Š.g. 12.martā 10.klašu skolēni piedalījās Banku augstskolas tiešsaistes lekcijā par FinTech, lai izprastu šī jēdziena būtību un saskatītu savas iespējas nākotnes karjeras perspektīvā. 10.klasēm šī bija kā integrēta karjeras izglītības, latviešu valodas un vēstures un sociālo zinātņu (ekonomikas) stunda.

  Banku augstskolas lektors Andris Fomins izskaidroja FinTech – tehnoloģiskās inovācijas finanšu darījumos. Šis ir jauns risinājums, jauns biznesa modelis vai alternatīva pakalpojumiem, kas jau pastāv finanšu nozarēs. No FinTech virzieniem visattīstītākais ir aizdošana (savstarpējo aizdevumu platforma) un dažādi finanšu darījumi.

   Lai iepazītu FinTech būtību, skaidrotu tā darbības virzienus un attīstības perspektīvas, lekcijas laikā tika izmantots daudz svešvārdu. Tie skolēniem bija jāpiefiksē, jāizskaidro ar vārdnīcu palīdzību, lai pēc tam šo vārdu nozīmi un pareizrakstību precizētu un kopā ar latviešu valodas skolotāju Saivu Jansoni tos pārrunātu stundā. Biežāk minētie vārdi: finanses un tehnoloģijas, kriptovalūta un investīcijas. Tas ir likumsakarīgi, jo šie vārdi atspoguļo FinTech būtību. Neviennozīmīgi vērtējams vārds haips, kuram šobrīd nav latviska skaidrojuma un kurš ir populārs jauniešu slengā, apzīmējot arī ietekmīgu mārketinga stratēģiju, kas piesaista, aizrauj, liek sekot un atdarināt – ar domu, ja ir citiem, tad man arī vajag.

   Ekonomikas kontekstā jaunieši apstiprinoši atbildēja un pamatoja apgalvojumu par to, ka FinTech uzņēmumu piedāvātie pakalpojumi var veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Lūk, daži atbilžu varianti:

  • Manuprāt, FinTech uzņēmumu piedāvātie pakalpojumi var veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi Latvijā, jo FinTech sniedz jaunas iespējas gan patērētājiem, gan arī uzņēmējiem, kā arī FinTech ir attiecināms uz tehnoloģiju uzņēmumiem, tradicionālajiem pakalpojumu sniedzējiem, un daudziem citiem tirgus dalībniekiem. Uzņēmumi var piedāvāt nesalīdzināmi lētākus pakalpojumus.
  • Jā, jo tā ir start-up programma, kura palīdz jauniem uzņēmumiem attīstīties.
  • Manuprāt, šo uzņēmumu piedāvātie pakalpojumi var veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, jo šāda veida uzņēmumi nodrošina dažādas alternatīvas pakalpojumiem, jaunus risinājumus un jaunu biznesa modeli, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību.

    Kā lielākos ieguvējus, izmantojot FinTech pakalpojumus, skolēni  minēja: FinTech lietotājus, patērētājus, uzņēmējus, bankas, klientus, finansistus, ekonomistus, iedzīvotājus, tos, kuri māk pielāgoties u.c. Kura būs precīzākā atbilde – to skolotāja S.Eglīte ar skolēniem pārrunās ekonomikas kursa ietvaros.

     Atbildot uz jauniešu jautājumiem, A.Fomins uzsvēra, ka jauniešiem ir maksimāli daudz jālasa par to, jāpainteresējas par finanšu pakalpojumu saturu tāpat kā par jebkuru citu finanšu pakalpojuma saturu un riskiem. Viņš uzsvēra, ka svarīgi novērtēt šī pakalpojuma riska pakāpi un pieņemt lēmumu, vai ir gatavs to uzņemties. Kritēriji, kas jāsalīdzina ir arī ātrums, ērtība, izmaksas, drošība u.tml.

   Lekcijas noslēguma lektors Andris Fomins izteica cerību, ka jaunieši ieinteresēsies par šo perspektīvo jomu savas nākotnes karjerā, jo tā ir ne tikai labi apmaksāta, bet tai piemīt tendence arī strauji attīstīties. Tāpēc jau skolas laikā ir būtiski pievērst uzmanību IT tehnoloģiju apguvei, kā arī jāstudē finanšu pakalpojumu jomā.

               Skolēni pēc lekcijas bija izteikuši šādas atziņas:

  • Bija interesanti uzzināt par vienu no iespējamiem biznesa partneriem un atbalsta kanāliem. Ja kādreiz nākotnē vēlēsimies atvērt savu biznesu, mums būs labāks ieskats tajā, kas ir nepieciešams, lai realizētu un īstenotu pilnveidīgu klienta apkalpošanu.
  • Tiek plaši izklāstīts par tieši banku un finanšu attīstību, kas daudziem liktu apsvērt domu mācīties šādā sfērā.
  • Es ieteiktu šo lekciju arī citiem skolēniem, jo tā sniedz ieskatu par to kas ir FinTech, var radīt interesi par IT darbību finansiālajā jomā.

 

Paldies sadarbības partnerim – Banku augstskolai – par bezmaksas lekcijas piedāvājumu mūsu skolas skolēniem! Noteikti šīs iestādes mācībspēku piedāvājumus izmantosim arī citu mācību priekšmetu un tēmu integrētai apguvei.

 

Direktora vietniece, karjeras konsultante Evita Korna-Opincāne,

ekonomikas skolotāja Sanda Eglīte un

latviešu valodas skolotāja Saiva Jansone

 

Lekcijas prezentācijas ekrānuzņēmumi