Š.g. 3.martā mūsu skolas 12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes integrētajā nodarbībā “Iekāp notāra kurpēs!”. Nodarbību vadīja moderators Magnuss Eriņš. Tajā piedalījās zvērināta notāre Anta Maldupe-Krūmiņa un zvērināta notāra palīgs Harijs Rubenis, pārrunājot dažādus notāra darba ikdienā būtiskus jautājumus, kā arī atklājot profesijas ceļu “No skolēna līdz zvērinātam notāram”. Savukārt noslēgumā jauniešus uzrunāja Valsts prezidents Egils Levits un Tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Šī nodarbība mūsu skolā tika organizēta kā integrētā politikas un tiesību, ekonomikas un karjeras izglītības stunda sadarbībā ar programmu "Dzīvei gatavs" un Latvijas Zvērinātu notāru padomi.

                Politikas un tiesību, kā arī vēstures skolotāja Skaidrīte Prancāne:

   “Mūsu skolā 12. klašu skolēni apgūst mācību priekšmetu ,,Politika un tiesības”. Viens no lielajiem tematiem, par ko jaunieši mācās, ir tiesu vara. Tā ietvaros ir jāiepazīstas ar šīs varas funkcijām un arī tas, no kā sastāv tiesu sistēma. Tiesu sistēmās viena no sastāvdaļām ir  brīvo juridisko profesiju pārstāvji, pie kuriem pieder arī notāri. Liels paldies visiem interaktīvās tiešsaistes stundas organizatoriem, veidotājiem, vadītajiem un iesaistītajām personām! Jaunieši patiešām praktiski atklāja visu par un ap notāra profesiju. Prieks par gudriem, zinošiem, erudītiem skolotāju palīgiem, kas iesaistās pilsoniski atbildīgu jauniešu izglītošanā!

            Ekonomikas skolotāja Sanda Eglīte:

   “Dzīvei gatavs” organizētā tiešsaistes nodarbība “Iekāp notāra kurpēs” skolēniem sniedza ieskatu tajā, cik daudzpusīga ir šī profesija. Skolēni kopā ar lektoriem šķetināja dažādas dzīves situācijas, kurās būtu nepieciešams izmantot notāra pakalpojumus. Tas spilgti parādīja, ka notāram ir jābūt zināšanām ekonomikā, lai spētu sekot līdzi un analizēt valstī un pasaulē notiekošos ekonomiskos procesus, izmaiņas nodokļu jomā un starptautiskajā tirdzniecībā, kas tiešā veidā skar notāra ikdienas darba pienākumus. Nodarbības laikā skolēniem tika prezentēts notāra profesijas iegūšanas ceļš un posmi, kas ļauj daudz skaidrāk apzināties ne tikai profesijas iegūšanas akadēmisko, bet arī finansiālo pusi.

                Savukārt, skatot skolēnu atsauksmes, izkristalizējās pārsvarā divi viedokļi. Pirmais bija saistīts ar to, ka skolēni ļoti pozitīvi novērtēja šīs nodarbības praktisko ieguvumu:

Alise: Ļoti patika, ka lekcijas vadītāji bija sarūpējuši situācijas no dzīves, kas ļāva saprast, kuros gadījumos jāvēršas pēc palīdzības pie notāra.

Markuss: Pasākumā vairāk uzzināju gan par to, kādas ir iespējas, vēršoties pie notāra savu nepieciešamību dēļ.

Renāte: Man ļoti patika tas, ka mēs varējām paši darboties un domāt līdzi pirmajā stundas daļā, kas labāk palīdzēja izprast notāra darba pienākumus un kādos gadījumos ir nepieciešama notāra palīdzība.

Kristiāna Karīna: Tā kā man patīk klausīties dažādas diskusijas, tad arī šī bija noderīga. Lai arī neesmu plānojusi mācīties šajā nozarē, manuprāt, šī bija informācija, kura noderētu ikvienam. Bija ļoti interesanti izvērtēt īstas dzīves situācijas un kas būtu pareizākais risinājums tām.

