Š.g. 8. oktobrī 10. un 12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes lekcijā, kura tika organizēta programmas “Dzīvei gatavs” ietvaros sadarbībā ar Swedbank speciālistēm Lauru Sticeri un Danu Zālīti.

Skolēni tika iesaistīti interaktīvās aktivitātēs, izsakot savu viedokli par dzirdēto vai saņemot atbildes uz aktualizēto problēmjautājumu.  Divu stundu laikā skolēni guva ieskatu

  Š.g. 24. septembrī Junior Achievement Latvia rīkotās akcijas “Virtuālā ekskursija” ietvaros Valsts probācijas dienests rīkoja tiešsaistes pasākumu, kurā skolēniem bija iespēja iepazīt daudzveidīgo probācijas speciālista profesiju. Tā bija virtuālā ekskursija, kuras laikā Valsts probācijas dienesta eksperti iepazīstināja ar savu darba ikdienu un darba specifiku. Ekskursijas laikā bija arī tikšanās ar probācijas speciālistiem, kas pastāstīja par savu darba pieredzi izaicinājumiem un sasniegumiem, kā arī atbildēja uz visiem interesējošiem jautājumiem. Ekskursijas dalībniekiem bija iespēja uzzināt arī par taisnīguma atjaunošanas filozofiju, izlīguma procesu un brīvprātīgo darbu Valsts probācijas dienestā.

   Aprīlī Tukuma 2.vidusskolas un Tumes pamatskolas vecākiem bija iespēja piedalīties divās karjeras attīstības atbalsta nodarbībās ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

   Š.g. 23.aprīļa vakarā skolēnu vecāki piedalījās nodarbībā Kā, iepazīstot bērnu, palīdzēt viņam izvēlēties savu karjeru?, kuru vadīja personības izaugsmes trenere Dace Briede-Zālīte. Gandarījums, ka vecāku interese bija samērā augsta, jo kopumā tiešsaistei bija pieslēgušies 49 dalībnieki.

   Šodien, 19.maijā, 10.-12.klašu skolēniem bija iespēja tiešsaistē tikties ar mūsu skolas absolventu Artūru Potjomkinu, kurš šobrīd ir Biznesa augstskolas “Turība” 2. kursa students, aktīvi darbojas studējošo pašpārvaldē, kā arī jau otro mēnesi strādā šajā iestādē par reklāmas speciālistu.

   Nodarbība sākās ar Artūra stāstījumu par augstskolu, par studiju iespējām tajās un starptautisko sadarbību, par brīvā laika pavadīšanas piedāvājumiem un dažādām aktivitātēm, par bonusiem un atlaidēm, kuras iegūst jaunieši, kuri aktīvi līdzdarbojas studiju dzīves norisēs, ir atvērti un komunikabli, pierādot sevi jomās, kurās nepieciešama sadarbība un līdzdalība. Otrajā nodarbības daļā skolēni uzdeva jautājumus un brīvi diskutēja ar Artūru gan par to, kā viņš kļuvis par “Turības” studentu, gan par to, kā atšķiras studiju laiks no mācībām skolā. Bija patīkami sadzirdēt, ka aktivitātes skolā (skolas avīzes veidošana, pasākumu vadīšana, piedalīšanās konkursos u.c. klases un skolas pasākumos) Artūram noderējušas arī šobrīd, studējot un vienlaikus veidojot savu karjeru.

   Š.g. 13. aprīlī 10. – 12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībā, kurā viņi varēja iepazīties ar karjeras iespējām Nacionālo Bruņoto spēku Speciālo uzdevumu vienībā.

   Šī tiešsaistes tikšanās paplašināja skolēnu redzējumu ne tikai par karavīra profesijas daudzveidību, bet arī radīja priekšstatu par prasmēm un īpašībām, kuras nepieciešamas šo profesiju pārstāvjiem. Netiešā veidā, klausoties prezentāciju, skolēni varēja izvērtēt savu piemērotību šai darba videi un veicamajiem pienākumiem, savām spējām izpildīt vienu vai citu dienesta pienākumu un kaujas uzdevumu.