Tukuma 2.vidusskolas skolēnu sasniegumi

mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātnisko darbu konferencēs

ANGĻU VALODA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

angļu valodas 11. – 12. klašu olimpiāde

            Kārlis Šermuksītis (12.b) (sk. Kristīne Gereiša) - 2.vieta                       

Kaspars Jansons (11.a) (sk. Everita Ratkus) - 3.vieta

Artūrs Potjomkins (11.b) (sk. Baiba Beike) - Atzinība

atklātā angļu valodas 7. – 8. klašu olimpiāde

Linards Mariuss Vizbulis (8.a) (sk. Everita Ratkus) – Atzinība

Nikola Grīnhofa (7.b) (sk. Baiba Beike) - Atzinība

atklātais angļu valodas 5. – 6. klašu konkurss

Tukuma 2.vidusskolas komanda:
Jānis Koikins, 5.c klase, Kristers Jurčs, 5.a klase, Elizabete Jukna, 5.a klase
(sk. Krista Mašinska) - Atzinība


BIOLOĢIJA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

bioloģijas 9. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

Līva Volberga (12.b) (sk. Tamāra Pūpola) - 3.vieta

Jānis Edgars Bērziņš (11.b) (sk. Tamāra Pūpola) - 3.vieta

Kārlis Šermuksītis (12.b) (sk. Tamāra Pūpola) - Atzinība

            Eva Jūlija Lēnerte (11.b) (sk. Tamāra Pūpola) - Atzinība

Konstantīns Kaļinka (10.a) (sk. Tamāra Pūpola) – Atzinība

            Ringolds Rutkis (10.a) (sk. Tamāra Pūpola) – Atzinība

atklātā bioloģijas 8. klašu olimpiāde

Ričards Gudelis (8.c) (sk. Tamāra Pūpola) – Atzinība


EKONOMIKA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

ekonomikas 10. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

Jānis Edgars Bērziņš (11.b) (sk. Dace Mustafējeva) - 1.vieta

Artūrs Potjomkins (11.b) (sk. Dace Mustafējeva) – Atzinība


FILOZOFIJA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

filozofijas 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

Kristiāna Ramiņa (12.a) (sk. Skaidrīte Prancāne) - 2.vieta

Filozofijas valsts olimpiāde

Kristiāna Ramiņa (12.a) (sk. Skaidrīte Prancāne) – dalība


FIZIKA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

fizikas 9. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

            Kārlis Šermuksītis (12.b) (sk. Guntars Helvigs) - Atzinība

            Santa Vītiņa (10.b) (sk. Guntars Helvigs) - Atzinība


ĢEOGRĀFIJA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

ģeogrāfijas 10. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

Kārlis Šermuksītis (12.b) (sk. Daina Vizule) – Atzinība

Adrians Gūtšmits (10.b) (sk. Daina Vizule) – Atzinība

atklātā ģeogrāfijas 7., 8. klašu olimpiāde

            Ričards Gudelis (8.c) (sk. Daina Vizule) – 1.vieta

                        Ričards Helmanis (8.b) (sk. Daina Vizule) – 1.vieta

Artūrs Helmanis (7.b) (sk. Daina Vizule) – 1.vieta

Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiāde 7.klasēm

Artūrs Helmanis (7.b) (sk. Daina Vizule) – 1.vieta


ĶĪMIJA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

ķīmijas 9. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

            Artūrs Agapovs (12.b) (sk. Nataliya Kroshkina) - 1.vieta

Alise Neimane (10.a) (sk. Nataliya Kroshkina) - 3.vieta

Jānis Edgars Bērziņš (11.b) (sk. Nataliya Kroshkina) - Atzinība

 


