Skolas bibliotēka un lasītava

  • Spartaka ielā 2a

Bibliotēkā pieejamie krājumi un pakalpojumi:

  • Mācību grāmatu krājums
  • Uzziņu literatūra – enciklopēdijas, rokasgrāmatas, uzziņu krājumi
  • Pedagoģiskā un metodiskā literatūra
  • Daiļliteratūra
  • Periodiskie izdevumi – žurnāli, avīzes
  • Elektroniskais katalogs