Sabīne: Noderīgi vēl šķita, ka stāstīja, kuros gadījumos ir jāvēršas pie notāra un kuros nē, piemēram izceļošanai no valsts. Viss bija ļoti labi uzskatāms un patika, ka divi šīs nozares pārstāvji stāstīja savu pieredzi

Linda N.: Manuprāt, ļoti noderīgi bija tas, ka tika nosaukti konkrēti piemēri, kad jāiet pie notāra, jo īpaši pat neaizdomājos, ka ir jātulko un jāapstiprina atestāta tulkojums pie notāra, dodoties mācīties/strādāt uz citu valsti, vai arī, ka vecākiem ir pie notāra jāapstiprina dokumenti, ja nepilngadīgs bērns vēlas doties uz ārzemēm viens pats vai ar vecvecākiem.

Lāsma: Šī profesija nebūs mana, bet daudz jauna uzzināju par lietām, ko notāri veic, kā arī, cik daudz viņiem ir brīvdienas. Patika prezidenta atbildes uz jautājumiem, kā arī J. Bordāna atbildes.

Linda S.: Uzzināju daudz jauna par notāra amatu. Cik tomēr notārs daudz iesaistās mūsu dokumentu kārtošanā un līgumu slēgšanā! Pēc stāstījuma, sapratu, ka tā visnotaļ nav viegla un ikvienam apgūstama profesija, ir jābūt daudz iemaņām un jābūt pat ideālai reputācijai! Bija arī tas gods paklausīties E. Levita sakāmo, kopumā man ļoti patika!

                Otra viedokļu grupa bija saistīta ar profesijas satura iepazīšanu:

Alise: Man šī lekcija likās noderīga, jo paplašināja manu redzesloku par notāra profesijas pienākumiem un specifiku.

Markuss: Uzzināju vairāk par iespējām, ja pašam ir vēlme kļūt par notāru.

Kristiāna Karīna: Es uzzināju, kas ir apostille, kāds ir notāra galvenais uzdevums un kādiem nosacījumiem ir jāizpildās, lai kļūtu par notāru.

Sabīne: Man šī lekcija ''Iekāp notāra kurpēs'' bija ļoti vērtīga, jo es uzzināju daudz par to kāda ir šī profesija, kas ir svarīgi, lai būtu labi panākumi un kuri mācību priekšmeti skolā ir padziļinātāk jāapgūst.

   Vēl skolēni ļoti atzinīgi novērtēja nodarbības interaktīvo formu, jo skolēniem bija iespēja piedalīties balsojumā, pārbaudot savas zināšanas un sadzirdot speciālista atbildes, kā būtu pareizāk rīkoties dažādās dzīves situācijās.

 Violetta: Man patika tas, ka varēja ne tikai klausīties, bet arī sadarboties, izvēloties savu atbildi un salīdzinot savas zināšanas/viedokli ar visiem citiem.

Mareks Juris: Pasākums par sevi bija noderīgs redzes loku paplašināšanai, vislabākais lekcijas brīžos bija Magnusa Eriņa aktīva līdzdalība ar visiem jauniešiem, kas noteikti padarīja visu lekciju daudz jautrāku.

Linda S.: Man ļoti patika šī integrētā nodarbība/stunda. Man ļoti patīk vadītājs, viņš tik brīvi un forši runāja. Dažreiz formalitāte lekcijās ļoti nomāc un ātri uzdzen garlaicību, šajā stundā šī te formalitāte nebija tik ļoti jūtama un tas man ļoti patika un es biju ieinteresēta visu sarunas laiku.

   Tieši jauniešu pozitīvā atbildes un novērtējums apliecināja šīs integrētās nodarbības lietderību viņu izaugsmē un redzesloka paplašināšanā. Dzīvei gatavs? Iespējams, šī nodarbība ļāva spert kaut vienu soli uz priekšu – aizdomājoties ne tikai par jurista karjeru, bet arī par ikdienas dzīves situācijām, kurās nepieciešams notāra padoms un juristu pakalpojumi.

 

Karjeras konsultante Evita Korna-Opincāne

 

https://www.facebook.com/RigaTechGirls/videos/245279410595718

Tiešsaistes ekrānuzņēmumi: