēka, lomās. Izmantojot atbilstošu ekipējumu, risināja dažādus uzdevumus, izveidoja aizsardzības pozīcijas ,veidoja slēpņus, lai beigās noskaidrotu vēsturisko uzvarētāju.

11 Okt 2019
      

  2019. gada 3. oktobrī Tukuma 2. vidusskolas 4. b un 3.c klases skolēni viesojās Jaunpils pilī, lai iepazītu pils viduslaiku arhitektūru un vēsturi.

  Katrs skolēns kļuva par  pilntiesīgu viduslaiku skolas skolēnu un uzvilka mazā „mūciņa” tērpu. Skolēni ekskursijas laikā iejūtas viduslaiku tēlos, kur Mūka un kalpones vadībā apguva pils celtniecības noslēpumus, arhitektūras detaļu simboliku, galma manieres, sirdsdāmu tikumus un bruņinieku ieroču valdīšanas māku. Zinību izlūkgājieni Mūka vadībā risinājās pils pagalmā, tornī un Vīna pagrabā. Muzejpedagoģijas nodarbības ietvaros skolēni padziļināja izpratni par vizuālās mākslas tēmām: stilu, dizainu, formu un uzbūvi.

02 Okt 2019
      

  Š.g. 1.oktobrī 11.klašu skolēniem bija iespēja iesaistīties iniciatīvas “Pilna Doma” nodarbībās par medijpratību. Skolā viesojās radio Pieci.lv žurnāliste Inese Pučeka, kura aizraujošā diskusijā ar jauniešiem pārrunāja mūsdienās tika būtiskos medijpratības jautājumus, veicinot ikviena prasmes, kā izvērtēt informācijas ticamību, un attīstot klātesošo kritisko domāšanu, aktualizējot dažādus jautājumus, kuri svarīgi, uzturoties mūsdienu mediju vidē.

02 Okt 2019
      

 2019. gada 20. septembrī Tukuma 2. vidusskolas 5.b un 5.c klases skolēni viesojās Imanta Ziedoņa bibliotēkas ziemas rezidencē, lai iepazītu I. Ziedoņa personību un daiļradi, šķetinot apslēptas mīklas un pildot dažādus uzdevumus īpaši veidotās izlaušanās istabās, attīstot skolēnu lasītprasmi un savstarpējo sadarbību.

 Alternatīvās mācību stundas ievadā skolēni piedalījās viktorīnā un aktualizēja literatūras stundās iegūtās zināšanas par vairākiem latviešu literāro pasaku lielmeistariem.  Centrālais notikums bija izlaušanās istaba, kas balstīta uz I. Ziedoņa grāmatu “Blēņas un pasakas”. Komandas risināja dažādus uzdevumus, kas saistīti ar pasakām  “Suns, Funs un vējš”, “Pasaka par pogu”, “Kroko un dils, attīstot audiovizuālo uztveri un prasmi strādāt ar tekstu.