Pedagogs

Audzināmā klase

Mācību priekšmeti

Amats un citi pedagoģiskie pienākumi

Egita Antone

8.c

Latviešu valoda un literatūra

 

Dina Baltakmene

 

Krievu valoda

 

Baiba Beike

 

Angļu valoda

 

Uģis Bērziņš

 

Programmēšanas pamati, datorika

Direktora vietnieks informātikas jautājumos, Tukuma novada informātikas skolotāju MA vadītājs

Sanita Birzniece

 

Matemātika

Skolas direktora vietniece mācību darbā 5. -12. kl.

Ērika Bogataja

10.b

Mūzika

 

Ilze Bulaha

4.c

Sākumskola

Direktora vietniece audzināšanas darbā 1. – 4. kl

Aldis Čākurs

 

Sports

 

Iļja Dobahovs   Informātika, datorika  

Sanda Eglīte

8.b

Ekonomika, sociālās zinības

 

Daiga Elpere

 

Kulturoloģija

 

Ingrīda Freimane

10.a

Latviešu valoda un literatūra

 

Dana Gaile

6.c

Latviešu valoda un literatūra

 

Inese Gasparoviča

 2.a

Sākumskola

 

Kristīne Gereiša

12.a

Angļu valoda

 

Ilze Grigore

9.b

Matemātika

 

Ketrīna Grīga   Mūzika  

Velga Grīnvalde

2.c

Sākumskola

 

Rita Helviga

 

Datorika

 

Guntars Helvigs

 

Fizika

 

Agnese Hildebrante

5.b

Matemātika

 

Saiva Jansone

5.c

Latviešu valoda un literatūra

 

Jēgere Linda 4.a Angļu valoda  

Vēsma Kaņepe

6.a

Sociālās zinības, dabaszinības, inženierzinības

Tukuma novada sociālo zinību un ekonomikas skolotāju MA vadītāja

Inese Ķirķe

5.a

Sports

 

Liene Kokina

1.a

Sākumskola

 

Inga Kokina

12.b

Matemātika

 

Natālija Kroškina

11.a

Ķīmija

Tukuma novada ķīmijas skolotāju MA vadītāja

Anita Ķimene 1.c Datorika, matemātika, latviešu valoda  

Lilija Lācekle

4.b

Sākumskola

 

Andra Locāne

 

Krievu valoda

 

Anita Locāne

 

Ķīmija

Skolas direktore; Tukuma novada skolu direktoru MA vadītāja

Arta Locāne-Āboliņa

9.a

Angļu valoda

 

Krista Mašinska

9.c

Angļu valoda

 

Ilga Migla

 

Vācu valoda

 

Paula Mihailova

 

Mūzika

 

Oskars Mīļais

 

Sports

 

Lolita Muča

3.c

Sākumskola

 

Dace Pelce

 

Vizuālā māksla, mājturība, dizains un tehnoloģijas 

 

Kristiāna Pelēce

 

Skolotājs logopēds

 

Daiga Plūksna

 2.b

Sākumskola

 

Vilnis Prancāns

 

Mājturība un tehnoloģijas, tehniskā grafika

Tukuma novada mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotāju MA vadītājs

Ričards Priedītis   Vēsture, sociālās zinātnes un vēsture  

Everita Ratkus

 

Angļu valoda

 

Linda Reinholde

 6.a

Bioloģija, ģeogrāfija, dabaszinības

 

Īra Rimoviča

7.b

Latviešu valoda un literatūra

Skolas bibliotekāre

Gunita Rosicka

1.b

Sākumskola

 

Artis Rudzītis

 

Sports

 

Elīna Skvorcova

3.a

Sākumskola, datorika

 

Agrita Stepanova

 

Sports

 

Inta Supe

 

Latvijas un pasaules vēsture

 

Aira Šmite

7.c

Matemātika, datorika

 

Santa Šteinerte

 

Sākumskola

Direktora vietniece mācību darbā 1. – 4. kl.

Uģis Strauja

 

Interešu izglītība

 

Zita Štrausa

8.a

Matemātika

 

Loana Šulca

 

Vēsture, filozofija, politika un tiesības

 

Sņežana Tišlere

 

Vizuālā māksla

Tukuma novada vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja

Anda Upeniece

10.b

Bioloģija, mājturība un tehnoloģijas

 Tukuma novada bioloģijas skolotāju MA vadītāja

Kristīne Upmane

6.b

Latviešu valoda un literatūra

 

Sanita Valdmane

 

Dizains  un tehnoloģijas

 

Liene Vasiļonoka

 

 

Sociālais pedagogs

Zane Zamberga

 

 

Skolas psihologs

Marlēna Zamulovica

 

Interešu izglītība

 

Anita Zeltiņa

3.b

Sākumskola