Š.g. 24. septembrī Junior Achievement Latvia rīkotās akcijas “Virtuālā ekskursija” ietvaros Valsts probācijas dienests rīkoja tiešsaistes pasākumu, kurā skolēniem bija iespēja iepazīt daudzveidīgo probācijas speciālista profesiju. Tā bija virtuālā ekskursija, kuras laikā Valsts probācijas dienesta eksperti iepazīstināja ar savu darba ikdienu un darba specifiku. Ekskursijas laikā bija arī tikšanās ar probācijas speciālistiem, kas pastāstīja par savu darba pieredzi izaicinājumiem un sasniegumiem, kā arī atbildēja uz visiem interesējošiem jautājumiem. Ekskursijas dalībniekiem bija iespēja uzzināt arī par taisnīguma atjaunošanas filozofiju, izlīguma procesu un brīvprātīgo darbu Valsts probācijas dienestā.

  Virtuālās ekskursijas dalībniekiem bija iespēja noskaidrot, kāda izglītība, prasmes, iemaņas, personīgās rakstura īpašības ir nepieciešamas, lai varētu strādāt Valsts probācijas dienestā. Tāpat arī dalībniekiem tika pastāstīts par noziedzīgo nodarījumu daudzveidību un tipiskākajām probācijas klientu vajadzībām, kuras ir veicinājušas noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

  Pozitīvi bija tas, ka speciālistu stāstījums un sarunas mijās ar atbildēm uz skolēnu jautājumiem, prezentācijas ar video un animācijas filmām. Ļoti vērtīgas šķita animācijas filmas (6 daļās), kurās atklāts pusaudža ceļš no ikdienas dzīves līdz pārkāpumam, no tiesas zāles līdz apcietinājumam, no cietuma līdz atbrīvošanai – uz tālāk par to, kādi speciālisti ir iesaistīti, lai jaunietim palīdzētu iejusties dzīvē, iekļauties darba vidē u.tml. atbalstu.

  Interesanti fakti par juridiskās jomas profesijām tika izstāstīti no vēsturiskā skatu punkta. Skolēni varēja uzzināt, kā seno cilšu civilizācijās radās noteikumi, kāds bija sods par to neievērošanu; kā noteikumi pārvērtās par likumiem, veidojoties likumu apkopojumiem jeb kodeksiem; par to, kā Senajā Ēģiptē parādās tiesneši (kā profesija) un arī policija, savukārt Senajā Romā – advokāti, izmeklētāji, apsūdzības uzturētāji. Marks Tulijs Cicerons ir bijis 1.advokāts, un viņš ir teicis: “Visi kalpojam likumam, lai būtu brīvi.”

  No mūsu skolas šajā pasākumā piedalījās 9.c klase. Skolēni pārsvarā atzina, ka šīs nodarbības bija noderīgas, interesantas un vajadzīgas, lai sāktu domāt par dažādām profesijām un lai uzzinātu, kā strādā Probācijas dienestā. Īpaši skolēniem interesanti šķita dzīves stāsti – notikumi no dzīves, kuri notikuši ar dažādiem cilvēkiem, arī skolēnu vienaudžiem.

  Kā interesantāko no stāstītā jaunieši atzīmēja, ka uzzinājuši, kā darbojas alkometrs un elektroniskās izsekošanas aproces, kā arī par likumpārkāpumiem, kurus izdarījuši pusaudži, un par sodiem, kas par to ir piespriesti.

  Kā būtiskākos ieguvumus skolēni atzina to, ka uzzinājuši:

  • Kādas profesijas ir probācijas dienestā, kas jādara šajās profesijās, cik par to maksā un kādi ir pienākumi, kā strādā probācijas dienests, kāda izglītība un prasmes nepieciešamas, lai tur strādātu;
  • par brīvprātīgā darba iespējām probācijas dienestā;
  • ka kriminālatbildība ir no 14 gadu vecuma un ka ar viņiem strādā probācijas dienesta darbinieki.

Vairāk par šo pasākumu Valsts Probācijas dienesta mājaslapā: https://www.vpd.gov.lv/lv/jaunums/valsts-probacijas-dienesta-virtualo-macibu-ekskursiju-apmekle-vairak-ka-300-jauniesi-no-visas-latvijas

P.S.  Valsts Probācijas dienests ir izveidojis animācijas filmas. Tās ieteicams noskatīties klases vai citās stundās ar skolēniem no 8.klases, pēc tam ar viņiem pārrunājot dažādas epizodes un situācijas, lai iemācītos pateikt “Nē”, lai zinātu, kur meklēt palīdzību, lai izprastu, kā izvēlēties sava dzīves ceļa alternatīvas:

https://www.youtube.com/watch?v=vQD5_g-OK84 – 1.daļa

https://www.youtube.com/watch?v=GMHU1xnp1aM – 2.daļa

https://www.youtube.com/watch?v=Vcj1hU0nSH4 – 3.daļa

https://www.youtube.com/watch?v=7RzYCSHts-Y – 4.daļa

https://www.youtube.com/watch?v=UODi3ZNx7O8 – 5.daļa

https://www.youtube.com/watch?v=ynhDtGr5kV0 – 6.daļa