Pedagogs

Audzināmā klase

Mācību priekšmeti

Amats un citi pedagoģiskie pienākumi

Egita Antone

7.c

Latviešu valoda un literatūra

 

Dina Baltakmene

12.a

Krievu valoda

 

Baiba Beike

 

Angļu valoda

 

Uģis Bērziņš

 

Programmēšanas pamati, informātika

Direktora vietnieks informātikas jautājumos, Tukuma novada informātikas skolotāju MA vadītājs

Sanita Birzniece

 

Matemātika

Skolas direktora vietniece mācību darbā 5. -12. kl.

Aiga Blumberga - Ķimene

3.a

Sākumskola

 

Ērika Bogataja

 

Mūzika

 

Ilze Bulaha

3.c

Sākumskola

Direktora vietniece audzināšanas darbā 1. – 4. kl

Aldis Čākurs

 

Sports

 

Sanda Eglīte

7.b

Ekonomika

 

Daiga Elpere

 

Kulturoloģija

 

Ingrīda Freimane

9.a

Latviešu valoda un literatūra, vācu valoda

Mk vadītāja

Dana Gaile

5.c

Latviešu valoda un literatūra

 

Inese Gasparoviča

 1.a

Sākumskola

 

Kristīne Gereiša

11.a

Angļu valoda

 

Ilze Grigore

8.b, 12.a

Matemātika

 

Velga Grīnvalde

1.c

Sākumskola

 

Rita Helviga

 

Informātika

 

Guntars Helvigs

 

Fizika

 

Agnese Hildebrante

 

Matemātika, datorika

 

Saiva Jansone

9.b, 9.c

Latviešu valoda un literatūra, mājturība un tehnoloģija

 

Vēsma Kaņepe

6.a

Sociālās zinības, veselības mācības

Tukuma novada sociālo zinību un ekonomikas skolotāju MA vadītāja

Inese Ķirķe

 

Sports

Mk vadītāja

Liene Kokina

4.c

Sākumskola

 

Inga Kokina

11.b

Matemātika

 

Evita Korna- Opincāne

 

Latviešu valoda un literatūra

Direktora vietniece audzināšanas darbā 5. – 12. kl. Tukuma novada audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja.

Nataliya Kroshkina

10.a

Ķīmija, dabaszinība

Tukuma novada ķīmijas skolotāju MA vadītāja

Lilija Lācekle

3.b

Sākumskola

 

Andra Locāne

 

Krievu valoda

 

Anita Locāne

 

Ķīmija

Skolas direktore; Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu direktoru MA vadītāja

Arta Locāne-Āboliņa

8.a

Angļu valoda

 

Krista Mašinska

8.c

Angļu valoda

 

Ilga Migla

 

Vācu valoda

 

Paula Mihailova

 

Mūzika

 

Oskars Mīļais

 

Sports

 

Lolita Muča

2.c

Sākumskola

 

Rudīte Peipa

 

Mūzika

 

Dace Pelce

 

Vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas

 

Kristiāna Pelēce

 

Skolotājs logopēds

 

Daiga Plūksna

 1.b

Sākumskola

 

Skaidrīte Prancāne

12.b

Vēsture, politika un tiesības, filozofija

Mk vadītāja

Vilnis Prancāns

 

Mājturība un tehnoloģijas, tehniskā grafika

Tukuma novada mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotāju MA vadītājs

Everita Ratkus

 

Angļu valoda

 

Linda Reinholde

 5.a

Bioloģija, ģeogrāfija, dabaszinības

 

Īra Rimoviča

6.b

Latviešu valoda un literatūra

Skolas bibliotekāre

Gunita Rosicka

4.a

Sākumskola

 

Artis Rudzītis

 

Sports

 

Elīna Skvorcova

2.a

Sākumskola

 

Agrita Stepanova

 

Sports

 

Inta Supe

 

Vēsture

 

Aira Šmite

6.c

Matemātika, datorika

 

Santa Šteinerte

4.b

Sākumskola

Direktora vietniece mācību darbā 1. – 4. kl.

Uģis Strauja

 

Interešu izglītība

 

Zita Štrausa

7.a

Matemātika

Mk vadītāja

Loana Šulca

 

Vēsture

 

Sņežana Tišlere

 

Vizuālā māksla

Tukuma novada vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja, Mk vadītāja.

Inita Trence

 

 

Skolotājs logopēds

Anda Upeniece

10.b

Bioloģija, mājturība un tehnoloģijas

 Tukuma novada bioloģijas skolotāju MA vadītāja

Kristīne Upmane

5.b

Latviešu valoda un literatūra

 

Sanita Valdmane

 

Mājturība un tehnoloģijas

 

Liene Vasiļonoka

 

 

Sociālais pedagogs

Jolanta Ventlande

 

Vēsture

 

Zane Zamberga

 

 

Skolas psihologs

Marlēna Zamulovica

 

Interešu izglītība

 

Sabīne Unda Zeidenberga

 

Interešu izglītība

 

Anita Zeltiņa

2.b

Sākumskola