KRIEVU VALODA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

atklātā krievu valodas 10. – 12. klašu olimpiāde

            Kristiāna Ramiņa (12.a) (sk. Andra Locāne) - 2.vieta

Ričards Dzelzkalns (10.b) (sk. Andra Locāne) – 2.vieta

Kristiāna Rajenko (10.b) (sk. Andra Locāne) – 3.vieta

Artūrs Agapovs (12.b) (sk. Marija Ševčenko) – Atzinība


LATVIEŠU VALODA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

latviešu valodas 11. – 12. klašu olimpiāde

            Kristiāna Ramiņa (12.a) (sk. Ingrīda Feimane) - 1.vieta

Nikola Gabriela Veisberga (12.b) (sk. Evita Korna-Opincāne) - 2.vieta

Ance Annija Konova (12.b) (sk. Evita Korna-Opincāne) – 3.vieta

Eva Jūlija Lēnerte (11.b) (sk. Egita Antone) – 3.vieta

Viktorija Kitija Kūla (11.a) (sk. Ingrīda Freimane) – Atzinība

latviešu valodas 8.-9. klašu olimpiāde

            Linda Nordena (9.b) (sk. Egita Antone) - 2.vieta


MATEMĀTIKA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

matemātikas 5. – 12. klašu olimpiāde

            Linda Nordena (9.b) (sk. Ilze Grigore) - 1.vieta

Kārlis Šermuksītis (12.b) (sk. Zita Štrausa) - 2.vieta

Artūrs Helmanis (7.b) (sk. Zita Štrausa) - 2.vieta

Krists Daniels Bičkovs (5.c) (sk. Aira Šmite) - 2.vieta

Niks Kreicbergs (10.b) (sk. Zita Štrausa) - 3.vieta

Santa Vītiņa (10.b) (sk. Zita Štrausa) - 3.vieta

            Ričards Gudelis (8.c) (sk. Ilze Grigore) - Atzinība

Rihards Helmanis (8.b) (sk. Ilze Grigore) - Atzinība

            Armanda Grandberga (7.a) (sk. Krista Zubova) – Atzinība

Ralfs Lorencs (5.b) (sk. Aira Šmite) – Atzinība

Emīls Arnis Vjakse (5.a) (sk. Krista Zubova) – Atzinība

Madara Matisone (5.a) (sk. Krista Zubova) – Atzinība

Zemgales novada 6.-9.klašu matemātikas olimpiāde

Linda Nordena (9.b) (sk. Ilze Grigore) – 1.vieta

Ričards Helmanis (8.b) (sk. Ilze Grigore, Krista Zubova) – 3.vieta

Matemātikas valsts olimpiāde

Linda Nordena (9.b) (sk. Ilze Grigore) – dalība

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

mājturības tehnoloģiju 7. – 8. klašu olimpiāde

            Ričards Gudelis (8.c) (sk. Vilnis Prancāns) - 2.vieta


SOCIĀLĀS ZINĪBAS

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

sociālo zinību 8. klases komandu olimpiāde

8.b klases komanda:
Linda Vorobjova, Ričards Helmanis, Signe Vanaga
(sk. Vēsma Kaņepe) - 3.vieta


VĀCU VALODA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

vācu valodas 11.-12. klašu olimpiāde

            Signija Būmeistere (11.b) (sk. Rita Krieva) – 3.vieta


VĒSTURE

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

vēstures 12. klašu olimpiāde

            Kristiāna Ramiņa (12.a) (sk. Skaidrīte Prancāne) – 3.vieta

Emīls Mārcis Iesals (12.b) (sk. Skaidrīte Prancāne) - Atzinība


VIZUĀLĀ MĀKSLA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

vizuālās mākslas 5. - 12. klašu olimpiāde

Anastasija Bričkova (11.a) (sk. Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Laura Čikste (9.a) (sk. Dace Pelce) - 2.vieta

