Tukuma 2.vidusskolas skolēnu sasniegumi

mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātnisko darbu konferencēs

ANGĻU VALODA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

angļu valodas 11. – 12. klašu olimpiāde

            Artūrs Potjomkins (10.b) (sk. Baiba Beike) - 3.vieta

atklātā angļu valodas 9. klases olimpiāde

Katrīna Levāne (9.a) (sk. Everita Ratkus) – 1.vieta

Ringolds Rutkis (9.b) (sk. Krista Mašinska) – 1.vieta

atklātā angļu valodas 7. – 8. klašu olimpiāde

Lauris Kovaļevskis (7.a) (sk. Kristīne Gereiša) – 3.vieta

Annija Aumale (7.a) (sk. Kristīne Gereiša) - Atzinība

atklātais angļu valodas 5. – 6. klašu konkurss

6.a klases komanda:
Nils Patriks Aglonietis, Mārcis Juberts, Mareks Simčenko
(sk. Liene Dobele) - Atzinība

BIOLOĢIJA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

bioloģijas 9. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

Kārlis Šermuksītis (11.b) (sk. Tamāra Pūpola) - 2.vieta

Jānis Edgars Bērziņš (10.b) (sk. Tamāra Pūpola) - 3.vieta

Elvita Penka (12.a) (sk. Tamāra Pūpola) - Atzinība

            Linda Reinholde (11.a) (sk. Tamāra Pūpola) - Atzinība

Artūrs Agapovs (11.b) (sk. Tamāra Pūpola) – Atzinība

            Eva Jūlija Lēnerte (10.b) (sk. Tamāra Pūpola) – Atzinība

Mairis Morozovs (9.b) (sk. Tamāra Pūpola) – Atzinība

EKONOMIKA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

ekonomikas 10. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

Linda Reinholde (12.a) (sk. Dace Mustafējeva) - 2.vieta

FILOZOFIJA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

filozofijas 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

Annija Nadīna Širvanova (12.b) (sk. Skaidrīte Prancāne) - 1.vieta

Sabīne Unda Zeidenberga (12.b) (sk. Skaidrīte Prancāne) - 3.vieta

Filozofijas valsts olimpiāde

Annija Nadīna Širvanova (12.b) (sk. Skaidrīte Prancāne) – dalība

Sabīne Unda Zeidenberga (12.b) (sk. Skaidrīte Prancāne) – dalība

FIZIKA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

fizikas 9. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

            Kārlis Šermuksītis (11.b) (sk. Guntars Helvigs) - 1.vieta

            Jānis Edgars Bērziņš (10.b) (sk. Guntars Helvigs) - 3.vieta

            Rihards Dubiniauskas (12.a) (sk. Guntars Helvigs) - Atzinība

ĢEOGRĀFIJA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

ģeogrāfijas 10. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

Ričards Gudelis (7.c) (sk. Daina Vizule) – 1.vieta

            Ričards Helmanis (7.b) (sk. Daina Vizule) – 2.vieta

            Kristiāna Ramiņa (11.a) (sk. Daina Vizule) – 3.vieta

Kārlis Šermuksītis (11.b) (sk. Daina Vizule) – 3.vieta

Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiāde 7.klasēm

