Š.g.   9.decembrī  6.b un 6.c klases skolēniem  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “Pirmie soļi uzņēmējdarbībā”. Nodarbību vadīja   personīgās izaugsmes treneris  Mārtiņš Geida. Tās mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar uzņēmējdarbības veidošanas pamatprincipiem.Nodarbības gaitā norisinājās diskusija ar aktīvu skolēnu piedalīšanos. 6.klases skolēni uzzināja svarīgākās lietas, kuras ņemt vērā, veidojot savu skolēnu mācību uzņēmumu (SMU).Skolēniem tika nests vēstījums, cik svarīgi par karjeras lēmumu pieņemšanu ir domāt savlaicīgi, nevis skolas absolvēšanas brīdī.  

Piedaloties diskusijā, kopīgi secināja, ka visas lietas var pirkt un pārdot, galvenais nosacījums ir atrast, kurš to pirks! Skolēni uzzināja, ka svarīgi ir savu produktu piedāvāt pēc iespējas vairāk cilvēkiem – censties aptvert visu pasauli. Skolēniem bija iespēja uzzināt par unikāliem skolēnu mācību uzņēmumu radītiem produktiem, dzirdēt dažādus veiksmes stāstus gan no Latvijas, gan pasaules. Pēc nodarbības skolēni atzina, ka tā ir bijusi vērtīga un devusi daudz zināšanu un ideju sava SMU veidošanā.

Pedagogs karjeras konsultants A.Upeniece