Patrīcija Zinovjeva (6.c) (sk. Dace Pelce) - 2.vieta

Loreta Elviga (5.b) (sk. Dace Pelce) - 3.vieta

Linda Nordena (9.b) (sk. Sņežana Tišlere) – Atzinība

Diāna Daile (8.b) (sk. Sņežana Tišlere) – Atzinība

Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiāde

Anastasija Bričkova (11.a) (sk. Sņežana Tišlere) – 1.vieta


SĀKUMSKOLA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

kombinētā  1. - 2. klašu olimpiāde

Marta Krūmiņa (1.a) (sk. Gunita Rosicka, Liene Kokina) – 2.vieta

Elīza Šteinberga (1.b) (sk. Santa Šteinerte, Daiga Plūksna) – Atzinība

Anna Kedjuliča (1.b) (sk. Santa Šteinerte, Daiga Plūksna) – Atzinība

Viktorija Sokolova (1.b) (sk. Santa Šteinerte, Daiga Plūksna) – Atzinība

Estere Miķe (2.a) (sk. Velga Grīnvalde, Kristiāna Ritenberga) – Atzinība

Andress Īvs Lauzinieks (2.b) (sk. Kristiāna Ritenberga) – Atzinība

latviešu valodas 3. - 4. klašu olimpiāde

Sofija Seduna (4.a) (sk. Lolita Muča) – 2.vieta

Loreta Rutkovska - (4.a) (sk. Lolita Muča) – 3.vieta

Rēzija Zeile - (3.b) (sk. Sintija Aumale) – 3.vieta

Laura Morozova - (3.b) (sk. Sintija Aumale) – Atzinība

Emīlija Paula Plociņa - (3.c) (sk. Anita Zeltiņa) – 3.vieta

Evelīna Hildebrante (4.a) (sk. Lolita Muča) – Atzinība

Evelīna Veita (4.a) (sk. Lolita Muča) – Atzinība

Zemgales reģiona latviešu valodas un literatūras olimpiāde

Loreta Rutkovska (4.a) (sk. Lolita Muča) – 2.vieta

matemātikas 3. - 4. klašu olimpiāde

Evelīna Hildebrante (4.a) (sk. Lilija Lācekle) – 1.vieta

Artūrs Mārtinsons (3.a) (sk. Anita Zeltiņa) – 3.vieta

Alise Volkova (3.b) (sk. Sintija Aumale) – Atzinība

glītrakstīšanas 1. - 4. klašu konkurss

Betija Šmite (3.b) (sk. Sintija Aumale) – 1.vieta

Ričards Pakers (1.b) (sk. Daiga Plūksna) – 3.vieta

Estere Miķe (2.a) (sk. Kristiāna Ritenberga) – 3.vieta

Sofijai Sedunai (4.a) (sk. Lolita Muča) – 3.vieta

Elīza Šteinberga (1.b) (sk. Daiga Plūksna) – Atzinība

Marta Vilmane (2.c) (sk. Lolita Muča)– Atzinība

Anastasija Skvorcova (2.c) (sk. Lolita Muča) – Atzinība

Renārs Sproģis (3.b) sk. Sintija Aumale) – Atzinība

Paula Kadaka (3.c) (sk. Anita Zeltiņa) – Atzinība

Evelīna Veita (4.a) (sk. Lolita Muča) – Atzinība

vizuālās mākslas 1. - 4. klašu olimpiāde

Marta Dreiberga (3.b) (sk. Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Estere Miķe (2.a) (sk. Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Ritvars Miķis (4.b) (sk. Sņežana Tišlere) - 2.vieta

Sintija Kona (4.b) (sk. Sņežana Tišlere) - 3.vieta

Ešlija Vītola (3.c) (sk. Sņežana Tišlere) – Atzinība

Sāra Jurkāne (2.a) (sk. Sņežana Tišlere) – Atzinība

Renārs Zusāns (1.c) (sk. Sņežana Tišlere) – Atzinība


SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS DABS

Viktorija Kitija Kūla (11.a) (sk. Evita Korna-Opincāne)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 1.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 9.konference 1.vieta

Valsts 42. SZPD konference dalība

Roberts Salmiņš (11.a) (sk. Dace Mustafējeva)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 1.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 9.konference Atzinība

Valsts 42. SZPD konference dalība

Madara Lībiņa (11.a) (sk. Skaidrīte Prancāne)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 1.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 9.konference Atzinība

Valsts 42. SZPD konference dalība

Amanda Sakse (11.a) (sk. Kristīne Gereiša)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference –2.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 9.konference Atzinība

Valsts 42. SZPD konference dalība

Samanta Tiliba (11.a) (sk. Vēsma Kaņepe)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference –3.vieta

Eva Jūlija Lēnerte, Emīls Krūmiņš (11.b) (sk. Nataliya Kroshkina)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 3.vieta

Dairis Bahmanis, Jānis Edgars Bērziņš (11.b) (sk. Guntars Helvigs)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 3.vieta

Daniela Upacere, Ance Neilande (11.b) (sk. Nataliya Kroshkina)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – Atzinība

Amanda Paegle (11.a) (sk. Anita Kairo)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – Atzinība