2019./2020. mācību gads

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Tukuma 2. vidusskolas 3. un 6. klašu skolēniem

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Tukuma 2. vidusskolas 9. klašu skolēniem

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks Tukuma 2. vidusskolas 11. un 12. klašu skolēniem