Šajā mācību gadā mūsu skolā aprīlis bija Karjeras mēnesis. Visa mēneša ietvaros skolēniem norisinājās dažādas tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, bija iespēja dzirdēt pieredzes stāstus un klašu audzinātāji īpaši plānoja karjeras izglītībai plānotās klases stundās. Iegūtā informācija un satiktie cilvēki iedvesmoja vairāk domāt par to, ar ko nodarboties nākotnē un kādu karjeras taku iet. Tika realizēti šādi pasākumi:

  Pēc divu gadu pārtraukuma  6. aprīlī atkal notiks Junior Achievement Latvia (JA Latvia) rīkotā karjeras izglītības programma skolēniem “Ēnu diena”. No 9. marta pieteikšanos piedāvātajām vakancēm uzsāks skolēni, potenciālie Ēnotāji.

  Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

  Š.g. 8. oktobrī 10. un 12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes lekcijā, kura tika organizēta programmas “Dzīvei gatavs” ietvaros sadarbībā ar Swedbank speciālistēm Lauru Sticeri un Danu Zālīti.

Skolēni tika iesaistīti interaktīvās aktivitātēs, izsakot savu viedokli par dzirdēto vai saņemot atbildes uz aktualizēto problēmjautājumu.  Divu stundu laikā skolēni guva ieskatu

  23. martā Digitālās nedēļas 2022 ietvaros Tukuma bibliotēkā, sadarbojoties ar NVA, tika organizētas nodarbības vidusskolēniem. Digitālā nedēļa ir nacionāla, ikgadēja informēšanas un motivēšanas izglītības kampaņa, lai aicinātu sabiedrību un uzņēmējus apgūt jaunas digitālās prasmes. Nedēļas mērķis ir arī veltīt īpašu uzmanību IKT karjeras un ar digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai.

  Š.g. 24. septembrī Junior Achievement Latvia rīkotās akcijas “Virtuālā ekskursija” ietvaros Valsts probācijas dienests rīkoja tiešsaistes pasākumu, kurā skolēniem bija iespēja iepazīt daudzveidīgo probācijas speciālista profesiju. Tā bija virtuālā ekskursija, kuras laikā Valsts probācijas dienesta eksperti iepazīstināja ar savu darba ikdienu un darba specifiku. Ekskursijas laikā bija arī tikšanās ar probācijas speciālistiem, kas pastāstīja par savu darba pieredzi izaicinājumiem un sasniegumiem, kā arī atbildēja uz visiem interesējošiem jautājumiem. Ekskursijas dalībniekiem bija iespēja uzzināt arī par taisnīguma atjaunošanas filozofiju, izlīguma procesu un brīvprātīgo darbu Valsts probācijas dienestā.