12 Apr 2019
      

   2019. gada 5. aprīlī Tukuma 2. vidusskolā viesojās Latvijas Kultūras akadēmijas docente, runas mākslas pedagoģe un aktrise Zane Daudziņa, novadot 8., 10. un 11. klašu skolēniem lekciju "Veiksmīgas publiskās runas ABC".

   Lekcijas dalībnieki iepazinās ar teorētiskajiem pamatiem un praktiskiem padomiem, kā panākt, lai klausītāji dzird un saprot; ar stresa pārvarēšanas vingrinājumiem, uzzināja par to, kā veidot kontaktu ar klausītāju.

   Zane Daudziņa skaidroja, ka, vērojot uzstāšanos, skatītājs neuztver vārdus tieši - tikai kā informatīvu tekstu. Runātāja izskats un balss kvalitāte norāda uz veselu zīmju virkni plašā, nenoslēgtā zīmju sistēmā. Runātāja pateikto vārdu nozīmi neveido tikai izteikto vārdu leksiskās nozīmes. Runātājs pārraida daudz dažādu zīmju un signālu, kas kā vesels informācijas kopums caur neskaitāmiem kanāliem vienlaicīgi nonāk pie klausītāja.

05 Apr 2019
      

  2019.gada 5.aprīlī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Mērķi un to sasniegšana”, lai veicinātu 11.klašu skolēnu izpratni par mērķiem un palīdzētu viņiem apgūt mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas prasmi.

  Nodarbībā skolēni uzzināja, kas ir mērķis, kā to atšķirt no vēlēšanās, kā to pareizi formulēt, kā arī uzzināja ieteikumus, kā radīt labus mērķus, piemēram, ticēt sev, nevis paļauties uz citu uzskatiem, mērķis ir tikai tas, ko pats var izdarīt, mērķim ir jālīdzsvaro cilvēka dzīve. Rakstot mērķi, jāatceras, ka tas ir jāformulē tagadnes formā un ar pozitīvu nozīmi. Tāpat arī praktiskai mērķu sasniegšanai noderīgi ir padomi par to, ka jāatrod tas, ko var uzsākt tūlīt, lai īstenotu savu mērķi. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni patstāvīgi aizpildīja mērķu plānošanas karti un vizualizēja sava mērķa sasniegšanas ceļu. Skolēni mācījās formulēt mērķi, domāja par savām emocijām, kas ar to saistās, izvirzīja apakšmērķus, kuri nepieciešami kā soļi, lai nonāktu līdz mērķim, kā arī apdomāja, kas ir tas, ko var darīt jau šodien savā ceļā uz nākotnes mērķa īstenošanu, kas ir tas, kas var palīdzēt šajā ceļā. Nodarbības laikā skolēni varēja individuāli uzdot jautājumus un konsultēties par sev būtiskiem jautājumiem, lai veiksmīgāk varētu īstenot savu mērķi nākotnē.

04 Apr 2019
      

  Tuvojoties eksāmenu laikam, skolēni arvien biežāk sāk uztraukties - kā labāk sagatavoties, ar ko sākt, kā visefektīvāk pārbaudīt un uzlabot savas zināšanas? Lai atvieglotu satraucošo posmu līdz pārbaudījumu dienai, Uzdevumi.lv piedāvā ieteikumus, kā skolēniem izmantot portālu un tā sniegtās iespējas pirms eksāmeniem.

Seko līdzi eksāmenu grafikam

  Gatavošanos eksāmeniem jāuzsāk laicīgi un pakāpeniski, tāpēc ir svarīgi būt informētam par datumiem, kuros eksāmeni plānoti. Lai palīdzētu nepalaist garām svarīgos pārbaudījumus, esam izveidojuši īpašu grafiku, kurā 9. un 12. klašu skolēni var pārskatāmi redzēt gan eksāmenu datumus, gan ērti piekļūt treniņuzdevumiem: Atvērt eksāmenu grafiku

26 Mar 2019
      

  2019. gada 19. martā iniciatīvas „Latvijas Skolas soma” ietvaros Tukuma 2. vidusskolas 9.c,  10.a un 10.b klases skolēni noskatījās teātra izrādi „Savādais atgadījums ar suni naktī”, kas notika Latvijas Nacionālajā teātrī.

   Izrādes galvenais varonis ir 15 gadus vecs zēns. Viņam patīk matemātika un fizika, bet viņš sirgst ar Aspergera sindromu – autisma spektra traucējumiem, kas rada grūtības pilnvērtīgi komunicēt ar cilvēkiem un darboties radoši. Zēns spoži orientējas skaitļos, bet nav spējīgs izjust emocijas. Līdz ar to skolēniem bija iespēja redzēt un zināmā mērā izjust, kā pasauli redz un jūt cilvēks ar autiskā spektra traucējumiem. Izrādē bija  redzamas ainas, kuras lielai sabiedrības daļai nav saprotamas.

25 Mar 2019