2019.gada 24.aprīlī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Dzīves mērķu sasniegšana” 9.klašu skolēniem, lai veicinātu viņu izpratni par savu izvēļu izvērtēšanu mērķu izvirzīšanas un lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesā.

   Nodarbībā skolēniem tika pastāstīts par to, kāda saistība cilvēka dzīves ilgumam ar mācīšanos, kā veidojas karjeras kāpnes, kā notiek karjeras izvēle. Skolēni tika rosināti domāt par to, kāpēc viņi mācās, tika aicināti izprast kopsakarības ar lēmumu pieņemšanu un apmierinātību ar savu dzīvi. Skolēni vispirms teorētiskajā un pēc tam praktiskajā nodarbībā tika aicināti formulēt savus iespējamos mērķus un mēģināt noteikt ceļus, kā tos sasniegt.

   Ar skolēniem tika pārrunāts par profesiju daudzveidību, par ceļiem, kā tās izvēlēties, kur apgūt, kā saprast, kura ir vispiemērotākā. Skolēni minēja atbildes uz jautājumu, kā cilvēks izvēlas karjeru. Visbiežāk izskanēja šādas atbildes: kas labāk patīk, padodas, kādas ir zināšanas un prasmes konkrētajā jomā, kuru labāk saprot, kura profesija ir aktuālāka, par kuru darbu labāk maksā, to, ko vecāki uzspiež u.tml.

   Praktiski un individuāli līdzdarbojoties nodarbību laikā skolēni tika rosināti domāt par saviem nākotnes nodomiem, iespējamām izvēlēm, saistot tās ar saviem iekšējiem resursiem un potenciālo darbību nākotnē. Skolēni ar praktisku vingrinājumu palīdzību nonāk līdz lēmumu pieņemšanai, izvērtējot arī šī procesa iespējamos riskus. Nodarbībā skolēni attīsta gan sadarbības prasmi, gan lēmumu pieņemšanai un mērķa īstenošanai tik būtiskas prasmes kā koncentrēšanās, pacietība, precizitāte.

   Skolēnu atsauksmes par pasākumu bija ļoti pozitīvas. Skolēni atzina, ka nodarbībā gūtais palīdzēs saprast, ko viņi vēlas, kāda būs viņu izvēle pēc 9.klases beigšanas, minēja, ka šī nodarbība rosinājusi pārdomas un radījusi šaubas izvērtēt savu šī brīža izvēli.

   Paldies karjeras konsultantam Mārtiņam Geidam par skolēnu redzesloka paplašināšanu un par alternatīvu metožu izmantošanu darbā ar skolēniem, lai viņi spētu patstāvīgi pieņemt lēmumu par iespējamo karjeras izvēli pēc 9.klases beigšanas.

 

Evita Korna-Opincāne, pedagogs karjeras konsultants