Pedagogs

Audzināmā klase

Mācību priekšmeti

Amats un citi pedagoģiskie pienākumi

Egita Antone

6.c

Latviešu valoda un literatūra

 

Sintija Aumale

1.c

Audzināšana

Mk vadītāja

Dina Baltakmene

12.a

Veselības mācība

 

Baiba Beike

 

Angļu valoda

 

Uģis Bērziņš

 

Programmēšanas pamati

Direktora vietnieks informātikas jomā, Tukuma novada informātikas skolotāju MA vadītājs

Sanita Birzniece

 

Matemātika, fizika

Skolas direktora vietniece mācību darbā 5. -12. kl.

Aiga Blumberga - Ķimene

2.a

Sākumskola

 

Ērika Bogataja

 

Mūzika

 

Ilze Bulaha

2.c

Sākumskola

Direktora vietniece audzināšanas darbā 1. – 4. kl

Aldis Čākurs

 

Sports

 

Iļja Dobahovs

8.c

Informātika, Matemātika

 

Liene Dobele

7.b

Angļu valoda, Krievu valoda

 

Sanda Eglīte

6.b

Ekonomika

 

Daiga Elpere

 

Kulturoloģija

 

Ingrīda Freimane

8.a

Latviešu valoda un literatūra, vācu valoda

Mk vadītāja

Inese Gasparoviča   Sākumskola  

Kristīne Gereiša

10.a

Angļu valoda

 

Anda Gleizupa

9.b

Bioloģija, mājturība un tehnoloģijas

Tukuma novada bioloģijas skolotāju MA vadītāja

Ilze Grigore

11.a

Matemātika

 

Velga Grīnvalde

4.a

Sākumskola

 

Rita Helviga

 

Informātika

 

Guntars Helvigs

 

Fizika

 

Agnese Hildebrante 12.b Matemātika  

Saiva Jansone

8.b

Latviešu valoda un literatūra, mājturība un tehnoloģija

 

Elīna Kalēja

 

Sākumskola

 

Vēsma Kaņepe

5.a

Sociālās zinības, veselības mācības

Tukuma novada sociālo zinību un ekonomikas skolotāju MA vadītāja

Inese Ķirķe

 

Sports

Mk vadītāja

Liene Kokina

3.c

Sākumskola

 

Inga Kokina

10.b

Matemātika

 

Evita Korna- Opincāne

 

Latviešu valoda un literatūra

Direktora vietniece audzināšanas darbā 5. – 12. kl. Tukuma novada audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja.

Nataliya Kroshkina

9.a

Ķīmija, dabaszinības, psiholoģija

Tukuma novada ķīmijas skolotāju MA vadītāja

Maruta Kurmahere

 

Psiholoģija

 

Lilija Lācekle

2.b

Sākumskola

 

Mārtiņš Lerhs

 

Mājturība un tehnoloģijas

 

Andra Locāne

 

Krievu valoda

 

Anita Locāne

 

Ķīmija

Skolas direktore; Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu direktoru MA vadītāja

Arta Locāne-Āboliņa

7.a

Angļu valoda

 

Krista Mašinska

7.c

Angļu valoda

 

Ilga Migla

 

Vācu valoda

 

Oskars Mīļais

 

Sports

 

Lolita Muča

4.c

Sākumskola

 

Rudīte Peipa

 

Mūzika

 

Dace Pelce

 

Vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas,

 

Daiga Plūksna

 

Sākumskola

 

Skaidrīte Prancāne

11.b

Vēsture, politka un tiesības, filozofija

Mk vadītāja

Vilnis Prancāns

 

Mājturība un tehnoloģijas, tehniskā grafika

Tukuma novada mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotāju MA vadītājs

Tamāra Pūpola

 

Bioloģija, dabaszinības

 

Everita Ratkus

 

Angļu valoda

 

Linda Reinholde

 

Ģeogrāfija

 

Īra Rimoviča

5.b

Latviešu valoda un literatūra

Skolas bibliotekāre

Kristiāna Ritenberga

4.b

Sākumskola

Logopēds

Gunita Rosicka

3.a

Sākumskola

 

Elīna Skvorcova

1.a

Sākumskola

 

Aira Šmite

5.c

Matemātika

 

Santa Šteinerte

3.b

Sākumskola

Direktora vietniece mācību darbā 1. – 4. kl.

Agrita Stepanova

 

Sports

 

Inta Supe   Vēsture  

Uģis Strauja

 

Interešu izglītība

 

Zita Štrausa

6.a

Matemātika

Mk vadītāja

Loana Šulca   Vēsture  

Sņežana Tišlere

 

Vizuālā māksla

Tukuma novada vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja, Mk vadītāja.

Inita Trence

 

 

Skolotājs logopēds

Anda Upeniece 9.b Bioloģija, mājturība un tehnoloģijas  Tukuma novada bioloģijas skolotāju MA vadītāja

Kristīne Upmane

9.c

Latviešu valoda un literatūra

 

Sanita Valdmane

 

Mājturība un tehnoloģijas, interešu izglītība

 

Liene Vasiļonoka

 

 

Socālais pedagogs

Jolanta Ventlande   Vēsture  

Zane Zamberga

 

 

Skolas psihologs

Anita Zeltiņa

1.b

Sākumskola