Š.g. 1.oktobrī 11.klašu skolēniem bija iespēja iesaistīties iniciatīvas “Pilna Doma” nodarbībās par medijpratību. Skolā viesojās radio Pieci.lv žurnāliste Inese Pučeka, kura aizraujošā diskusijā ar jauniešiem pārrunāja mūsdienās tika būtiskos medijpratības jautājumus, veicinot ikviena prasmes, kā izvērtēt informācijas ticamību, un attīstot klātesošo kritisko domāšanu, aktualizējot dažādus jautājumus, kuri svarīgi, uzturoties mūsdienu mediju vidē.

  Skolēniem tika uzdoti jautājumi ne tikai par to, kas, viņuprāt, ir medijpratība, bet arī par to, kas raksturo drošu mediju lietošanu, kas jāņem vērā, lai mēs jēgpilni un droši varētu izmantot mediju sniegto informāciju un iespējas. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, nodarbību vadītāja kopā ar skolēniem atbildes meklēja kopīgās diskusijās, sarunās un daloties pārdomās par dažādām aktuālām situācijām, lietojot medijus mūsdienās. Jaunieši tika rosināti pārdomāt par to, vai var ticēt virsrakstam, jo jāizlasa viss teksts, kā arī jāpaskatās, kas ir tā autors. Skolēni atzina, ka nodarbībā paplašinājies redzējums uz pasauli, uzzinot ko jaunu, veidojusies izpratne par to, kā saprast ziņas, kā atšķirt, vai tās ir patiesība vai meli – viltus ziņa vai patiesa informācija. Izvērtējot žurnālistu darbu, tika saklausīts, ka viens no viņu darba uzdevumiem ir uzmanīgi un precīzi izpētīt jaunāko informāciju, faktus, materiālus, lai uzrakstītais būtu ticams un informācija būtu droša un pārbaudīta.

  Skolēni pēc nodarbības atzina, ka tā bijusi jauniešiem aktuāla, noderīga, interesanta, jo varēja ne tikai diskutēt, bet aktīvi iesaistīties, pildot testus savos telefonos tādās vietnēs kā menti.com un kahoot.it. Kā pozitīvs faktors tika minēts tas, ka nodarbību vadīja jaunieši, kuri ir tikai nedaudz vecāki par mūsu vidusskolēniem, bet jau ar praktiskā darba pieredzi profesijā.

Nodarbība sākās ar jauniešus saliedējošu aktivitāti, radot pozitīvu un atbrīvotu gaisotni