Š. g. 21. martā mūsu skolas 9.-11. klašu skolēniem karjeras attīstības atbalsta nodarbībās “Iepazīsti ražošanas procesu!” tika veicināta izpratne par darbu ražošanas uzņēmumā, praktiski simulējot tā ikdienu un gūstot izpratni par ražošanas procesu, uzņēmējdarbību un loģistiku.

   Skolēni nonāk spēles vidē, kurā ir 12 komandas – 12 valstis, bet uzņēmums ir viens, tikai tas izvietots šajās divpadsmit valstīs, kurā katrā tiek ražots cits produkts. Ar ko sākt ražošanas procesu? Ar ideju, kas pārtop plānā, plāns – ražošanā, ražošana – loģistikā. Nodarbības pirmajā daļā skolēni iepazinās ar loģistikas nozares darbības pamatprincipiem un jautājumiem, kuri svarīgi biznesa simulācijas spēles “Radošās sulas” laikā, izspēlējot produktu un sastāvdaļu starpvalstu piegādi piecu darba dienu laikā. Tika dots laiks tirdzniecības plānošanai, sakaru nodibināšanai, biznesa kontaktiem. Skolēni spēles laikā guva pieredzi, kā veidot biznesa attiecības, lai gūtu sev vēlamo rezultātu, iepazina tirdzniecības ceļu dibināšanas veidus, izprata, cik liela nozīme ir precīzai norādījumu ievērošanai, dokumentu aizpildīšanai un labām komunikācijas prasmēm. Ļoti būtiski, ka būtiskākās kļūdas tika analizētas, pārrunājot, ko ikdienā nozīmētu komunikācijas trūkums, neprecizitāte dokumentācijā, piemēram, produktu sūtījuma veidlapas aizpildē, neizpratne par to, kas jādara, un nepajautājot, kas ir nesaprotams. Tika analizēts piegādes process, kurā pieļautās kļūdas atspoguļojas uzņēmējdarbībā, zaudējot klientu, naudu u.tml.

   Otrajā daļā notika darbs smūtiju fabrikā, kurā skolēni no piegādes procesā iegūtajiem produktiem paši gatavoja kokteiļus no reālām sastāvdaļām pēc dotajām receptēm, eksperimentējot ar garšām, daudzumiem, izmēģinot labāko to kombināciju. Skolēni tika iepazīstināti ar mārketinga principiem, aizpildot mārketinga lapas un veidojot sava saražotā produkta reklāmas kampaņu. Produkta prezentācijā bija jāmin tā nosaukums, izcelsmes valsts, mērķa tirgus jeb potenciālie klienti un jāizdomā īss, pārliecinošs, savu produktu raksturojošs sauklis. Novērtējot paveikto, nodarbību vadītāja uzsvēra, ka klausītājus uzrunā tās prezentācijas, kuras ir īsas, pārdomātas, kuras izskan ar pārliecību par to, ko saka, visatzinīgāk novērtējot tos, kuri uzstājās pārliecinoši, pietiekami skaļi, runāja no sirds un kuriem bija kontakts ar auditoriju, lai pārliecinātu, kāpēc izvēlēties šo produktu un nevis citu.

   Atbildot uz jautājumu “Kā ir veidot/vadīt savu uzņēmumu?” pēc pasākuma norises, skolēni atzīst, ka tas ir “liels komandas darbs”, ka nepieciešama sadarbība, atbildība, labas attiecības, komunikācija, uzmanība, apņēmība, attapība problēmu risināšanā, gūstot izpratni, kas tas noderēs ne tikai ekonomikas vai sociālo zinību stundās, bet arī veidojot savu karjeru, jo iepriekš minētās īpašības, prasmes un vērtības ir būtiskas mūsdienu darba tirgū.

   Paldies Catalyst Baltic Latvija vadītājai Dacei Stīpniecei un viņas komandai par nodarbību vadīšanu un skolēnu ieinteresēšanu aktīvi iesaistīties biznesa spēlē, līdzdarbojoties biznesa plānošanas, tirdzniecības, loģistikas, ražošanas un mārketinga procesos.

  Nodarbības tika īstenotas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Evita Korna-Opincāne, pedagogs karjeras konsultants

 

Skolēnu atziņas pēc pasākuma:

Patika piedalīties komandas darbā un sadarbība tajā, tai jābūt draudzīgai, ar labām savstarpējām attiecībām, tādai, kurā pilnīgi visiem jāstrādā;
Svarīga šķita komunikācija, labs komandas darbs, grupu saliedētība, kā arī uzstāšanās un prezentēšana;
Būtiski būt komunikablam, atbildīgam, attapīgam, spējīgam koncentrēties, pašpārliecinātam, plānot laicīgi;
Iegūtas labas emocijas, jaunas zināšanas (par mārketingu, par uzņēmējdarbību, par loģistiku, preču piegādi, par biznesa darbību, par uzņēmumu savstarpējo sadarbību, par to, kā darbojas uzņēmumi un uzņēmēji, par starptautisko tirdzniecību, par to, kā  labāk uzsākt savu biznesu un kā to veiksmīgāk ievirzīt darba tirgū, kā ražo produktu un kā to prezentēt cilvēkiem), redzesloka paplašināšana (ekonomikā, preču tirdzniecības jomā) un pieredze, sapratne kā strādāt grupās;
Ir attīstītas tirdzniecības prasmes, sadarbības prasmes, prasme strādāt komandā, plānošanas prasmes, problēmu risināšanas prasmes, preces reklamēšanas prasmes, publiskās runas prasmes, gūtas iemaņas pavārmākslā, pieredze prezentēšanā;
Iemācījos būt līderis, taisīt reklāmas, taisīt mārketingu produktam, izprast uzņēmējdarbību;
Iespēja nedaudz ieskatīties uzņēmuma darbā;
Bija garšīgi, jautri, interesanti.

Īpaši atzīmējamas šīs atziņas:

Viens par visiem, visi par vienu!
Nevajag baidīties eksperimentēt!
Lai uzzinātu, ir jājautā.
Vajag ļoti labi pasniegt savu ideju.
Ja nesaprot, paļauties uz komandu un uzdot jautājumus.
Lai sasniegtu savu mērķi, ir jābūt labam komandas darbam. Ja ir labs komandas darbs, ir vieglāk strādāt.
Nekaunies! Mēģini! Domā plaši!
Strādāt komandā ir vieglāk.
Darbojoties komandā, sasniegt var daudz vairāk.
Pārliecībā ir spēks.
Visu var sasniegt, ja to vēlas.
Jābūt pārliecinātam par to, ko tu dari.
Jāspēj noreklamēt un aizstāvēt paveikto.
Ar katru reizi, kad uzstājos publikas priekšā, jūtos drošāk.
Negaidītākajās situācijās var saliedēties pat ar tiem, ar kuriem nekad nebūtu domājis.
Jāsadarbojas ar apkārtējiem, lai saprastu un spētu labāk veikt uzdevumu.

 

Vairākas atziņas ir apliecinājums izpratnei par uzņēmējdarbību, mārketingu un loģistiku:

Ir grūti izveidot uzņēmumu. Veidot savu kompāniju ir grūti.
Uzņēmējdarbība ir sarežģīta.
Neveidošu savu uzņēmumu.
Mārketings nav viegla padarīšana. Mārketings ir grūta lieta. Mārketings ir liela atbildība.
Uzņēmējdarbība ir liels darbs komandā.
Nav viegli plānot piegādi.
Sadarbība nav viegla.
Labprāt gribētu būt uzņēmējs.

Vairāk skatīt attēlu galerijā