Administrācija:
Direktore: Anita Locāne, tālr. 29357413

  • Direktora vietniece mācību darbā (5. - 12. kl.): Sanita Birzniece, tālr. 63123086
  • Direktora vietniece mācību darbā (1. - 4. kl.): Santa Šteinerte
  • Direktora vietniece audzināšanas darbā (1. - 4. kl.): Ilze Bulaha
  • Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā: Juris Visockis, tālr. 63123086
  • Direktora vietnieks informātikas jautājumos: Uģis Bērziņš, tālr. 63123086

 

  • Sociālais pedagogs: Liene Vasiļonoka
  • Skolas māsa: Gunita Rozenbauma
  • Psihologs: Zane Zamberga
  • Logopēds: Inita Trence

Adrese:   Spartaka iela 2a, Tukums, LV-3101 (Lietvedība - 63124383; Skolotāju istaba - 63123086),  e-pasts:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;