25 Apr 2019
      

   2019.gada 24.aprīlī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Dzīves mērķu sasniegšana” 9.klašu skolēniem, lai veicinātu viņu izpratni par savu izvēļu izvērtēšanu mērķu izvirzīšanas un lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesā.

   Nodarbībā skolēniem tika pastāstīts par to, kāda saistība cilvēka dzīves ilgumam ar mācīšanos, kā veidojas karjeras kāpnes, kā notiek karjeras izvēle. Skolēni tika rosināti domāt par to, kāpēc viņi mācās, tika aicināti izprast kopsakarības ar lēmumu pieņemšanu un apmierinātību ar savu dzīvi. Skolēni vispirms teorētiskajā un pēc tam praktiskajā nodarbībā tika aicināti formulēt savus iespējamos mērķus un mēģināt noteikt ceļus, kā tos sasniegt.

24 Apr 2019
      

   

 

2019. gada 16. aprīlī iniciatīvas „Latvijas Skolas soma” ietvaros Tukuma 2. vidusskolas 9.a, 9.b, 11.a un 11.b klašu skolēni skatījās deju studijas “Benefice”  izrādi “Gorodki. Veltījums Sibīrijas bērniem”, kurā tika atspoguļots stāsts par izsūtījumu uz Sibīriju. Par tiem daudzajiem tūkstošiem, kam to vajadzēja piedzīvot, un par tiem, kuri nekad neatgriezās. Par brūci, kas joprojām nav sadzijusi. Par izsūtīto bērnu un jauniešu piedzīvoto tālumā. Par bēdām, sāpēm, badu, draudzību, ilgām, dziesmām, dejām… atgriešanos.

  Izrādē satikās izsūtījuma laika bērnu atmiņu stāsti un liecības ar mūsdienu laikmetīgās dejas interpretāciju par notikušo Sibīrijā un atgriešanos mājās.

  Ar dejas izrādi skolēniem tika uzsvērts, ka nedrīkst aizmirst arī sāpīgos mūsu tautas notikumus, lai vienmēr spētu būt brīvi, vienoti un spēcīgi.

 

 

24 Apr 2019
      

 

 

 

 

 

 

16 Apr 2019
      

 

 

 Amerikāņu mūzikas teorētiķis Džerolds Levinsons (Jerrold Levinson) uzskata, ka muzikālā valoda ir ļoti izteiksmīgs komunicēšanas veids. Par to pārliecināties varēja Tukuma 2. vidusskolas 7. klašu skolēni, kuri 2019. gada 11. aprīlī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja izglītojošo koncertu „Atklāj ģitāru”.

   Skolēni tika iepazīstināti ar populārākajiem ģitāru  veidiem, kā arī to galvenajām pazīmēm un atšķirībām, bieži neredzētām, modernām ģitāras spēles metodēm un dažādām tehnoloģijām, kuras šobrīd ģitāristi visā pasaulē izmanto, lai sasniegtu jaunus skaņu tembrus.

   Koncertā varēja dzirdēt džeza, roka un citus mūzikas stilus. Ja agrāk mūzikas stils bija kā rāmis, kas raksturoja kādu sociālu norisi vai konkrētas cilvēku grupas izpausmes, tad šobrīd mūzikas stili vairāk raksturo to sajūtu un veidu, ar kādu mūzika tiek izpildīta. Līdz ar to apmeklētāji mācījās izprast mūzikas izteiksmes līdzekļu saikni ar mūzikas raksturu.

12 Apr 2019
      

   2019. gada 5. aprīlī Tukuma 2. vidusskolā viesojās Latvijas Kultūras akadēmijas docente, runas mākslas pedagoģe un aktrise Zane Daudziņa, novadot 8., 10. un 11. klašu skolēniem lekciju "Veiksmīgas publiskās runas ABC".

   Lekcijas dalībnieki iepazinās ar teorētiskajiem pamatiem un praktiskiem padomiem, kā panākt, lai klausītāji dzird un saprot; ar stresa pārvarēšanas vingrinājumiem, uzzināja par to, kā veidot kontaktu ar klausītāju.

   Zane Daudziņa skaidroja, ka, vērojot uzstāšanos, skatītājs neuztver vārdus tieši - tikai kā informatīvu tekstu. Runātāja izskats un balss kvalitāte norāda uz veselu zīmju virkni plašā, nenoslēgtā zīmju sistēmā. Runātāja pateikto vārdu nozīmi neveido tikai izteikto vārdu leksiskās nozīmes. Runātājs pārraida daudz dažādu zīmju un signālu, kas kā vesels informācijas kopums caur neskaitāmiem kanāliem vienlaicīgi nonāk pie klausītāja.