2019.gada 28.novembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma 2.vidusskolas 10. un 11.klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta nodarbība “Darbs valsts pārvaldē”. Tās mērķis – uzzināt par darba iespējām valsts pārvaldē. Diskusijās ikviens skolēns varēja noskaidrot, kādas kompetences nepieciešamas šajā darbā un izvērtēt, vai tās piemīt šodienas skolēniem.

  Vadītāja Edīte Kalniņa, valsts pārvaldes eksperte, Valsts administrācijas skolas direktore (2012 – 2017), nodarbības pirmajā daļā skolēnus iepazīstināja ar darbu valsts pārvaldē.

Ar prezentācijas, foto un video materiālu, pieredzes stāstu un piemēru palīdzību skolēni guva reālu, argumentētu ieskatu – kā ir strādāt valsts pārvaldē, kādi ir labas pārvaldības principi, vai un kā kļūt par personību valsts pārvaldē. Skolēni uzzināja padziļinātu informāciju par amatu grupām, amatiem un veicamajiem uzdevumiem, padarītā izvērtējumu, kā arī pārvaldi Eiropā un pasaulē. Aktīvas diskusijas izvērtās par atalgojumu un izaugsmes perspektīvām valsts pārvaldē.

Nodarbībās otrajā daļā, piedaloties viktorīnā “Valsts pārvalde Latvijā”, tika aktualizēti būtiskākie jautājumi. Tā pilnveidoja skolēnu izpratni, kur un kā meklēt sev nepieciešamo informāciju, risināt jautājumus, kas saistās ar valsts pārvaldes iestādēm.

 Skolēni atzinīgi novērtēja gūtās zināšanas un informāciju par uzdevumiem, kurus veic mūsdienīga valsts pārvalde. Lūk, skolēnu atziņas par darbu valsts pārvaldē un par to, ko uzzinājuši, sapratuši nodarbības laikā!

 • Es uzzināju, ko tieši dara valsts pārvalde, kādu izglītību vajag un kāds ir atalgojums. (10.a)
 • Tas ir darbs ne tikai ar papīriem, bet arī ar cilvēkiem. (10.a)
 • Uzzināju, kāda ir valsts pārvalde un kādas funkcijas tā veic. (10.a)
 • Valsts pārvaldē strādājošam ir jāzina vairākas svešvalodas, ar divām ir par maz. (10.b)
 • Tas nav garlaicīgs darbs, ir iespējas arī ceļot. (10.b)
 • Tā ir iespēja strādāt starptautiskā pārvaldē, iespēja sākt savu karjeru jau pēc vidusskolas un attīstīt to Eiropas līmenī. Pirmo reizi uzzināju, ka darbinieku veiktais tiek vērtēts atzīmēs un tas ietekmē algas apmēru. (11.a)
 • Uzzināju, ka ir tik daudz veidu, kā izpaužas valsts pārvalde. (11.a)
 • Valsts pārvaldē `66 000 darbinieku, un ir tik daudz dažādu amatu. (11.b)
 • Uzzināju, ka, ja labi strādā un zina noteiktas valodas, tad var strādāt arī citās valstīs. (11.b)
 • Var gūt vērtīgu pieredzi, kā arī ļoti daudz kontaktus dažādās jomās. (11.b)
 • Darbs katrā pārvaldes nozarē ir atšķirīgs, katrai ministrijai ir sava vizuālā identitāte. (11.b)
 • Uzzināju par valsts pārvaldes amatiem un to grupām, kā arī par dienestiem, kas izbrauc ārpus ministrijas telpām. (11.b)

       Daudz pārdomu raisīja jautājums – vai šis varētu būt manas karjeras ceļš? Lielākajai daļai 10.klases skolēnu šķiet, ka nevarētu darīt šo darbu, jo: “nebūtu pacietība tik tālu iet”, “jāuzņemas liela atbildība”, “man nav pietiekamas zināšanas, un domas ir par kaut ko citu”, “nespēju sevi motivēt, lai smagi strādātu”, “manuprāt, pārāk sarežģīti”.

            Ir daļa skolēnu, kas saskata savas karjeras iespējas šajā nozarē, pamatojot, ka: “esmu par to jau domājis”, “varētu, jo esmu diezgan mērķtiecīga un pastāvu par savu viedokli”, “es varu, jo protu angļu valodu un varētu apgūt vēl kādu valodu”, “ja daudz mācīšos un izglītošos”, ”patiktu strādāt starptautiskajās institūcijās”.

            Arī daļai 11.klases skolēnu šobrīd šķiet, ka nevarētu strādāta valsts pārvaldē, jo: “vēlos savu biznesu un karjeru šajā virzienā”, “tas īsti neatbilst manām interesēm”, “neskatoties uz visiem plusiem, neesmu pārliecināts, ka man šis darbs patiks”, “man grūti strādāt vienveidīgu darbu”.

            Savukārt tie, kam interesē šī joma, secina: “Man tas šķiet interesanti, ir iespēja strādāt ar cilvēkiem”, “man ir motivācija darīt un mācīties; patīk darbs ar papīriem, kā arī ar cilvēkiem; patīk iespēja sevi pilnveidot un attīstīties”, “lai būtu pārstāvis kādā valsts iestādē ir jābūt atbildīgam par to, ko dari. Ir iespēja nepārtraukti mācīties un attīstīt savas prasmes. Ir iespēja pilnveidot sevi, būt saskarsmē ar cilvēkiem un risināt dažādus jautājumus.”

            Daži skolēni norāda uz grūtībām izšķirties: “Es nevaru, jo man nav plašas valodu zināšanas, bet es varu, jo man ir viegli komunicēt ar cilvēkiem.”

Paldies E.Kalniņai par daudzpusīgo, argumentēto ieskatu valsts pārvaldes darbā un rosinājumu tajā iesaistīties arī jauniešiem – kurš vadīs mūsu valsti, ja ne mēs paši?

 

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere

 

Foto: Daiga Elpere