Skolā 2019./2020. m.g. tiek izmantotas sekojošas mācību grāmatas un skolēnu darba burtnīcas:   lejuplādēt dokumentu