Ričards Helmanis (7.b) (sk. Daina Vizule) – 1.vieta

Ričards Gudelis (7.c) (sk. Daina Vizule) – 2.vieta

INFORMĀTIKA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

atklātā informātikas 7. klases olimpiāde

            Ričards Helmanis (7.b) (sk. Anita Kairo) – Atzinība

Ričards Gudelis (7.c) (sk. Anita Kairo) – Atzinība

ĶĪMIJA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

ķīmijas 9. – 12. klašu tiešsaistes olimpiāde

            Laura Vilka (12.a) (sk. Natāliya Kroshkina) - 3.vieta

Kārlis Šermuksītis (11.b) (sk. Natāliya Kroshkina) - 3.vieta

Adrians Misa (12.a) (sk. Natāliya Kroshkina) - Atzinība

Artūrs Agapovs (11.b) (sk. Natāliya Kroshkina) - Atzinība

KRIEVU VALODA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

atklātā krievu valodas 7. – 8. klašu olimpiāde

            Violetta Poļiščuka (8.b) (sk. Marija Ševčenko) - 1.vieta

Alīna Kosmačova (8.b) (sk. Marija Ševčenko) – 2.vieta

Linards Vladimirs Uvarovs (8.b) (sk. Andra Locāne) – Atzinība

LATVIEŠU VALODA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

latviešu valodas 11. – 12. klašu olimpiāde

            Nikola Gabriela Veisberga (11.b) (sk. Evita Korna) - 1.vieta

            Kristiāna Ramiņa (11.a) (sk. Ingrīda Feimane) - 3.vieta

            Ance Annija Konova (11.b) (sk. Evita Korna) - Atzinība

MATEMĀTIKA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

matemātikas 5. – 12. klašu olimpiāde

            Kārlis Šermuksītis (11.b) (sk. Zita Štrausa) - 2.vieta

Eva Jūlija Lēnerte (10.b) (sk. Zita Štrausa) - 2.vieta

Daniela Upacere (10.b) (sk. Zita Štrausa) - 3.vieta

            Linda Nordena (8.b) (sk. Ilze Grigore) - 3.vieta

Līga Piņķe (11.b) (sk. Zita Štrausa) - Atzinība

Jānis Edgars Bērziņš (10.b) (sk. Zita Štrausa) - Atzinība

            Artūrs Helmanis (6.b) (sk. Marita Trušina) - Atzinība

Nils Patriks Aglonietis (6.a) (sk. Krista Zubova) - Atzinība

Zemgales novada 6.-9.klašu matemātikas olimpiāde

Armanda Grandberga (6.a) (sk. Krista Zubova) – 3.vieta

Matemātikas valsts olimpiāde

Daniela Upacere (10.b) (sk. Zita Štrausa) – dalība

Eva Jūlija Lēnerte (10.b) (sk. Zita Štrausa) – dalība

Līga Pinķe (11.b) (sk. Zita Štrausa) – dalība

Kārlis Šermuksītis (11.b) (sk. Zita Štrausa) – dalība

POLITIKA UN TIESĪBAS

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

politikas un tiesību 12. klases olimpiāde

Velards Valis (12.b) (sk. Skaidrīte Prancāne) - 3.vieta

            Jānis Rihards Klāks (12.a) (sk. Skaidrīte Prancāne) - Atzinība

SOCIĀLĀS ZINĪBAS

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

sociālo zinību 8. klases komandu olimpiāde

8.b klases komanda:
Alise Eplere, Linda Nordena, Elvita Helmane
(sk. Vēsma Kaņepe) - 1.vieta

