SKOLAS PADOMES SASTĀVS                      

  Apstiprināts  2024. gada  13.februārī

 

Nr.
p.k.

Vārds, Uzvārds

Pārstāvji

1.

Anita Locāne

Direktore

2.

Marita Bērziņa

Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

3.

Dana Gaile

Skolotāja

4.

Arta Locāne-Āboliņa

Skolotāja

5.

Dace Liepiņa-Zusāne

Vecāku pārstāvis

6.

Aija Neimane

Vecāku pārstāvis

7.

Inita Vodčica

Vecāku pārstāvis

8.

Jānis Strautiņš

Vecāku pārstāvis

9.

Inese Šīmane

Vecāku pārstāvis

10.

Anita Skudra

Vecāku pārstāvis

11.

Rolands Melderis

Vecāku pārstāvis

12.

Laura Kurme

Vecāku pārstāvis

13.

Sigita Mauriņa

Vecāku pārstāvis

14.

Laura Grenevica

Vecāku pārstāvis

15.

Anda Briede

Vecāku pārstāvis

16.

Elīna Birģele

Vecāku pārstāvis

17.

Ilze Muceniece

10.c klases skolniece

18.

Marko Markuss Gustans

10.c klases skolnieks