Tradīcijas Tukuma 2. vidusskolā:

  • svinamas, atzīmējamas un atceres dienas skolā, novadā, valstī (Zinību dienas pasākums, Skolotāju dienas pasākums, Lāčplēša dienas pasākumi un lāpu gājiens, Latvijas valsts dibināšanas gadadienas svinības, Barikāžu atceres pasākumi, Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas dienai veltītie pasākumi, Eiropas dienas pasākumi un Eiropas pilsoņa eksāmens, Mātes un Ģimenes dienas pasākumi, pēdējās mācību stundas zvana svētki un izlaidumi 9. un 12.klasēm, skolas jubilejas un absolventu salidojumi);
  • sportiski, veselīgu dzīvesveidu veicinoši pasākumi (Tēvu dienai veltīta sporta diena “Sporto kopā ar tēti!”, Olimpiskās dienas gājiens un vingrošanas pasākums “Vingrosim kopā!” svaigā gaisā, veselības dienas – kross un sporta dienas – dažādu sporta veidu (volejbola, basketbola, futbola, tautas bumbas, vieglatlētikas, stafešu u.c.) sacensības;
  • latvisko tradīciju, latvisko dzīvesziņu veicinoši pasākumi, latviešu gadskārtu pasākumi (Meteņdiena, Sveču diena, Lieldienas, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki);
  • klases kolektīvu saliedēšanas pasākumi (klašu kolektīvu saliedēšanas sporta diena, 1., 5., 10. klašu skolēnu iepazīšanās pasākumi, Valentīndienas, Helovīndienas pasākumi, Žetonu vakars jeb Sudraba gredzenu balle 12. klasēm);
  • skolēnu un pedagogu godināšanas pasākumi (skolēnu godināšanas pasākums “Zelta piparkūka” 1.semestra noslēgumā, “Labo ceļavārdu pusstunda” skolēniem un viņu skolotājiem pirms došanās uz reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēm un ZPD konferencēm, skolas atzinības rakstu pasniegšanas pasākumi mācību gada noslēgumā);
  • vides izglītības, saglabāšanas un sakopšanas pasākumi (makulatūras, izlietoto bateriju un PET izstrādājumu vākšanas dienas, talkas dienas, meža stādīšanas diena);
  • skolēnu karjeras izvēli veicinoši pasākumi (karjeras nedēļas pasākumi, karjeras diena “Atnāc un uzzini!” novada skolu skolēniem un pedagogiem, piedalīšanās Ēnu dienā, Ēnu dienas konference);
  • skolu prezentējoši un ar skolas dzīvi iepazīstinoši pasākumi (atvērto durvju dienas un interaktīva nodarbība skolēnu vecākiem “Iekāp skolēna kurpēs!”, pasākums nākamā gada pirmklasniekiem un viņu vecākiem);
  • dažādu skolēnu kompetenču attīstību veicinoši pasākumi (izteiksmīgās runas konkurss “Mīļdzejolītis”, Dzejas dienu pasākumi, rudens izstāde un tirdziņš, skolēnu radošās darbnīcas, dažādu muzeju ceļojošās tematiskās izstādes, tematiskās vizuālās mākslas un rokdarbu izstādes, skolēnu ZPD aizstāvēšanas skolas konferences, pasākums sākumskolas skolēniem “Mans talants”, vokālās mūzikas konkurss “Dziesmu karuselis”).