Š.g. 12.martā 9. klašu skolēniem  projekta Nr.8.3.5. 0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “Profesija - dizainers”. Nodarbību vadīja  SIA Betolli dibinātāja Līga Krauze.

   Nodarbībā skolēni iepazinās  ar apģērba un tekstilizstrādājumu ražošanā iesaistītu profesiju – dizainers darba specifiku, prasmēm un veicamajiem pienākumiem. Skolēniem tika sniegtas zināšanas, kādas prasmes, iemaņas un zināšanas nepieciešamas apgūt, lai veidotu savu karjeru dizaina jomā. Skolēni uzzināja par izglītības iestādēm, kur iespējams apgūt minēto profesiju. Skolēni mācījās izprast lietišķā u.c. stila apģērbu izvēles nozīmi darba vidē.

 

  Pedagogs karjeras konsultants A.Upeniece