SKOLAS PADOMES SASTĀVS                      

  Apstiprināts Skolas padomes sēdē    2019.gada 17.janvārī

 

Klase

Vārds, uzvārds

Pārstāvji

1.

Ieva Sproģe

1. klašu vecāku pārstāvis, Skolas padomes priekšsēdētāja vietniece

2.

Anita Skudra

2. klašu vecāku pārstāvis

3.

Dace Liepiņa -Zusāne

2. klašu vecāku pārstāvis

4.

Liene Žieda

3. klašu vecāku pārstāvis

5.

Daiga Zeile

4. klašu vecāku pārstāvis

6.

Evija Grimma

5. klašu vecāku pārstāvis

7.

Ilze Sauleskalna

6. klašu vecāku pārstāvis

8.

Ieva Straupmane

7. klašu vecāku pārstāvis

9.

Elīna Belousa

8. klašu vecāku pārstāvis, Skolas padomes priekšsēdētāja

10.

Uģis Aumalis

9. klašu vecāku pārstāvis

11.

Iveta Vītiņa

11. klašu vecāku pārstāvis

12.

Anita Locāne

Direktore

13.

Ilze Bulaha

Direktora vietniece audzināšanas darbā

14.

Agrita Stepanova

Skolotāja

15.

Aurēlija Kate Pokromoviča

10.b klases skolniece

16.

Karīna Sarva

8.a klases skolniece