2019.gada 15. un 16.oktobrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma 2.vidusskolā 7. un 8. klašu skolēni līdzdarbojās karjeras attīstības atbalsta nodarbībās “Sasniedz savu mērķi”, kurās tika veicināta izpratne par aktuāliem karjeras jautājumiem mērķu sasniegšanā un karjeras attīstībā, ņemot vērā savas spējas, īpašības un vajadzības.

  Diskusijā ar nodarbības vadītāju skolēni runāja par šajā vecumposmā aktuālām karjeras vajadzībām.

Skolēni  Rutas Silapēteres vadībā, izmantojot spēļu un diskusiju metodes, pārdomāja savus dzīves mērķus un soļus, kā tos sasniegt. Pārrunāja, kuri resursi var palīdzēt mērķu īstenošanā, kā arī noskaidroja sekmīga cilvēka pazīmes. 

  Grupu darba laikā skolēni izmantoja metodiku “Tava profesija”, izvēloties profesijas, kurās varētu strādāt nākotnē, jo kā teicis V. Disnejs: “Tu vari sasniegt to, ko tu vari iztēloties”. Skolēniem, prezentējot izvēlēto profesiju, īpaši tika uzsvērtas katras profesijas atbildības.

            Par skolēnu ieinteresētību liecināja aktīvā līdzdarbošanās, jautājumi, kuri radās nodarbības laikā, un pozitīvās atsauksmes pēc nodarbībām.

Pedagogi karjeras konsultanti Anda Gleizupa un Evita Korna-Opincāne

 

Foto: E.Korna-Opincāne, I.Grigore

Skolēni abu nodarbību laikā tika iesaistīti aktīvā līdzdarbībā gan individuāli, gan pāru un grupu darbos un to prezentācijās.

Skolēni pārdomāja savas pamatprasmes un iekšējos resursus ceļā uz mērķa sasniegšanu