VĒSTURE

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

vēstures 12. klašu olimpiāde

            Elvita Penka (12.a) (sk. Skaidrīte Prancāne) - Atzinība

Linda Reinholde (12.a) (sk. Skaidrīte Prancāne) - Atzinība

VIZUĀLĀ MĀKSLA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

vizuālās mākslas 5. - 12. klašu olimpiāde

Linda Reinholde (12.a) (sk. Sņežana Tišlere) - 2.vieta

Katrīna Levāne (9.a) (sk. Sņežana Tišlere) - 2.vieta

Līva Volberga (11.b) (sk. Sņežana Tišlere) - 3.vieta

Deniss Orlovs (8.b) (sk. Sņežana Tišlere) - Atzinība

Armanda Grandberga (6.a) (sk. Dace Pelce) - Atzinība

SĀKUMSKOLA

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu

latviešu valodas 2. - 4. klašu olimpiāde

Madara Matisone (4.a) (sk. Santa Šteinerte) – 1.vieta

Evelīna Hildebrante (3.a) (sk. Lolita Garkāja) – 1.vieta

Rēzija Zeile (2.b) (sk. Sintija Aumale) – 1.vieta

Tīna Freimane (2.b) (sk. Sintija Aumale) – 1.vieta

Deina Paula Dakša (4.a) (sk. Gunita Rosicka) – 2.vieta

Sofija Seduna (3.a) (sk. Lolita Garkāja) – 3.vieta

Megija Bertrama (4.a) (sk. Santa Šteinerte) – Atzinība

Paula Nikola Liepa (3.b) (sk. Elīna Delvere) – Atzinība

Estere Bicāne (2.b) (sk. Sintija Aumale) – Atzinība

Samanta Juka (2.c) (sk. Inese Gasparoviča) – Atzinība

matemātikas 2. - 4. klašu olimpiāde

Tīna Freimane (2.b) (sk. Sintija Aumale) – 1.vieta

Deina Paula Dakša (4.c) (sk. Gunita Rosicka) – 3.vieta

Emīls Arnis Vjakse (4.a) (sk. Santa Šteinerte) – Atzinība

Alise Volko (2.b) (sk. Sintija Aumale) – Atzinība

Zemgales reģiona 4.klašu matemātikas olimpiāde

Kristers Jurčs (4.a) (sk. Santa Šteinerte) – Atzinība

vizuālās mākslas 1. - 4. klašu olimpiāde

Loreta Elviga (4.b) (sk. Dace Pelce) - 1.vieta

Alise Volkova (2.b) (sk. Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Rūta Rēzija Rupeika (1.b) (sk. Sņežana Tišlere) - 1.vieta

Arta Reinholde (4.a) (sk. Sņežana Tišlere) - 2.vieta

Paula Brauna-Rozenštama (4.a) (sk. Sņežana Tišlere) - 3.vieta

Arina Klibika (3.b) (sk. Sņežana Tišlere) - 3.vieta

Estere Miķe (1.a) (sk. Sņežana Tišlere) - 3.vieta

Ešlija Vītola (2.c) (sk. Sņežana Tišlere) - Atzinība

glītrakstīšanas 1. - 4. klašu konkurss

Ērika Salmiņa (2.c) (sk. Inese Gasaroviča) –2.vieta

Betija Šmite (2.b) (sk. Sintija Aumale) –2.vieta

Liliāna Simsone (2.c) (sk. Inese Gasaroviča) –3.vieta

Marta Dreiberga (2.c) (sk. Inese Gasaroviča) – Atzinība

Rūta Rēzija Rupeika (1.b) (sk. Kristiāna Ritenberga) – Atzinība

Toms Lorencs (1.a) (sk. Velga Grīnvalde) – Atzinība

SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS DABS

Līva Volberga (11.b) (sk. Evita Korna)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 2.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 8.konference 2.vieta

Valsts 41. SZPD konference dalība

Kristers Misa (12.a) (sk. Guntars Helvigs)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 1.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 8.konference 3.vieta

Valsts 41. SZPD konference dalība

Kristiāna Ramiņa (11.a) (sk. Kristīne Gereiša)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference –3.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 8.konference 1.vieta

Valsts 41. SZPD konference dalība

Nikola Gabriela Veisberga (11.b) (sk. Evita Korna)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 2.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 8.konference 3.vieta

Valsts 41. SZPD konference dalība

Līga Pinķe (11.b) (sk. Sanita Birzniece)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference –2.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 8.konference 3.vieta

Valsts 41. SZPD konference dalība

Rinalds Meinards Kārkliņš (11.a) (sk. Ingrīda Freimane)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference –1.vieta

Zemgales reģionālā SZPD 8.konference Atzinība

Norberts Millers, Matīss Zviedris (11.b) (sk. Daina Vizule)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 2.vieta

Laura Brūvere (11.b) (sk. Jeļena Isajeva)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 2.vieta

Sāra Matisone (11.b) (sk. Evita Korna)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 3.vieta

Ance Annija Konova (11.b) (sk. Dace Pelce)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 3.vieta

Rihards Gudzs, Artūrs Agapovs (11.b) (sk. Anda Gleizupa)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 3.vieta

Viesturs Pavlovs (11.b) (sk. Guntars Helvigs)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – 3.vieta

Kārlis Šermuksītis (11.b) (sk. Kristīne Gereiša)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – Atzinība

Mareks Korns (11.b) (sk. Guntars Helvigs)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu SZPD konference – Atzinība