SKOLAS PADOMES SASTĀVS                      

  Apstiprināts ar 2021. gada 25. novembri

 

 

 

 

Nr.
p.k.

Vārds, Uzvārds

Pārstāvji

1.

Anita Locāne

Direktore

2.

Marita Bērziņa

Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

3.

Dana Gaile

Skolotāja

4.

Arta Locāne-Āboliņa

Skolotāja

5.

Dace Liepiņa-Zusāne

Vecāku pārstāvis-  Skolas padomes priekšēdētāja

6.

Aija Neimane

Vecāku pārstāvis

7.

Inita Vodčica

Vecāku pārstāvis

8.

Jānis Strautiņš

Vecāku pārstāvis

9.

Inese Šīmane

Vecāku pārstāvis- Skolas padomes priekšēdētāja vietniece

10.

Linda Jansone

Vecāku pārstāvis

11.

Anita Skudra

Vecāku pārstāvis

12.

Rolands Melderis

Vecāku pārstāvis